SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjelder - tekst

Kjelder for Fylkesleksikon.

Publisert 31.10.2001 13:05. Oppdatert 03.01.2006 13:16.
Sjå også: Kjelder - bilete.

Hovudkjelder:

Div. forfattarar: Norsk biografisk leksikon (Aschehoug)
Div. forfattarar: Norsk Kunstnerleksikon
Leiv Nordstrand: Lys og Kraft til Bygdernes Behov (SFE)
Aage Engesæter/Johs. B. Thue: Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år (Samlaget)
Hans Seip: Sogn og Fjordane fylke. Eit tilskot til kommunalsoga (1958)
Amund Helland: Nordre Bergenhus Amt I og II. Oslo 1901.
Forhandlingsprotokollar frå fylkestinga i Sogn og Fjordane.
Svein Lundevall: Framover men... Med fylkeskommunen i 20 år (Skald 1999)
Aaras/Djupedal/Vengen/Førsund: På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane I - II (Selja Forlag)
Knut Helle: Gulatinget og Gulatingslova (Skald 2001)
Johs. Sætherskar (red.): Det Norske Næringsliv - Sogn og Fjordane fylke (e. forlag 1953)
Rasmus Øvre-Eide: Stortingsval og stortingsmenn, SFJ (Nordfj. Sogelag 1973)
Torp: Stortinget, div. utgåver (Universitetsforlaget)
Olsen/Solvoll/Malmø m. fl.: Div. valghåndbøker (Schibsted)
Anders E. Lothe: Målreisingssoga i SFj. (utgj. div. mållag)
Olav A. og L. A. Loen: Festskrift - Firda U. L. gjennom 50 år (1946).
C. L. Lund-Iversen: Ord gjennom år - diktarar i Sunn-og Nordfjord (1700-1986) (SFj. Forlag)
A. Bjørkum/ J. Bondevik: Dikting og diktarar frå Sogn (Hist. for Sogn 1979)
Div. årgangar av Årbok for Nordfjord.
Div. årgangar av Årbok for Sogn
Div. Årgangar av Jul i Nordfjord
Div årgangar av Jul i Sunnfjord
Div. årgangar av Jol i Sogn
Div. årgangar av: Årboka (Alden Forlag)
Hans Arentz: Søndfjords Beskrivelse, 1785. J. H. Munksgaard: Gamle handels- og gjestgiversteder på Vestlandet (Kystmuseet/Hist. Museum)
Hans Veitnes: Veg og vokster. Vestlandske Salslag gjennom 50 år (eige forlag 1970)
Arnold Farstad: Kjøpelaget. Felleskjøpet på Vestlandet 1900 - 2000 (eige forlag 2001)
Sigmund Lavik (red.): Samvirke i Sogn (NKL 1980)
Johs. B. Thue: Tap og vinning. (Skald 2000)
Wibeke Knagenhjelm: Tradisjonsrike Turisthotell i SFj. (Samlaget)
Asbjørn Stensaker: Fylkesbaatane i SFj. gjennom 100 år (utgj. FSF)
Finn B. Førsund: Dampen og kaia (Selja forlag)
Georg H. Thingvold: Televerket i Sogn og Fjordane fra 1858.
Harald Jarl Runde: Telestasjonar i Sogn og Fjordane
Angell/Erstresvaag/Grytten/Haugen/Vaardal: Vestlandsdreise (Centraltrykkeriet)
Olav A. Loen/ Kr. Sandsmark: Meieribruket i Sogn og Fjordane 1874-1974 (SF Meierilag)
Jan E. Horgen: Norske prestegarder - folk og hus (Landbruksforlaget 2001).
Kjell Ragnar Berge: Fronten er kysten! (eige forlag)
Jensen/Ratvik/Ulstein: Kompani Linge 1-2 (Gyldendal 1948)
Kristian Ottosen m. fl.: Nordmenn i fangenskap 1940-45 (Universitetsforlaget)
Finn B. Førsund: Folket si brannforsikring (utgj. Gjensidige SFj.)
Finn B. Førsund: "Den mageligste Maade at reise paa" (hefte HSF)
Finn F. Førsund: Kystbygdene skifter ham (hefte HSF)
Frode Fretland: Sogn og Fjordane Fotballkrins 75 år (utgj. av SFFK 1997)
Kommunenøkkelen - div. årgangar (Kommuneforlaget)
Div. statistisk materiale - i hovudsak SSB.
Per Birger Lomheim, Statens vegvesen: Veg, tunnel, og bru-data.
Fylkesarkivets div. databasar.
Database Sogn og Fjordane kunstnarsenter, og assistanse frå formidlingsleiar Fridtjov Urdahl.
NRKs eigne kjeldearkiv, programarkiv og databasar.

Grethe Eithun, Kjell-Ragnar Berge, Hermund Kleppa: Krigsår. Liv og lagnader i Sogn og Fjordane 1940-1945 (Selja Forlag 2005).
Ingvard Hornnes, Henning Rivedal: ”Hjelp oss å hjelpe”. Sogn og Fjordane Røde Kors i 50 år (Sogn og Fjordane Røde Kors 1996)
Artikkelhefte v/fleire: Sunnfjord Ungdomslag gjennom 75 år.(Sunnfj. Ungdomslag)
Oddvin Lundanes, red.: Nordfjordlaget i Oslo 1915–1965 ( Nordfjordlaget)
Anders Loen, red.: IOGT i Nordfjord og Nordfjord Distriktslosje 1892–1950 (Nordfjord Distriktslosje)
Norwald Wergeland: Nordfjord Indremisjon 100 år ( Nordfjord Indremisjon)
Styrkår Almenning m.fl.: Gamlemisjonen 100 år (Nordfjord Samskipnad av NMS)
Ola Sande: Firda Ungdomslag 25 år (Firda Ungdomslag)
Hans Jac. Eide: Sogn Billag L/L gjennom 100 år (Sogn Billag)
Per Juvkam m. fl.: Bjørgvin Bispestol – Frå Selja til Bjørgvin (Univ.forlaget)
Nikolai Schei,red.: By og Bygd i Norge. Song og Fjordane (Gyldendal 1980)
Ola Sande: Jekter og jektebruk i Nordfjord (Særprent Årbok i Nordfjord 1953)
Jens Lunde: Sogn og Fjordane Landbruksselskap 1857–1957. (S. og Fj. Landbruksselskap 1957)
Jon Tvinnereim: Skiidrett i Sogn og Fjordane. S. og Fj. skikrins 75 år 1923–1998 (S. og Fj. Skikrins 1998)
Samund Bjørkedal: Nordfjord Fjordhestlag 1919-1994 (Nordfjord Fjordhestlag 1994)
Torleif Førsund m. fl.: Sunnfjord Songarsamband 1923–1998 ( Sunnfjord Songarsamband 1998)


Særlege kjelder i Askvoll kommune:

Abraham Loftheim: Askvoll Bygdebok.
Askvoll historielag: Div. sogeskrift.
Losnegård/Losnegård/Rivedal: Dalsfjordboka (Skald forlag).
Sigurd Askevold:Kunstmaleren Anders Monsson Askevold
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Bjarne Myrstad: Vestlandsfiske (Samlaget)
Arnfinn Haga: Televågaksjonen (Cappelen)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse av Kåre Ness.

Særlege kjelder i Aurland kommune:

Anders Ohnstad: Aurland bygdebok 1(Aurland sogelag)
Ohnstad/Gjerløw: Aurland bygdebok 2 (Aurland sogelag)
Anders Ohnstad: Aurland bygdebok 3 (Aurland sogelag)
Anders Ohnstad: Aurland kyrkje 700 år (Aurland sogelag)
Torkjell Djupedal: Undredal - kyrkja og bygda (Selja forlag)
Einar Johnsen: Aurland Sparebank 100 år.
Terje Eggumj: Laks i sikte (Skald)
Magne Bjørnestad: På historisk Vandring (eige forlag/Aurland kommune 1998)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Anders Ohnstad.

Særlege kjelder for Balestrand kommune:

Laberg, Hoprekstad, Lunden, Urtegaard: Ættesoge I-II.
Arne Melkild: Kunstnarliv (Skald 1993)
Urtegaard, Bering, Kleppa: Soga om grunnskulen 1739-1989 (Balestrand kommune)
F. Sælen: Kviknes Hotel Balholm 1877 - 1977.
Johs. B. Thue: Brev til Ingebjørg den Fagre av Sogn (Skald 1993)
Ø. Loge: Opning 1993
Olav L. Ulvestad: Gaularfjellsvegen
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald 1997)
Harald Oppedal: Over fjell og finne (PTK Førde)
Div. munnlege kjelder med særskild assistanse frå Mulla Kvikne, Olav L. Sjøthun, Kåre Nesse, Olav L. Ulvestad.

Særlege kjelder for Bremanger kommune:

Bygdebok Bremanger. Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord"
Finn B. Førsund: Transport mellom fjordar (Fylkesarkivet(Firda Billag)
Hefte: Bremanger Smelteverk (utgj. Elkem Spigerverket)
Hefte: Krigsår i Bremanger
Kjell Harald Lunde: Sabotøren (Alma Mater forlag)
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Bjarne Myrstad: Vestlandsfiske (Samlaget)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Olav Førde, Ove Totalnd og Arstein Svihus

Særlege kjelder for Eid kommune:

Edvard Os: Bygdebok for Eid og Hornindal Bygdebok for Bremanger
Eid Sogelag: Div. sogehefte for Eid
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord".
Kolstad/Eimhjellen/Moldreim: Vestlandske Salslag 75 år (J. Griegs forlag)
Div. forfattarar: Fjordabladet gjennom 100 år 1874 -1974 (eige forlag)
Jon Ytrehorn: Nordfjord og Sunnmøre Billag (N&S Billag)
Nøstdal/Espe: Har du gått på Eid?
Mons Henden: Hennebygda. Ei Kultursoge (Eige forlag 1963)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Peder Oos, Lars Myrold, Jac. Jacobsen, Inge Gjul.

Særlege kjelder for Fjaler kommune:

Ragnvald og Magne Fagerheim: Gards og ættesoge for Fjaler, bind II og II
Ragnvald Fagerheim: Fjaler gjennom 1000 år.
D. O. Bakke: Fjaler i gamle dagar
Abraham Loftheim: Askvoll bygdebok
Fjaler Sogelag: Div. årbøker
G. Losnegaard/R. Losnegaard/Henning Rivedal: Dalsfjordboka (Skald 1999)
Fjaler kulturkontor, div. forf.: KUlturvandring i Dale (1994)
Magne Fagerheim: Pensjonatskular i Fjaler gjennom 100 år (1982)
Magne Fagerheim: Kjeldene Fortel (Fjaler Sogelag 1998)
Einar Offerdahl: Nikka Vonen (PTK Førde 1979)
Einar Offerdahl: Nikka Vonen/Barndomen og ungdomstida hans far(PTK Førde 1982)
Gøsta af Gejerstam: Paradisdager i Storevik (Scriptoriet 1997)
C. J. Hambro: Far og sønn (Gyldendal)
Div. munnlege kjelder, med særskild assistanse frå Magne Fagerheim, Trygve Heggheim, Magne Bjergene, Arne Kyrkjebø.

Særlege kjelder for Flora kommune:

Albert Joleik: Soga om Flora
Harald J. Stavang: Flora -kulturhistorisk vandring (Selja Forlag)
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga for Sogn og Fjordane 1860-1980 (Univ. forlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga (Norges Sildesalslag)
Frode Klokkernes. Flora -få hav til bre (Nordvest)
Arne Færøyvik: Hovudoppgåve om vintersildfisket.
Alhed Schou: Svanøen i Søndfjord. (Aschehoug)
Fredrik M. B. Steen: Førde-og Sunnfjord-historie.
Håkon, Sigrid Christie., Lucy Hinsch: Svanøy Hovedgård - historien om et impulssentrum. Mads Flokenes: Kulturkamp i Sunnfjord.
Magnus Thingnæs: Norges vestligste by 100 år. Florø 1960.
Dag Bakka jr.: Hurtigruten - sjøveien mot nord (Seagull)
Paul Brickhill: Flukten fra Stalag Luft III (Nasjonalforlaget)
Inger Cecilie Stridsklev: M/S Theklas himmelferd (Snøhetta)
Div. forfattarar: Florø – Jubileumsmesse 1960 (Jubileumsnemnda)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse av Bjarte Sindre, Malvin Toft, Ole Svanøe, Kristian Jansen, Harald J. Stavang.

Særlege kjelder for Førde kommune:

F. B. Førsund: Bygdebok for Førde 1-2.
Førde Sogelag: Div. Sogeblad for Førde
Div. "Jul i Sunnfjord".
Førde sokneråd: Førde kyrkje 100 år.
Finn B. Førsund: Transport mellom fjordar (Fylkesarkivet(Firda Billag
Finn B. Førsund: Førde Sementvarefabrikk (Selja forlag)
Atle Ness m. fl.: Firda 75 år 1918 - 1993. (Firda Trykk)
Albert Hafstad: Førde Sparebank gjennom 125 år. (Førde Sparebank 1967)
Marit Bendz: Dugnad for middelhavsfarar - Førde Idrettslag 75 år (Eko Trykk)
Ottar Starheim: 50 år med Ramstad (Firda Trykk)
Kolstad/Eimhjellen/Moldreim: Vestlandske Salslag 75 år (J. Griegs forlag)
Jahn Otto Johansen: Gunnar S. Gundersen (Stenersens forlag)
Div. munnlege kjelder.

