Hun var Forsvarets første kvinnelige helikopterpilot.

Hun ble leder for en hel helikopteravdeling.

Så ville sjefen frata henne jobben.

Line Svingen
Tomm W. Christiansen

Da måtte hun redde seg selv.

Line Svingen
Tomm W. Christiansen

Line vs. Forsvaret

Line Svingen vs. Forsvaret

Det er mørkt inne på Rygge flystasjon. Klokken er halv to på natta når Line Svingen låser seg inn på kontoret sitt. Hun trekker ned rullegardinene. Så begynner hun å skrive ut dokumenter. E-poster, rapporter, uttalelser. De graderte dokumentene lar hun ligge igjen. Selv om det er varmt ute, skjelver hun.

Bare noen timer tidligere hadde Line Svingen blitt bedt om å komme på kontoret til sjefen.

Der – uten forvarsel – ble hun avsatt.

Oberstløytnanten i Luftforsvaret var skvadronsjef for 60 piloter, teknikere og systemoperatører. Nå var hun ikke det lenger. Hvorfor? Tankene kverner.

En magefølelse har brakt henne tilbake til kontoret. Den sier at hun må få tak i disse dokumentene før de blir borte for henne.

Og bevisene Line Svingen samler nå, skal vise seg å bli viktige senere.

Line Svingen blar i papirer fra saken og uniformsmerker fra karrieren på kjøkkenbordet hjemme

Line Svingen samlet sammen dokumenter for å ha sin egen versjon av det som skjedde. Her viser hun fram noen av dem sammen med uniformsmerker hjemme på kjøkkenbordet.

Foto: Jon Anton Brekne / NRK

Millionavtale

Disse junidagene i 2009 er begynnelsen på en oppsiktsvekkende historie.

Den handler om hvordan ledere i Luftforsvaret laget en sak mot Svingen som ikke tålte dagens lys.

Saken skulle ende med at Forsvaret måtte gi Line en uforbeholden unnskyldning. De måtte inngå en hemmelig avtale. Og de måtte betale henne et millionbeløp.

I dag kan ikke Line Svingen kjøre forbi Rygge uten å bli kvalm. Livet hennes ble snudd på hodet over natten, og preger henne sterkt fremdeles. Det hjelper ikke at Forsvaret har innrømmet at de avsatte henne på sviktende grunnlag.

For saken fikk tilsynelatende ingen konsekvenser for andre enn Line Svingen. Sjefene som sto bak rykket opp til nye toppstillinger.

En av dem er i forsvarssjefens toppledergruppe i dag.

Påstander

Før og etter at Line Svingen blir fratatt sjefsjobben kommer Forsvaret med en rekke sterke påstander om henne.

Sentralt i dette er sjefen hennes – daværende sjef for 137 Luftving på Rygge – Lars Christian Aamodt.

Lars Christian Aamodt, sjef for 137 Luftving.

Lars Christian Aamodt ble sjef for 137 Luftving i 2008. Året etter begynte konflikten med Line Svingen.

Foto: Linn Cathrin Olsen / VG

I forrige uke ble Aamodt utnevnt til sjef Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Stillingen er en av de viktigste i Forsvaret.

Aamodt har blitt presentert innholdet i denne artikkelen. Han svarer via kommunikasjonssjefen i FLO at han ikke ønsker å uttale seg i saken. Han henviser videre til Forsvarets ledelse.

Harde ord

I 2009 blir Svingen frabeordret stillingen som skvadronsjef etter en anbefaling fra Aamodt, viser dokumenter NRK har gjennomgått.

Dokumenter laget av ledere i Luftforsvaret inneholder svært sterke ord om Line Svingen. Aamodt var blant lederne som skrev dokumentene.

I dokumentene fremmes påstander som:

«Manglende lojalitet»

«Lite løsningsorientert»

«Samarbeidet svært problematisk»

Aamodt og andre ledere i Luftforsvaret går så langt som å slå fast at hun ikke er skikket til å være sjef i Forsvaret:

«Uskikket til å føre kommando»

«Fungerer ikke tilfredsstillende som skvadronsjef»

Setningene er drepende.

Rød status

I månedene før merket Line Svingen at noe var i gjære.

Fra toppen er det et press om at hennes piloter skal til Afghanistan. I mediene hadde det vært saker om hvordan Norge sendte soldater til krigen – uten god nok beredskap for medisinsk evakuering og krigskirurgi.

Politikerne bestemmer at Norge skal sende helikoptre for å evakuere skadde soldater ut fra slagmarken.

To av Forsvarets Bell-helikoptre i Afghanistan i 2008

Fra våren 2008 er for første gang Forsvarets Bell-helikoptre stasjonert i Afghanistan.

Foto: Rune Thomas Ege / Forsvaret

Og Line Svingen har ansvar for å levere.

– Vi var veldig kjørt på personell- og materiellsiden. Både jeg og andre varslet ledelsen i Luftforsvaret om at vi hadde tøyd strikken, vi visste ikke om vi fikk det til.

NRK har sett dokumenter der den pressede situasjonen for helikoptermiljøet i Forsvaret tas opp. Både Line Svingen og andre i Luftforsvaret advarte om at arbeidsbelastningen kunne føre til at flinke folk sluttet.

Flere tok også opp at det i verste fall kunne gå utover sikkerheten og føre til alvorlige ulykker.

Svingen tok opp at piloter ikke fikk nok trening for å være klare til strid og skarpe oppdrag. Skvadronen fikk heller ikke trent på formasjonsflyging. De hadde i perioder bare ett helikopter tilgjengelig. Med slike mangler kan både piloter og hele skvadronen få «rød» status.

– Flere av mine flygere var rød på status. Det betyr at de egentlig ikke er klar til skarpe oppdrag, forteller Svingen.

Går av terrorberedskap i Norge

Skvadronen Line Svingen leder er topptrent. De øver med spesialstyrkene, med politiets Delta-tropp. Utrykningstiden er på 15 minutter, får NRK bekreftet fra flere kilder.

De kan frakte hvem som helst, hvor som helst, når som helst.

Øvelse Gemini 2010

Helikoptrene fra 720 skvadronen på Rygge trente jevnlig på antiterror. Her fra en øvelse sammen med politiet.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Men når skvadronen skal til Afghanistan må de gå av beredskapen de er på i Norge. 15 minutter vil bli til timer.

To år før politiet blir ydmyket i en gummibåt i Tyrifjorden den 22. juli, varsler Svingen om at terrorberedskapen for Forsvarets helikoptre i Norge vil være ikke-eksisterende hvis hennes avdeling skal brukes i Afghanistan.

– Jeg visste hvis vi skal gjennomføre oppdraget slik politikerne vil og dere sier vi skal, så må vi gå av beredskap i Norge. Vi klarte ikke å gjennomføre beredskap på norsk sokkel med antiterror samtidig som vi skulle sende de samme folka på rullering i Afghanistan.

Etter terrorangrepet 22. juli ble helikopterberedskapen i Norge et stort tema. I Gjørv-kommisjonens gransking kom det frem at Forsvarets mulighet til å bistå med helikoptre ble fjernet i 2009 på grunn av bruken av de samme ressursene i Afghanistan.

Den første

Det er trass som har brakt Line Svingen til Luftforsvaret. Hun er Norges første kvinnelige helikopterpilot. Som skvadronsjef og oberstløytnant er hun også en av de høyest rangerte flyoperative kvinnene i det norske Forsvaret.

Hun vokser opp i Moss – noen kilometer fra Rygge flystasjon. F16, helikoptre – flymaskinene var over ungdommene hele tiden.

Line Svingen

Line Svingen har valgt å stå frem med sin historie. Konflikten med Forsvaret har preget henne.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

De så opp mot himmelen. Og mange drømte om å bli flygere, spesielt de unge guttene.

Mens skuespilleren Tom Cruise herjer på kinolerretet i storfilmen Top Gun går praten: Hvem har kommet inn på flyskolen, hvem har strøket.

– Så sa jeg: Kanskje jeg skal søke flyskolen. Og de var sånn: «Nei, det kan ikke du, du er jo jente».

Der og da bestemmer 18-åringen seg: Hun skal bli pilot.

Line Svingen omtrent 1992

Line Svingen gikk inn i Forsvaret som ung kvinne. Hun ble den første kvinnelige helikopterpiloten i Forsvaret.

Foto: Jon-Ivar Fjeld / Moss Avis

Den beste

Alle kan lære seg å fly, men Forsvaret vil ha de som lærer raskest. Og Line Svingen lærer raskt.

Flere hundre unge menn og noen få kvinner søker på flyskolen i 1988.

Line Svingen kommer seg gjennom første fase. Hun blir testet i matematikk, norsk og engelsk. Forstår hun fysikkens lover? Det gjør hun.

Hun går videre. Nå testes koordinasjonen, fysikken. Det er teoretiske tester og intervjuer.

Uttaksflygingen er en kamp. Noen av gutta liker ikke at jentene kommer inn på deres domene, forteller Svingen. Når kvinner flyr, så er det ikke like kult lenger. «De får bare holde på», tenker hun.

Hun blir trigget av de som hele tiden vil ha henne ut. Hun pugger mer, gjør det bedre.

Når de er ferdig med testene står 11 igjen. Line Svingen er eneste kvinne som kommer inn på flyskolen dette året.

Line Svingen i et helikopter på flyskolen i USA
Line Svingen på flyskolen i USA
Line Svingen får diplom for Academic Excellence på flyskolen i USA.
Et helikopter går inn for landing

Nå skal kandidatene velge. Jagerfly, helikopter eller flerbruksfly. Ingen kvinner i Forsvaret har flydd jagerfly før. Det kunne vært gøy, tenker hun.

– Så fikk jeg beskjeden: «Dessverre kan du ikke velge jagerfly. Vi har for lite informasjon om hvordan det påvirker kroppen til en kvinne».

Særlig livmoren var visst utsatt, ble hun fortalt.

Forsvaret vil at hun skal velge helikopter. «Du er tøff nok», får hun høre.

Da blir det helikopter.

Magasinside med overskriften «Forsvarets første helikopter-jente». Bladet Forsvarets forums reportasje om Line Svingen

Line Svingen ble i flere medieoppslag trukket fram som et eksempel på en kvinne som hadde gått foran som første kvinnelige helikopterpilot i Forsvaret.

Grafikk: faksimile Forsvarets forum

Svingen får etter hvert en lang karriere som helikopterpilot. Hjemme i Norge jobber hun sammen med de topptrente soldatene fra spesialstyrkene.

I tillegg er hun flere ganger utsendt på utenlandsoppdrag. Hun deltar blant annet i Forsvarets bidrag til både Kosovo og Afghanistan.

Line Svingens private bilder fra oppdrag i Kosovo
Line Svingens private bilder fra Afghanistan
Line Svingens private bilder fra Afghanistan
Foto: Privat
Line Svingens private bilder fra Afghanistan

Anspent på Rygge

Våren og sommeren 2009 var stemningen på Rygge flystasjon anspent.

Rulleringsplanen for neste periode i Afghanistan skal settes opp. Hvem skal dra og hvor lenge skal de være ute?

Skvadronsjef Line Svingen har luftet sine bekymringer om beredskap i Norge. Hun har også sagt fra om store utfordringer med å ha trent mannskap og klare helikoptre til å gjøre oppdrag både i Afghanistan og hjemme.

I tillegg er det misnøye blant pilotene.

Piloter blir beskrevet som en egen rase. Smarte og med sterke meninger.

Nå raser diskusjonene. Luftforsvaret har bestemt at pilotene skal være ute i to måneder av gangen. Pilotene er misfornøyde med rulleringsordningen. De mener den er for lite fleksibel.

Skilt for Rygge flystasjon

Rygge flystasjon er i dag hovedbase for Forsvarets Bell-helikoptre.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Våren 2009 skal stillingene i Afghanistan fylles. Pilotene skal bidra i NATO-oppdraget med å frakte skadde soldater ut fra slagmarken. Nesten ingen søker seg til oppdraget.

Dokumenter NRK har sett viser at det var diskusjoner om hvem som skulle beordre mannskaper til tjeneste i Afghanistan – dersom de ansatte ikke meldte seg frivillige til å bidra i krigsområdet.

Prosess mot flere

I slutten av mai denne våren sender Line Svingen en e-post til Lars Christian Aamodt og en annen leder på Rygge flystasjon.

Oberstløytnant Svingen skriver at det virker som sjefene tror hun og hennes folk i helikopterskvadronen motarbeider oppdraget i Afghanistan.

Jeg vil med dette korte notatet forklare mitt syn, slik at denne eventuelle oppfatningen kan avkreftes, og i stedet bidra til en konstruktiv fremdrift slik at vi kan komme videre i dette arbeidet.

Line Svingen / e-post mai 2009

Videre forklarer hun at helikopterskvadronen står i et kraftig press.

For de skal både sende mannskaper til Afghanistan samtidig som de trener, øver og utdanner nye ansatte til Forsvarets helikoptre. Ressursene strekker ikke til, men Svingen ville ikke ha på seg at hun motarbeider når hun sier fra på vegne av «gutta sine».

«Jeg er både interessert, villig og kvalifisert til å utøve min rolle som skvadronsjef, så fremt forutsetningene og ressursene er til stede», skriver Svingen til Aamodt og den andre lederen.

Line Svingen står med armene i kryss foran seg

Line Svingen ble oppfordret til å søke jobben som skvadronsjef. De ville ha en leder som meg, forteller Svingen.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Om de ikke klarer å stille helikoptre med mannskap mener Luftforsvaret at det kan gå utover sikkerheten til soldatene på bakken i Afghanistan. Nå blir opposisjon slått hardt ned på.

Dokumenter NRK har lest, viser at Luftforsvaret i denne perioden startet prosesser mot minst tre ulike kvinner. Alle blir anklaget for å være negative til Afghanistan-oppdraget.

En kaptein blir anklaget for å motarbeide disponeringsplanen. Militærpolitiet starter en omfattende etterforskning. Men krigsadvokaten henlegger saken.

Torsdag 25. juni 2009 er det Line Svingens tur.

Hun blir avsatt

Luftvingsjef Lars Christian Aamodt ber om et møte på sitt kontor. Han er Line Svingens nærmeste overordnede. Jagerflypiloten er sjef for 137 Luftving på Rygge.

Dette skjedde i møtet, forteller Svingen:

Aamodt ber Svingen sette seg ned. Line Svingen er optimistisk. Kanskje hun skulle få helikoptrene hun hadde etterlyst?

– Han åpner med å si at dette er en vanskelig samtale. Han hadde bestemt seg for at han ikke kunne bruke meg som skvadronsjef lenger, forteller Svingen.

Jeg fikk beskjed om at jeg opponerte mot Afghanistanoppdraget. Jeg skjønte ikke ledelse og var et problem.

– Jeg svarte: «Ledelse, hva skjønner jeg ikke? Jeg står på for gutta mine og varsler om det vi mangler.» Han svarte at ledelse er å være lojal oppover. Aldri bortover eller nedover, sier Svingen.

For flink

Line Svingen avslutter møtet og ber om å få alt skriftlig.

– Jeg snudde ryggen til ham, og gikk. Kontoret hans ligger i enden av en lang korridor. Jeg lot døra stå oppe, og så gikk jeg med nesa i sky. Da jeg rundet hjørnet, gikk jeg rett inn på badet og kastet opp.

Over doskåla tenker hun:

– Hva var det som egentlig skjedde nå? Jeg skjønte at det ikke handlet om saken. Det handlet om meg. Jeg var altfor flink og altfor tydelig.

Line Svingen pakker ned kontoret sitt. Hun gir ansvaret for skvadronen til sin nestkommanderende og kjører hjem.

Noen på sin side

Nå begynner ballen å rulle.

Line Svingen ringer fagforeningen.

Samme natt kjører hun inn igjen på jobb. Hun kopierer dokumentene som nå blir avgjørende for henne i kampen videre.

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) skjønner raskt at de har en spesiell sak på sitt bord. Som medlemsforbund i LO løfter de saken opp til hovedorganisasjonen.

– Jeg så jo at den hadde stor sprengkraft, sier advokat Atle Sønsteli Johansen til NRK. Han var ansvarlig jurist for saken i LO.

Atle Sønsteli Johansen, LO

Atle Sønsteli Johansen var villig til å gå til retten for Line Svingen. Ingen skal finne seg i noe sånt, sier han i dag.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Frabeordringen var begrunnet slik: Line Svingen stilte seg ikke bak løsningen for Afghanistan-oppdraget. Hun gjorde heller ikke jobben som sjef godt nok. Det var også sagt at hun aktivt motarbeidet at personell skulle sendes på oppdraget.

Beskyldningene var svært alvorlige.

– Hvis vi hadde en slik person i det norske forsvaret ville en frabeordring vært en mild reaksjon, sier advokaten.

– De fleste ville mene at en høyerestående offiser som motarbeider norsk politikk burde fjernes fra stillingen for godt.

Vi møtes i retten

Normalt er det ikke mye å gjøre med frabeordringer i Forsvaret. Militære beordringer gir arbeidsgiver enda mer styring enn i det vanlige arbeidslivet.

Men når NOF og LO begynner å undersøke saken ser de at sprengkraften egentlig ligger et helt annet sted:

– Vi fant ut at det ikke var noe rettslig eller faktisk grunnlag for påstandene. De var oppkonstruerte, de bygget på et sviktende og uriktig grunnlag.

– I løpet av de over 25 årene jeg har vært her i LO har jeg aldri hatt en sak hvor en militær person har blitt frabeordret stillingen på et så alvorlig, sviktende grunnlag som det som skjedde i Line Svingen-saken, sier Johansen.

LO og NOF gjør seg klare til å gå til retten.

De varsler Forsvaret om at Line Svingen vil stevne staten for usaklig oppsigelse.

Luftforsvaret setter ned en arbeidsgruppe for å begrunne avgjørelsen. De produserer et elleve siders skriv.

Lars Christian Aamodt, da han var sjef 137. Luftving.

Luftforsvaret holder først på sitt. De forsøker å støtte opp om avgjørelsen om å fjerne Line Svingen, men må inngå en avtale kort tid senere. Lars Christian Aamodt var Svingens nærmeste sjef.

Foto: Linn Cathrin Olsen / VG

Møtet

– Line, du skulle vært stoppet for lenge siden.

Line Svingen forteller at denne replikken satte tonen for et svært alvorlig møte inne på Akershus festning.

Nå leser Forsvarsstaben og departementet skrivet fra Luftforsvaret.

På de tettskrevne sidene kommer det harde karakteristikker av Line Svingen: «Manglende lojalitet». «Lite løsningsorientert».

– Når man leser et slikt dokument om seg selv og hvor udugelig man er, så gjør det noe med deg. Jeg tenkte: «Wow, har jeg vært så dårlig? Jeg trodde jeg var flink, hva skjedde egentlig?»

Motarbeidet du Afghanistan-oppdraget?

– Hvorfor skulle jeg motarbeide prosjektet? Vi stilte jo der politikerne ville. Dog syntes jeg de gjorde en feil vurdering med å sende oss til Afghanistan på bekostning av beredskapen i Norge. Det står jeg for i dag.

Det er nå dokumentene Line Svingen printet ut sommernatta i juni kommer til sin rett.

Etter møtet går hun og fagforeningen gjennom skrivet og dementerer påstandene.

– For å klare å komme gjennom det, så løp jeg. Jeg løp en mil hver morgen bare for å hyle, skrike, rope. Og så satte jeg meg ned og skrev etterpå. Nå skulle jeg huske alt. Og der er jeg irriterende. Jeg husker veldig godt.

En måned senere, i september 2009, sender fagforeningen og Line Svingen motsvaret til Forsvarsdepartementet.

– Hva vil du ha?

Dette motsvaret endrer alt.

Nå vil Forsvaret inngå en avtale med Line Svingen. De vil ikke lenger avsette henne som skvadronsjef.

– Etter at juristen hadde lest gjennom kommentarene våre skjønte han hvor landet lå. Luftforsvaret hadde kommet med masse uttalelser som ikke kunne underbygges. Da beklaget han og sa: Nå har jeg sett gjennom alt. Jeg ser hva som har skjedd og vil på vegne av Forsvaret beklage. Jeg er så lei meg, Line, for det du har blitt utsatt for. Så hva vil du ha?, sier Svingen.

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen husker møtet slik:

– Vi fikk klare signaler om at Forsvaret ønsket at vi fant en løsning på saken.

Atle Sønsteli Johansen, LO

Atle Sønsteli Johansen sier opplysningene generalinspektøren fikk ikke holdt mål. Kall de uriktige eller oppkonstruerte, men de lot seg ikke bevise, sier Johansen.

Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Unnskyldningen

Line Svingen og Forsvaret inngår en avtale. Med dette unngår Forsvaret en rettssak og offentlighetens søkelys. Line Svingen orker heller ikke tanken på en offentlig skittentøyvask.

Oberstløytnanten skal få permisjon med lønn i seks år. Avtalen er verdt i overkant av seks millioner kroner.

Forsvaret skal gi en formell unnskyldning.

De skal også evaluere saken.

Den 2. oktober 2009, fem måneder etter at Line Svingen ble kalt inn på luftvingsjef Lars Christian Aamots kontor, kommer unnskyldningen.

