Hopp til innhold

Slik skal Støre unngå full splid

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil bruke alle sine dialogevner i forsøket på å sikre en flertallsregjering med SV og Sp. Møter på tomannshånd med Vedum og Lysbakken er første skritt på veien.

Pressekonferanse med Arbeiderpartiet

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ta tiden til hjelp og snakke godt med Vedum og Lysbakken, før eventuelle forhandlinger starter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

 
Flere enn 84 gir flertall

– Det du kan være helt trygg på, er at Jonas Gahr Støre er rett mann til å samle folk rundt et bord og skape enighet. Det er en av hans aller fremste egenskaper, sa Ap-nestleder Hadia Tajik til pressen etter tirsdagens sentralstyremøte der valgseieren ble diskutert.

Som utenriksminister snakket Jonas Gahr Støre ofte om behovet for dialog. Og den påtroppende statsministeren akter å bruke alle sine diplomatiske egenskaper i arbeidet som nå ligger foran ham. Stikkord: Fortrolige samtaler og god tid.

– Hvordan skal du gå fram for å få SV og Senterpartiet til å sette seg ned ved forhandlingsbordet sammen?

– Jeg skal begynne med å lytte til hvordan de oppsummerer valget. Så har jeg noen tanker om hvordan vi kan gå videre på grunnlag av det, sier Støre.

Samtaler

For selv om valgresultatet gir flertall for det Støre selv kaller «Plan A» – en rødgrønn trepartiregjering, holder Senterpartiet fast ved at de vil regjere med Ap alene. Og SV krever klare gjennomslag på viktige felter. Hvis ikke, vil partiet gå i opposisjon.

Stortingsvalg 2021. Partilederdebatt på Stortinget

Valgets klare vinner ble Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Her foran Stortinget valgnatta.

Foto: Lise Åserud / NTB

Men ifølge Ap-lederen er ikke Sps og SVs «tilnærming til regjeringssamarbeid» gjensidig utelukkende. Underforstått: Det er absolutt realistisk å samle de to til forhandlinger.

– Det har vært ulike tilnærminger, og det tenker jeg at vi skal ha respekt for og håndtere gjennom samtaler de neste dagene. Når vi kommer inn i en forhandlingssituasjon, så skal vi forhandle stødig og etter en tidsplan, men ta tiden som trengs for et godt resultat, framholder Støre.

Men ennå er det et stykke fram til regjeringsforhandlinger. Støre sier Arbeiderpartiet har invitert hele opposisjonen til samtaler også Rødt og MDG, som han ikke vil ha i regjering.

– Alle disse partiene har ønsket et skifte. Og vi gjør det i rekkefølge av størrelse. Alle har svart positivt på det. Og så vil vi på grunnlag av samtalene med SV og Senterpartiet legge en plan for det videre arbeidet, sier Støre.

Han sier reelle forhandlinger kan starte allerede mot slutten av neste uke, men kilder NRK har snakket med i flere partier holder muligheten åpen for at det vil kunne ta noe lengre tid.

– Det er ikke noe som haster. Vi tar den tiden som trengs, sier Støre og viser til at regjeringsskifter i Norge vanligvis skjer i midten av oktober.

Stortingsvalg 2021.

Støre sier han vil snakke med alle de fire partiene som ønsket regjeringsskifte. Men i regjering vil han kun med SV og Sp.

Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Bondekost

Dagen etter valgseieren ringte Støre først Vedum og siden Lysbakken. Nå skal han møte dem begge etter tur. Første treff skjer med Vedum allerede onsdag, på et hittil ukjent sted.

– Jeg tenker at vi skal kombinere det med kanskje et enkelt måltid, bondekost, som vi begge er glad i, sier Støre til NTB.

Der de fire borgerlige partiene etter Erna Solbergs valgseier i 2013 hadde innledende sonderinger og siden mer formaliserte forhandlinger, åpner Ap-lederen for å gå rett fra samtaler til forhandlinger.

Vedum sier det slik:

– Nå i starten bruker vi litt tid på sonderinger, samtaler, prat – avklare litt spørsmål. Om ting går slik vi ønsker – så blir kanskje mer formelle prosesser inn mot neste helg. Det vil ta litt tid, sier han.

Men i Senterpartiet er det slett ingen begeistring for tanken om et regjeringssamarbeid med SV. Selv forhandlinger med SV vil skuffe mange Sp-velgere, opplyser en partikilde til NRK.