Særlege kjelder for Gaular kommune:

Jan Anders Timberlid: Bygdebok for Gaular I-II-IV - V
Gaular Sogenemnd: Gaularsoga III
Olav L. Ulvestad: Gaularfjellsvegen
Hans Seland: Hetlesaka (Fonna Forlag 1947)
Div. munnlege kjelder.

Særlege kjelder for Gloppen kommune:

Per Sandal: Soga om Gloppen og Breim 1-6.
Jakob Aaland: Gloppen og Breim
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord"
Finn B. Førsund: Transport mellom fjordar (Fylkesarkivet(Firda Billag)
Finn B. Førsund: Frå vatn til kraft. Firdakraft 1947 -1997 (Firdakraft)
Kolstad/Eimhjellen/Moldreim: Vestlandske Salslag 75 år (J. Griegs forlag)
Reidar Mardal: Bondepartiet/Senterpartiet i Sogn og Fjordane. (Solglimt trykkeri)
Hans Morten Sundnes: Eit eventyr frå A til Aa (Br. Aa)
Ove Eide: Hundre år med STIL (Selja Forlag 2002)
Hefte: Breim Bondelag 100 år.
Hefte: Fjordane pelsdyralslag 1926 - 1976 (utgjeve av laget)
Hans Ommedal m. fl.: Ljosborg 50 år (Nordfjord Folkehøgskule 1975)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Johan Bjørnereim, Ragnar Sande, Anton Skarstein, Reidar Mardal, Ola M. Hestenes, Bertel Aa.

Særlege kjelder for Gulen kommune:

Ivar Kleiva: Gulen i gamal og ny tid - gards og ættesoga 1-2-3
Ludvik Engesæter: Brekke herred 1-2-3
Knut Helle: Gulatinget og Gulatingslova (Skald 2001)
Div. forf.: Brekke Sparebank 100 år 1882 - 1982
Magnor Midtun: Historie og Folkeminne frå Eivindvik i Gulen -særtrykk.
Reidar Storaas: Vestlandskunstnaren Mons Breidvik (Selja Forlag 2000)
Div. munnlege kjelder, med særleg hjelp frå: Astrid Kjellevold, Magnor Midtun, Bjarne Dåe, Ola E. Byrknes, Kåre Berentsen, Erling Virkesdal.

Særlege kjelder for Hornindal kommune:

Edvard Os: Bygdebok for Eid og Hornindal
Hornindal Sogelag: Div. sogehefte
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord".
Gulvog/Svor: Anders Svor og Svor-museet (Eides forlag)
Lars Myrold: Stårheims-dronninga (eige forlag)
Jon Ytrehorn: Nordfjord og Sunnmøre Billag
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Paul O. Tomasgard.

Særlege kjelder for Hyllestad kommune:

Inger Hellesø Kellmer/Finn Borgen Førsund: Hyllestad Bygdebok I - II
Hyllestad Sogelag: Div. sogeskrift
Torbjørn Johannessen: Vakt og vern. Soga om HV10
Finn Borgen Førsund: Skipsverftet ved Sognefjorden, 1993
Johs. B. Thue: Livets steinar (Skald 2000)
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Bjarne Myrstad: Vestlandsfiske (Samlaget)
Ingemar Norstrand: Postvegen Bergen-Trondheim (Samlaget 1996)
Ingemar Nordstrand, red.: Vegfolk fortel (1994)
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå, Per Bygnes, Håkon Giil, Harry Mowatt, Ingemar Nordstrand, Leikny Lien,. Finn B. Førsund, Oddvar Skivenesvåg.

Særlege kjelder i Høyanger kommune:

Leif Leirnes, Adolf Førsund, Sigurd Førsund: Bygdebok for Kyrkjebø og Lavik.
Aage Engesæter: Høyanger - Utviklinga av industristaden fram mot omlag 1945, HSF.
Stadsanalysen Høyanger.
Norvald Stedje: Artiklar om krigen i Sogn Dagblad
Martin Byrkjeland: Bluss - Arbeidarar og fagforening ved Høy. Verk 1916 - 1986 (1990)
Kåre Fasting: Norsk aluminium gjennom 50 år (1965).
Einar Førde: Smeltedigelen Høyanger (1990)
G. E. Bonde m. fl.: Stambanen mellem Vestlandsfjordene (1918).
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Johan Kyrkjebø, Johan Øren, Odd Hjetland, Olav Hjetland, Sverre Erdal.

Særlege kjelder for Jølster kommune:

A. O. Klakegg: Gards-og ættesoge for Jølster.
Johs. D. Sandal: Glimt frå Jølsters fortid.
Div. årgangar "Jul i Sunnfjord".
Rakel Viken: År og minne.
Finn B. Førsund: Transport mellom fjordar (Fylkesarkivet(Firda Billag)
Ø. Loge: Gartneren under regbuen (Dreyer)
Ø. Loge: Deformasjon (Dreyer)
Ø. Loge: N. Astrup - blomster, berget og st. hansnatten (Henie Onstad kunstsenter)
Ø. Loge: Tradisjon og overskridelse (Henie Onstad kunstsenter)
J. O. Johansen: Ludvig Eikaas (Stenersens forlag)
Idar Grindheim, red.: Heimeyrkeskulen i Jølster 1945-1949-1979 (Heimeyrkeskulen)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Lidvald Klakegg.

Særlege kjelder for Leikanger kommune:

Per H. Bøthun: Bygdebok for Leikanger I - II
Systrond Sogelag: Div. utgåver av "Systrendingen"
Terje Eggum: Leikanger kyrkje frå mellomalderen til i dag (Skald 1999)
Einar Svartefoss: 5-årsnatta, Leikanger i krigsåra 1940-45 (Systrond Sogelag 1994)
Valentin Voss: Af en norsk bjørnejegers oplevelser (nyutgj. Skald Forlag 1999)
Valentin Voss: Af en norsk bjørnejegers oplevelser (nyutgj. Skald Forlag 1999)
Einar Svartefoss: Leikanger Helselag 1925–1995 (Leikanger helselag 1995)
Div. munnelege kjelder, men særleg hjelp frå: Jomar Lie, Johan Lægreid, Magne Svidal, Ola Vestrheim, Odd Njøs, Knut Henning Grepstad.

Særlege kjelder for Luster kommune:

Jon Laberg: Hafslo - bygd og ætter (1926)
Jon Laberg: Luster - bygd og ætter (1926)
Jon Laberg: Jostedal - ei stutt utgreiing (1944)
Lars E. Øyane: Gards og ættesoge for Luster kommune I - V.
Kristen Bremer: Hafslo ikring år 1860 (1952)
Magnar Høyum: Solvorn kring 1865 (1979)
Alfred Espe: Jostedalen frå istid til sjølveigartid (Jostedal Historielag 2002)
Mai Svangstu/Henny Eikum Roterud: Strandstaden Marifjøra (HSF 1995)
Kåre Øvregard: Skulesoge for Luster kommune (1996)
Kåre Øvregard: Stølar og stølsliv i Luster kommune (Skald 1999)
Ragnar Standal: Vegar før vegar var - 1 (1995)
Div. årgangar av: Luster - lokalhistorisk årbok
Hafslo sogelag: Segn og soga (1983)
Anne Marta Hoff: Dale kyrkje 750 år (2000)
Sokneråd og skriftnemnd: Fet kyrkje 1894 - 1994
Øystein Loge: Munthehuset - Ytre Kroken (1989)
Øystein Loge: Opning (Fylkesgalleriet)
Div. artikkelsamlingar om ytre Kroken (Luster folkebibl.)
Inge Lindblom: Modvo, ein 1500 år gamal audegard i Luster (1995)
Roy Andersen: Henrik Angell (Forum/Aschehoug 2000)
Harald Vatne: Ludwig Wittgenstein i Skjolden (1991)
Arne Kvitrud: Luster i mellomalderen (1998)
Arne Kvitrud: Luster fra pest til hungersnød (1999)
Arne Kvitrud: Luster etter den store mannedauden (1998)
Arne Kvitrud: Luster i perioden 1700 - 1749 - saken mot Skule (1999)
Susanna Lomheim Solem, Johs. Lomheim, Olav Kjell Lomheim: Hafsloalbumet.
Per Sandal: Kraftforsyninga i Luster 1915 - 1990 (L/L Luster kraftlag 1990)
Johs. B. Thue: Fortun, bygda og krafta (Skald 1999)
Aage Engesæter: Luster kommune - vatn som kraftkjelde (HSF)
Div. forf.: Jostedalsbreen og bygda den fikk navn etter (Grøndahl 1992)
Arvid Møller: Jotunheimens døtre (Shibsted 2001)
Ludvig Jerdal/Ola Øyjorde/Eiliv Brenna: Sognefjellsvegen 50 år.
P. E. Fauli, C. Lund, N. Rye: Jostedalen, natur - vannkraft (NVE/Statkraft/UiB 1982)
Yngvar T. Gjessing, Bjørn Wold: Flommen i Jostedal 1979
Kjell Bergfjord: Frå praktisk jenteskule til regionalt kompetansesenter - Luster v. g. 125 år
Arvid Møller: Jotunheimen døtre (Schibsted forlag 2001)
Luster kommune: Friluftsguide og andre turistbrosjyrar.
Jostedalen breførarlag: Bre og fjellføring 2002.
Inger Handegård: Et år i Luster (Skald 2000)
Anders Hildegard Bremer: Humor og alvor bak 80 år
Guttorm Friis: Friis - en slektshistorisk oversikt (1980)
Dorothy Martin: Malla Mo og gospelvogna (Ansgar 1985)
Åsmund Farestveit: Erik Venjum. Sognebonde og lesarhovding (Kyrkjesogelaget for Bjørgvin 1960)
Div. utgåver av "Lustra-nytt"
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Bjørg Hovland, Henny Eikum Roterud,
Kåre Øvregard, Hermod Nitter Walaker, Per Birger Lomheim, Erling Bjørnetun.

Særlege kjelder for Lærdal kommune:

Alfred Espe, Kåre Hovland: Lærdal Bygdebok I, II, III, IV.
Per H. Bøthun: Leikanger bygdebok
Aage Engesæter: Lærdalsøyri (SF Distriktshøgskole 1978)
Aaage Engesæter: Gamle vegar i Lærdal (SF Distriktshøgskole 1978)
Stein Erik Skoug: Kongeveien over Fillefjell (Grøndahl-Dreyer 1993)
Kåre Hovland: Tamreinsdrift i Borgund og Lærdalsfjelli.
Johan Lindstrøm: Lærdal (Mittet & Co)
Ågot Bosheim: Semesteroppgåve ved HSF 1996 om skular.
Ida Marie Refsum Flinder: Kapteinsgården i Lærdal (A & F AS 2000)
Anna Jorunn Avdem/Jan Olav Fretland: Lindstrøm 1845-1995.
Asbjørn Tyssen: Kulturhistorisk vegbok - Lærdal Sogndal (SFJ Forlag)
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Kåre Hovland, Knut Lysne,
Kristi Hjermann, Oddkjell Bosheim, Jan Olav Fretland.

Særlege kjelder i Naustdal kommune:

Geir Kleiveland: Naustdal bygdebok 1-3.
Div. årgangar "Jul i Sunnfjord".
Naustdal sokneråd: Naustdal kyrkje 1891 -1991.
Olav Stendal: Vevring - kyrkjer og kyrkjelyd (Engers boktr.)
Naustdal kommune/sogelag: Naustdal 100 år jubileumsskrift 1896 - 1996
PTK Førde: Anders Haave - hefte
PTK Førde: Hans Nielsen Hauge i Sunnfjord - hefte
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Olav Stendal, Torleif Førland, Einar Eimhjellen.

Særlege kjelder for Selje kommune:

Edvard Os: Bygdebok for Selje og Vågsøy (1957)
Torkjell Djupedal: Selja - kulturhistorisk vandring (Selja forlag)
Jan Petter Hoddevik: St. Svithun - eit 50 årsminne
Gunnar Nygjerd: Wald Drageset (e. forlag)
Harald Runde: Klapptelegrafen på Stad
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord. Sogelag: Div. årgangar "Jul i Nordfjord"
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Bjarne Myrstad: Vestlandsfiske (Samlaget)
Jon Ytrehorn: Nordfjord og Sunnmøre Billag
Reidar Djupedal/Ingrid Tjodvor Djupedal: Det finst korkje vind elder væte. Munnlege folketrad. frå Selje etter Emil J. Djupedal (Aschehoug/Norsk Folkeminnelag 1992)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Ragnvald Berge

Særlege kjelder for Sogndal kommune:

Per Sandal m. fl.: Sogndal Bygdebok - band I (1986)
Sogndal Sogelag: Div. utgåver av "Heimbygdi vår Sogndal".
Ingvild Øye Sølvberg: Mellomalderen i Sogndal (1981)
Jon Laberg: Tjugum og Fjærland sokner - Bygdebok for Balestrand 1985.
Åge Engesæter: Sognsdalsfjøra (HSF 1979)
Kjell Bondevik: Sogndal Folkehøgskole 100 år.
G. Urtegaard, B. Bering, H. Kleppa: Balestrand kommune, soga om grunnskulen.
G. Kolstad, N. Eimhjellen, A. Moldrheim: Vestlandske Salslag 1920 – 1975.
Høgskulen i Sogn og Fjordane: Hushalds-og familiestruktur i Sogndal prestegjeld 1801.
Jan Ander Timberlid: Den øk. utviklinga i Kaupanger 1800 - 1865 (Hovudoppgåve 1978)
Gjert Heiberg: Gardhistorie Amble i Sogndal kkommune (1989)
.: Gards- og ættesoge for Amla Nedre (1996)
Berit Selseng: Gardssoge Hovland (SFDH 1984)
Lester og Maria Mondale: The Mundale – Mondale Clan.
Oddrun Midtbø. Gardssoge England (SFDH 1993)
Marit Hjørnevik Nesse: Gardssoge Gurvin og Haug (HSF) 2001/2002)
Rønnaug Helvik: Folket på Elvagjeng gjennom 50 år (HSF 1998)
Morten Timberlid: Landbruksskulen på Vestreim (Semesteroppgåve 1997)
Aud Ross Solberg: Utvandring fra Sogndal til Amerika 1844 -1918
Henning Rivedal: 90 år med Lerum 1907 – 1997.
Eilert Solheim: Gilde Spekemat - utvikling gjennom 40 år (2001)
Jostein Krokvik: Henrik Krohn. Vestmannalagsreisaren og Målreisaren (Norsk Bokreidingslag 2002)
Sogndal/Fjærland Sogelag: ". so han sa. ". Div. årgangar av lokalhist. hefte.
O. Grov. G. Knutsen, A. Brørs: Framveksten av frivillige organisasjonar i Sogndal (SFDH 1978)
Kjell Bondevik: Sogndal Sparebank i 125 år (1966)
Per Arvid Ølmheim: Lagssoge for Sogndal lærarlag 1889 - 1989
Red. W. Knagenhjelm: Festskrift Kaupanger Ungdomslag 1908 - 1968.
Frelsesarmeen: Sogndal korps - 75 årsskrift (1990)
O. J. Skjeldestad: Sogndal Helselag 75 år (1978)
Div. forf.: Sogndal Høgrelag 1952 - 1997
Div. forfattarar: Sogndal Musikklag gjennom 50 år 1928 – 1978.
Fleire forf.: Kaupanger Idrettslag 1935-1985.
Anders Aa. Mundal: Fjærlandsfjorden (Fjærland Sogelag 2002)
Anders Aa. Mundal: Så kom lyset 17. april 1945. Kraftsoga i Fjærland (1999)
Per Sandal: Sogndal Idrettslag 1926–1976 ( Sogndal Idrettslag 1977)
Div. munnlege kjelder, med særleg hjelp frå Norvald Urdal Bjelle, Wibeke Knagenhjelm, Arne Stein Pedersen, Atle Bondevik, Claus Kvamme, Gjert Heiberg, Marit Orheim Mauritzen, Aage Engesæter, Jan Anders Timberlid.

Særlege kjelder for Sogn og Fjordane fylkeskommune og statsinstitusjonar i fylket:

Hallvard Njøs: Fylkesskattekontoret 50 år.
Johs. B. Thue: Skatt, fut og folk (Skjald 1998)
Alf Folkestad: Florø Tollstasjon gjennom 130 år (Firda Folkeblad).
Div. munnlege kjelder, med særleg hjelp frå Arne Ekeberg, Ola Borlaug, Gisle Tomasgard, Rolf Petter Vetvik.

Særlege kjelder for Solund kommune:

Alf Steinsøy: Solund - Gards- og ættesoge I og II (1982)
Alf Stramd/Odd Jan Lien: Solund i fortid opg Notid (1981)
Espeland og Kindem:Losnaætta
Ivar Kleiva: Losna i fortid og notid. (Årbok 1964)
Alf Steinsøy: Krigshendingar i havkanten (Solund Sognenemnd 1987)
Bernt Tungodden m. fl.: Krigsår i kystbygder (Nordhordland Forlag 1995)
Arnfinn Haga: Skygger over Utvær (Cappelen 2001)
Bjørkhaug/Poulsson: Norges Fyr I og II (Grøndahl 1982)
Gustav-Erik Blaalid: Blaalid Slip & Mek Verksted AS (1998)
Hyllestad sogenemnd: Sogeskrift frå Hyllestad 2001
Fylkesarkivet: Artiklar om handelsstadane Husøy, Steinsundholmen, Gåsvær.
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Hans Steinsund, Rolf Trovåg, Sveinung Kråkås.