Det tikker inn en e-post til flere hundre ansatte i Luftforsvaret:

«Jeg vil derfor med dette sterkt få beklage overfor oberstløytnant Svingen den ensidige håndteringen av saken og gi min uforbeholdne unnskyldning».

Stein Erik Nodeland i 2007, da han var generalinspektør for Luftforsvaret.

Stein Erik Nodeland var generalinspektør i Luftforsvaret da Line Svingen ble avsatt. Han tok avgjørelsen, og kaller det den største tabben han gjorde i jobben.

Foto: Arash A. Nejad / Aftenposten

Dokumentet er signert generalinspektøren i Luftorsvaret, Stein Erik Nodeland.

Nodeland skriver at han tok beslutningen om å si opp Svingen med «bakgrunn i informasjon fra forskjellig hold». Videre skriver Nodeland at han er blitt kjent med ny informasjon og at grunnlaget for beslutning var for ensidig.

I dag skriver han dette om Line Svingen-saken i en e-post til NRK:

«Som leder var dette den største tabben jeg gjorde i min tid som leder i Luftforsvaret.»

Ingen vei tilbake

Line Svingen gjør et forsøk på å fortsette i Luftforsvaret.

Hun begynner i en prosjektstilling. Det er tungt å møte Aamodt og de andre i kantina.

Og det er med en klump i magen hun kjører den tre kilometer lange Flyplassveien til jobb.

– Jeg har stått mange ganger og lagt igjen frokosten langs veien der, forteller Svingen.

Dessuten evaluerer ikke Luftforsvaret saken, som avtalt. Det vedgår også Nodeland i dag.

«Skulle man gjort mer, blir det en avveining av om man skal holde saken gående med de konsekvenser det kan få, eller komme videre og legge saken bak seg. Vi valgte vel i realiteten det siste», skriver han i en e-post til NRK.

I 2010 tar Line Svingen permisjon med lønn, som avtalt.

– Så ble det slutt på de fem årene med permisjon, og jeg skulle tilbake. Da kjente jeg: Nei, det skal jeg ikke. Jeg hadde kroppslige symptomer. Jeg var kvalm, hadde behov for å dusje. Jeg tok kontakt med flylegen og sa: Dette går ikke. Jeg hadde fortsatt null tillit til ledelsen i Luftforsvaret. Og mens jeg var borte hadde min tidligere sjef fått to opprykk.

Line Svingen på sykkel

Line Svingen bruker skogen aktivt for å finne ro og avreagere.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Line Svingen velger å forlate Forsvaret etter 22 år.

– Saken var en stor psykisk belastning. Jeg vet ikke om noen kan sette seg inn i det. I tillegg har jeg stått i press i mange år. Jeg har svelget mange kameler opp gjennom. Og til slutt blir de kamelene så store, og sparker så hardt, at de går ikke ned.

Det startet allerede på Flyskolen.

Pilotens prevensjon

I USA blir Line Svingen best i klassen. Det er første gang en kvinne oppnår denne bragden. Men like før bestemannsprisen skal deles ut endrer flyskolen reglene, forteller Svingen.

De norske blir skilt ut fra de andre. På den måten får en amerikansk mann bestemannsprisen.

Da Line Svingen får tildelt vingen sin, beviset på at hun er pilot, er hun 22 år. Tilbake i Norge venter åtte års plikttjeneste i Forsvaret.

Line Svingen viser fram «vingen»

«Vingen» er pilotenes bevis for gjennomført utdanning. Svingen fikk sin i 1991, og har tatt vare på den.

Foto: Jon Anton Brekne / NRK

– Jeg visste at jeg ville ha barn. Det ble vanskelig for Forsvaret. De hadde aldri hatt noen flygere som hadde blitt gravide før. De visste ikke hva de skulle gjøre.

Line Svingen ble kalt inn til Flymedisinsk institutt for å ha en samtale om prevensjon.

– De ville vite om den prevensjonen jeg brukte var god nok, noe de fant ut at den ikke var. Så ville de at jeg skulle signere på papirer om at jeg ikke skulle bli gravid i pliktårene mine. Og at jeg skulle ha bedre prevensjon som de skulle velge.

Line Svingen nektet å signere.

– Da ble det bråk. De sa: «Hvorfor kan du ikke signere på det, visste jeg ikke hvor dyr jeg hadde vært og hvilken situasjon jeg satte mine mannlige kolleger i hvis jeg plutselig ble gravid og ikke kunne produsere som dem». Så sa jeg: «Hvis dere sier ja til damer i Forsvaret, så må dere jo vite at vi blir gravide. Det skjer.»

Line Svingen gravid på Rygge

Svingen var den første kvinnen som fløy mens hun var gravid i Forsvaret. Men det skjedde ikke uten kamp.

Foto: Rudolf Holm / Moss Avis

To år etter fødte Line Svingen en sønn.

– Da fikk jeg en telefon fra instituttet: «Du klarte ikke vente, altså».

Nå er Svingen provosert over de nye varslingssakene i Forsvaret.

Saker der varsler mot ledere tilsynelatende ikke får noen konsekvenser.

– Det er kameraderi. Det er gutteklubben grei. Og det er en helt tydelig ukultur når vi ser lignende saker i 2022. Mange forsvarssjefer har sagt at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering. Men hvor er resultatet? Jeg ser det ikke.

Forsvarssjefen: Krise

Svingens tidligere sjef, Lars Christian Aamodt, ønsker ikke å bli intervjuet om saken. Forsvarssjefen svarer på vegne av Forsvaret.

NRK møter forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Akershus festning. Han er kalt ut nok en gang for å svare på Forsvarets håndtering av en av sine ansatte.

Han vedgår at Forsvaret aldri evaluerte Svingen-saken, selv om det var en del av avtalen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen møter NRK for å svare på Forsvarets behandling av Line Svingen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var spesialsoldat og jobbet med Line Svingen. Nå må han svare på Forsvarets behandling av henne.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Jeg må være ærlig å si at vi har prøvd å finne ut hva det er som har blitt gjort i evalueringen, og jeg har ikke funnet en dokumentasjon på at det her er evaluert. Det er ikke bra.

Det synes ikke som om denne saken fikk militære konsekvenser for Lars Christian Aamodt i Forsvaret. Hvorfor ikke det?

– Det var jo sjef Luftforsvaret som frabeordret Line Svingen. Den gangen var jo ikke det Lars Christian Aamodt. Så han har jo gjort en karriere i Forsvaret etter at den saken var over og etter avtalen ble inngått. Jeg vet ikke detaljene rundt hva som skjedde i gruppen rundt sjef Luftforsvaret den gangen.

– Så det du sier er at Forsvaret ikke anså Aamodts involvering i Line Svingen-saken som kritikkverdig?

– Tydeligvis ikke. Den gangen i 2009 førte ikke saken til noen reaksjoner mot hverken han eller andre som var involverte i saken. Det ble løst igjennom en gjensidig avtale. Men det er jo ikke sånn man skal løse saker, det skal løses på en ryddig måte, svarer Kristoffersen.

Kristoffersen sier han igjen vil beklage på vegne av Forsvaret. Han mener Svingen har blitt dårlig behandlet og trakassert i løpet av karrieren.

– Jeg vil si til både Line Svingen og alle i Forsvaret som har blitt dårlig behandlet: Det er bare å si beklager. Det her er en krise for meg, det er en krise for Forsvaret. Dette må vi rydde opp i, sånn kan vi ikke ha det i Forsvaret.

Line Svingen ler i møte med NRKs fotograf.

Line Svingen så for seg en lang karriere i Forsvaret. Nå jobber hun som miljøarbeider. Hun driver også et barnehjem i Uganda og holder foredrag.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Hei! Har du innspill til oss?

Vet du om andre forhold i Forsvaret NRK burde titte på? Eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om forhold i Forsvaret – blant annet om varsling, om oversersjanten som ble forsøkt presset til å lyve for politiet, helikopterskvadronsjefen som ble forsøkt presset ut av jobben sin, kvinnene som fortalte om sexpress fra en oberstoberstløytnanten som fortalte at hun ble bedt om å skrive om rapporter, om overtramp fra norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan, om Silje Falmår som fortalte om mobbing, trakassering og overgrep under førstegangstjenesten, om offiseren som fikk refs for kritikkverdige handlinger overfor en renholder og likevel fikk ny stilling og vådeskuddet mot en kollega som ikke ble refset.

Vi er alltid interesserte i ny informasjon som gjør at vi kan sette søkelys på forsvarssektoren. Så bare ta kontakt med oss.