– Vi vedtok på landsmøtet i juni at det vi ønsker, er et samarbeid mellom Ap og Sp. Det er også den holdningen vi går inn med i samtaler med partiene, sier Vedum.

Ulike syn

SV-leder Audun Lysbakken feiret valgresultatet med kake på partikontoret på Tøyen i Oslo tirsdag. Han tar det tilsynelatende rolig at Senterpartiet ikke ønsker å invitere SV inn i regjeringsforhandlinger, men kun søke støtte til statsbudsjettet.

– Senterpartiet vet veldig godt at det ikke er noe flertall uten oss. Det betyr at alle må ha respekt for hverandre. Det må være politikkens innhold som avgjør, ikke navnet på partiet, sier Lysbakken.

På en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget tidligere på dagen slo han fast at SV stiller godt forberedt til eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Rødgrønne velgere forventer av oss at vi løser dette. Vi er klare for å gå inn i konstruktive samtaler for å møte forventningene fra det norske folk, sa Lysbakken.

Men han la også til at partiet er beredt til å gå i opposisjon hvis forhandlingene ikke skulle føre fram.

Og først skal SVs landsstyre velge forhandlingsdelegasjon. Ifølge Lysbakken vil dette skje om halvannen uke, noe som antyder at de reelle forhandlingene ligger minst et par uker fram i tid.

Stortingsvalg 2021.

SV feiret valgresultatet med kake på partikontoret tirsdag.

Foto: Lise Åserud / NTB

Posisjoner

Alle de tre partilederne sier det er politikken som avgjør om forhandlingene fører fram, men all erfaring tilsier at fordelingen av statsrådsposten også spiller inn i betydelig grad.

Da Lysbakken fikk spørsmål om hvilke statsrådsposter SV har blinket ut som de viktigste, svarte han som følger:

– Det har vi tenkt på, men jeg ønsker ikke å si så mye om det ennå. Det er sakene som teller, ikke posisjonene. Kommer vi i mål på politikken, så fordeler vi heller postene i etterkant.

Antallet statsrådsposter som skal settes av til hvert av de tre partiene, blir også et forhandlingsspørsmål. SV har halvparten så mange stortingsmandater som Sp, men Ap er det klart største partiet.

– Vi må uansett sette sammen en god regjering. Det kommer til sin tid, sier Vedum.

Senterpartiet har sentralstyremøte torsdag, der mange av spørsmålene knyttet til forhandlinger og SVs eventuelle rolle på nytt vil bli diskutert. Og da blir styrkeforholdet til SV et viktig argument.

– I Stortinget gikk i fram med ni mandater. Vi er over dobbelt så store som dem i stortingssalen. Vi må bruke den tilliten til å få mest mulig gjennomslag, sier Vedum.

Mandatfordeling: Norge

PartiAntall mandaterEndring fra 2017

Forberedelser

I motsetning til hva som var tilfellet foran stortingsvalget i 2005, har ikke de tre partiene samlet seg om enighetspunkter til en eventuell ny regjeringsplattform. Forberedelsene til valget ble denne gang gjort hver for seg.

Senterpartiet har over tid jobbet med to ulike dokumenter, som NTB tidligere kunne fortelle.

NRK får bekreftet at det ene dokumentet er en klargjøring av forhandlingsposisjoner og smertegrenser i eventuelle regjeringsforhandlinger. Men sentrale Sp-kilder står hardt på at det ikke foregikk noen samkjøring eller samskriving med Ap før valget.

Det andre dokumentet er en tilleggsproposisjon til høstens statsbudsjett, som uansett blir lagt fram av Solberg-regjeringen.

Også i Ap og SV har det foregått et lignende arbeid. Det handler om å gjøre prioriteringer, forberede argumentasjonen foran eventuelle forhandlinger samt identifisere hvor smertegrensa går.

– Vi skal gå gjennom arbeidet vi har gjort i SV gjennom en lang periode, for å gjøre oss klar for forhandlingene, sier Lysbakken.

Alle tre har på hver sin kant bekreftet at tirsdagens samtaler ikke dreide seg om substans eller politiske løsninger.

– Men Jonas vet godt hva som er viktigst for SV. Vi begynner ikke å snakke sammen først nå. Vi har snakket sammen over lang tid. Vi har et godt og nært forhold og har kjent hverandre lenge. Det kommer godt med, sier Lysbakken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