Hopp til innhold

Sivilombudet kritiserer Forsvaret som ga dobbel straff til offiser etter varslingssak

Forsvaret gjenopptok en avsluttet varslingssak og skjerpet straffen for en offiser etter medieoppslag. Sivilombudet slår nå fast at det ikke var greit.

Tettere bilde av bil i grøfta ved snødekt vei

Politiets bilde av bilen offiseren kjørte.

Foto: Troms politidistrikt

Saken om offiseren som fyllekjørte, og så forsøkte å presse sin underordnede Kristine Solhaug til å lyve om det, fikk stor oppmerksomhet da NRK publiserte den i mai i fjor. Han ble dømt i tingretten for forholdene.

Nå kritiserer Sivilombudet Forsvaret som arbeidsgiver for å ha ilagt offiseren straffereaksjoner to ganger.

Den første reaksjonen kom i 2021. Det var en muntlig advarsel.

Den andre og skjerpede advarselen kom etter at saken fikk medieoppmerksomhet ett år senere.

– Det er ikke greit for en arbeidsgiver å først avslutte en sak, for så å ta den opp igjen om det ikke har skjedd noe nytt i mellomtida. De kan ikke da igangsette nye reaksjoner.

– At en sak blir omtalt i media er ikke noe nytt, sier sivilombud Hanne Harlem.

Hun understreker at forholdene i varslingssaken var det all grunn til å kritisere.

Sivilombud Hanne Harlem

Sivilombud Hanne Harlem.

Foto: Kaspara Stoltze / NRK

Forsvarssjefen lovte ny sak

Varslingssaken utløste debatt og ble brukt som et eksempel på at ledere i Forsvaret gjør kritikkverdige ting, og så slipper unna med det.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalte til NRK i mai i fjor at han ikke kjente saken om offiseren, men ut ifra NRKs beskrivelse burde en slik person bli omplassert eller miste sikkerhetsklareringen. Han lovte også å gå inn i saken og se på den på ny.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter å ha mottatt en kritisk rapport om varsling i Forsvaret

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har etter flere avsløringer om varslingssaker i Forsvaret sagt at han ville se på disse sakene på nytt

Foto: Martin Leigland

Senere på høsten fulgte NRK opp saken om Kristine Solhaug. Offiseren hadde da fått en skriftlig advarsel.

– Vi har sett på den saken på nytt og vedkommende er ilagt en skriftlig advarsel etter den gjennomgangen, sa Elisabeth Natvig til NRK.

Les også Dømt for å prøve å presse Kristine til å lyve – nå får han ny jobb i Nato

Kristine Solhaug snakker og forklarer med hendene

En skriftlig advarsel er den mildeste reaksjonsformen Forsvaret har, og Natvig forklarte den milde reaksjonen slik:

– Det har litt å gjøre med hvordan saken har blitt behandlet siden den kom inn første gang. Når vi går inn og ser på den på nytt nå, så ser vi at den tiden som har gått har begrenset vårt handlingsrom noe, sa Natvig i september i fjor.

Viseadmiral Elisabeth Natvig

Viseadmiral Elisabeth Natvig.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Forventer endring i praksis

Sivilombudet vil ikke gå ut med hvilken sak det gjelder. Men Harlem bekrefter at det er en sak som fikk medieoppmerksomhet våren 2022.

Fakta som kommer fram i uttalelsen fra Sivilombudet stemmer overens med saken om offiseren.

Sivilombudet tok tak i denne saken etter at offiseren klaget saken inn.

– Forsvaret avsluttet først oppfølginga. Da det ble medieoppmerksomhet rundt saken igjen, satte de den i gang igjen. De gjennomførte nye reaksjoner ved å suspendere vedkommende og de ga vedkommende en ny, skriftlig advarsel, sier Harlem.

Det fastslår Sivilombudet nå at Forsvaret ikke hadde anledning til.

– Vi forventer at praksisen ikke fortsetter.

Selv sier offiseren at han er fornøyd med at konklusjonen er tydelig.

Den grundige og tydelige konklusjonen fra Sivilombudet er betryggende for meg og for alle arbeidstakeres rettssikkerhet. Når saker er avsluttet og gjort opp, må man kunne fortsette arbeidslivet uten frykt for nye represalier, sier majoren til NRK.

Les også Arbeiderpartiet vil stramme inn: – Ingen kan bli forfremmet før en varslingssak er ferdig

Montasje som viser Nils-Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet og bilder fra varslingssaker i Forsvaret

Varsleren reagerer

Varsleren i saken, Kristine Solhaug, reagerer på Sivilombudets avgjørelse.

Jeg syntes det er forkastelig at omvarslede ikke anerkjenner sine feil, men fortsetter å lete etter feil hos andre.

Kristine Solhaug varslet om kritikkverdige forhold i Forsvaret.

Kristine Solhaug fortalte om ukultur i Forsvaret. Sivilombudet understreker at kritikken deres ikke handler om innholdet i varslersaken.

Foto: Tormod Strand

Hun er skuffet over at kritikken fra Sivilombudet betyr at Forsvaret ikke kunne omgjøre behandlinga i varslingssaken – som hun mener var feil.

Nå håper og forventer jeg at Forsvaret lærer av dette. Den belastninga jeg har hatt med denne saken og etterspillene på grunn av behandlingsfeil, forventer jeg at ingen andre skal måtte gå igjennom i framtida.

Forsvaret vil følge opp kritikken

Forsvaret er forelagt kritikken fra Sivilombudet. Talsmann i Hæren, Brage Wiik-Hansen, sier de kommer til å følge opp Sivilombudets anbefalinger.

Dette kommer vi til å følge opp og lære av i tidligere, så vel som i framtidige saker.

Han sier at på dette tidspunktet var ikke Hærens varslingsmottak etablert, noe det er i dag.

En av kjerneoppgavene til varslingsmottaket er blant annet å sørge for at prosedyrer for varslingssaker i forsvaret følges opp gjennom hele prosessen i saksbehandlingen. Forsvaret kommer til å ta med seg Sivilombudets betraktninger i arbeidet med denne typen saker framover, sier Wiik-Hanssen.

Pressekontakt i Hæren, Brage Steinson
Wiik-Hansen

Talsmann i Hæren, Brage Wiik-Hansen

Må svar innen mars

Harlem i Sivilombudet utelukker ikke at det kan komme flere uttalelser etter varslingssaker i Forsvaret.

Men hun understreker at kritikken som kommer nå gjelder en enkeltsak.

Hvilke råd vil Sivilombudet gi Forsvaret som følge av kritikken?

– Hovedrådet er at arbeidsgiver må følge opp sine ansatte raskt og ordentlig den første gangen. De må tenke seg om første gang hva slags reaksjoner man vil gi. Når det er avsluttet kan du ikke ombestemme deg og gi nye reaksjoner.

Les også Varslingssakene i Forsvaret: Forsvarsombud vil ha tydeligere regler

Tiltalt for misbruk av stilling

Hun sier at det ikke gjelder når det foreligger nye opplysninger eller nye overtramp.

– Konsekvensen i dette tilfellet er at vi har gitt en tydelig kritikk. Vi forventer at Forsvaret følger opp våre anbefalinger i denne og andre saker.

Sivilombudet har bedt Forsvaret redegjøre for oppfølginga av kritikken innen 1. mars.

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)

Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

s

Basketak før norsk seier i Vasaloppet: – Fikk hjertet i halsen