Særlege kjelder for Stryn kommune:

Jakob Aaland: Bygdebok for Stryn og Innvik
Paul Svarstad: Innvik Sparebank
Jon Ytrehorn: Nordfjord og Sunnmøre Billag
Inge Fænn/Charles Harvey: Alexandra (Hotel Alexandra)
S. Nesdal: Lodalen fager og fårleg (Ekspresstrykk)
R. W. P. De Vries jr.: W. H. Singer jr. N. A. (John Griegs Forlag)
Bakken/Hegdal/Sunde: Fjordahesten - menneskevennen (Samlaget)
Arve M. Bakken: Fjordhesten (Gyldendal)
Fænn/Myklebust: Flo United (Aschehoug)
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord"
Kolstad/Eimhjellen/Moldreim: Vestlandske Salslag 75 år (J. Griegs forlag)
Finn B. Førsund: Transport mellom fjordar (Fylkesarkivet(Firda Billag)
Martin Lilleheim: Stryn under hakekorsfrlagget (Eige forlag - 2001)
Marit Bendz:Jon Hegdal - fjordingen på farten /Selja Forlag)
Normann Kirkeide: Stryn Sparebank 1878–1978 (Stryn Sparebank 1978)
Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Leiv Blakset, Jens Øvreeide, Martin Lilleheim

Særlege kjelder for Vik kommune:

Olav Hoprekstad m. fl.: Bygdebok for Vik I-II- III (1+2)
Jakob Bøthun: Soga um Fresvikgodset (1925)
Per H. Bøthun: Leikanger bygdebok (1965)
Aage Engesæther: Vikøyri fram mot 1900 (SFDH 1979)
Kjell Bergfjord: Vik Sparebank 150 år.
Guttorm Holstad: Andre4as Blix og Vik. (1981)
Guttorm Holstad: Fresvik Produkt AS 15 års-jubileum. (1995)
Ragnar Hornnes: Vik samyrkelag gjkennom 50 år.
Håkon Otre m. fl.: Vik i vekst. Indistrireisinga 1961 - 1969 (Alma Mater 1990)
Rasmus Sunde: Ein stad skal ein vera - om utvandringa frå Vik (1989)
Vik Historielag: Div. årbøker
Vik lokalhistoriske arkiv: Tidskriftet "Pridlao" - diverse utgåver.
Vik lokalhistoriske arkiv: Ivar Refsdal - kartograf, lærar, diktar, teiknar".
Johs. B. Thue: Brev til Ingebjørg den Fagre av Sogn (Skald 1993)
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald 1997)
Harald Oppedal: Over fjell og finne (PTK Førde).
Guttorm Holstad: Andreas Blix og Vik, hefte
Tor Hovland, Bjarne Lundeland: Vik Sparebank 1846–1971 (Vik Sparebank)
Div. munnlege kjelder, med særskild assistanse frå Arne Inge Sæbø, Gudmund Balvoll,
Kjell Bergfjord.

Særlege kjelder for Vågsøy kommune:

Edvard Os: Bygdebok for Selje og Vågsøy (1957)
Nordfjord Sogelag: Div. årbøker for Nordfjord.
Nordfjord Sogelag: Div. "Jul i Nordfjord
Karl Egil Johnsen: Fiskarsoga i SFj. 1860-1980 (Universitetsforlaget)
Kåre Fasting: Vintersildsoga 1960
Bjarne Myrstad: Vestlandsfiske (Samlaget)
Vilhelm Barmen: Minne
Gustav Erik Blaalid: Blaalid Slip & Mek. Verksted. (Norsk Kystmedia AS)
Dag Bakka jr.: Hurtigruten, sjøveien mot nord (Seagull)
Finn B. Førsund: Folket si brannforsikring (Vigmosta)
Jon Ytrehorn: Nordfjord og Sunnmøre Billag (N&S Billag)
Sverre Silden: Frå Måløyraidet til landgang i Normandie(eige forlag)
Aslak Berge: Opp som en bjørn. Historien om Pan Fish (Ociavian Forlag 2004)

Div. munnlege kjelder, med særleg assistanse frå Jon Skaar jr., Aleks Refvik, Terje Sølvberg, Rolv Domstein.

Særlege kjelder i Årdal kommune:

Søren Ve, Dagfinn Krossen m. fl.: Bygdebok for Årdal
Roald P. Amdam, Dag Gjestland, Andreas Hompland red.: Årdal, verket og bygda 1947-1997.
Aage Engesæther: Årdal i Sogn 1900 - 1977.
Hans Seim: Årdal skulesoge
Johs. B. Thue: Fortun - bygda og krafta (Skald 1999)
Årdal Kjemiske Fagforening 1947-1997
Årdalstangen Kjemiske Arbeidarlag 1948-1998.
Terje Eggum: Laks i sikte (Skald)
Div. munnelge kjelder, med særleg assistanse frå Arne Eldegard, Steinar Lægreid, Magne Måren.

SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no