Ledige stillinger i NRK

  • NRK har avtale med ekstern leverandør for håndtering av søkeprosessen ved stillingsutlysning. Dette kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen og ivaretar personvernet i henhold til eksisterende lovverk.
  • Du vil som søker motta en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad/ CV.
  • Se en komplett liste over ledige stillinger på NRK (ekstern lenke)
  • Du kan når som helst logge deg inn og oppdatere CV’en din.

Offentleglova

  • Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste.
  • NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.
  • Ovennevnte gjelder ikke for NRKs datterselskap NRK Aktivum