Støre vil ikke tallfeste eldreløfter

Mer penger og bedre kvalitet i eldreomsorgen, lover Arbeiderpartiet. Hvor mye mer penger og hvilke kvalitetskrav som stilles, får ikke velgerne svar på.

Jonas Gahr Støre presentere Aps plan for eldreomsorg

BESTEMME SELV: Jonas Gahr Støre lover mer til kommunene enn regjeringen gir, og håper de velger å bruke pengene på bedre eldreomsorg.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Mandag morgen inviterte Arbeiderpartiet pressen på kaffe, sveler og ferske valgløfter i et naust i Bjørvika i Oslo.

Med en blomstrete tapet og gamle portretter i bakgrunnen, fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre hva de vil gjøre med eldreomsorgen dersom de vinner valget.

Mener tallfesting ikke er treffsikkert

Bortsett fra løftet om én milliard til velferdsteknologi, var det få konkrete tall og beløp i Aps nye valgløfter (se faktaboks).

– Fleksibiliteten og mangfoldet i kommunene krever at de selv avgjør behovene. Vi kan ikke diktere det fra utsiden, forklarer Støre og nevner at mens én kommune mangler sykehjemsplasser, mangler en annen sykepleiere, mens en tredje mangler ergoterapeuter.

Sist stortingsvalgkamp ble daværende helseminister Støre utfordret på om de ville nå løftet om 12 000 nye sykehjems- og omsorgsplasser innen 2015. Nå kommer det ingen slike løfter fra Støre og Co.

– Vi tallfester det ikke, for vi mener at det ikke er treffsikkert, og tar oppmerksomheten vekk fra det som er nødvendig, sier Støre og fortsetter:

– Jeg tror fortsatt vi trenger mange omsorgsplasser, men vi tallfester ikke på kategorier eller antall ansatte. Den oversikten skal ikke statlige myndigheter ha, men de skal gi kommunene økonomi, tillit og kvalitetskrav.

Øremerking som ris bak speilet

Hvilke kvalitetskrav norske kommuner skal styre etter dersom Ap får bestemme, kan han foreløpig ikke svare på.

– Regjeringen sa på tampen av sin periode at de skulle begynne å lage slike mål. Det mener jeg er fire tapte år, de burde begynt med det før. Vi får ta tak i det arbeidet. Vi kan bli enige om noen overordnede mål som gir trygghet.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har en helseminister hvis han eller hun ser at en kommune ikke når disse målene?

– Jeg mener vi skal nærme oss dette med et positivt utgangspunkt. Først må vi se hvordan vi kan hjelpe, for eksempel ved et innsatsteam som besøker kommunen. I siste instans mener jeg vi må kunne bruke kraftigere virkemidler for å sikre at målene blir nådd, i form av øremerking av midler og at vi påser at pengene går til det, sier Støre.

– Også Høyre vil ha kvalitetsmål i eldreomsorgen, hva skiller Arbeiderpartiets politikk fra regjeringens?

– Jeg er glad for at vi bor i et land der vi er enige om at kvalitet skal telle. Men det vi ikke er enige om, er at kvalitet koster og at noen må betale for det. Jeg vil bo i et land der vi betaler den regningen sammen, og at vi prioriterer dette foran store skattekutt.

– Men noe beløp får vi ikke?

– Det er ikke seriøst å si at så og så mye koster eldreomsorgen i Norge, fordi det dekker så mange felt. Men du får det beløpet at mellom 20 og 50 milliarder kroner i skattekutt, kommer ikke under oss. Vi har vist at vi tar inn to tredjedeler av de skattekuttene denne regjeringen ga i denne perioden, blant annet for å møte utfordringene i eldreomsorgen, svarer Støre.

Kaller Frp-satsing en flopp

Heller ikke Bård Hoksrud, Fremskrittspartiets eldrepolitiske talsperson, kan tallfeste hvor mye penger Frp vil bruke på eldreomsorg og sykehjemsplasser dersom de fortsetter i regjering.

– Jeg mener det er viktig å se på hva vi har gjort, og vi har altså bevilget 17 milliarder kroner for at kommunene kan bygge flere sykehjemsplasser, sier han.

Men Støre hevder Frp, som ved hvert valg har hatt bedre eldreomsorg som ett av sine fremste valgløfter, har hatt et «puslete» gjennomslag i regjering. Han viser til at Frps prestisjeprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg endte med en forsøksordning nesten ingen kommuner ville være med på.

– Det mener jeg har vært en flopp. Det har ikke gitt bedre omsorg. Jeg tviler ikke på at Frp er interessert i de eldres situasjon, men det de leverer av politikk, duger ikke, sier Ap-lederen.

– Støre bør heller se på hva de rødgrønne klarte på åtte år i eldreomsorgen, det var ikke mye å skryte av. Bare det vi har gjort i år, er mer enn det de rødgrønne klarte å få til på fire år. Støre bør holde seg for å god til dette, svarer Hoksrud.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger