Disse punktene vil Elden og Jensen angripe

Etter den knusende dommen på 21 års fengsel, går det mot en ankerunde i lagmannsretten. Da har John Christian Elden flere spørsmål han vil ha svar på.

Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

John Christian Elden og Eirik Jensen i Oslo tingrett før domsavsigelsen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forsvarer John Christian Elden var klokkeklar etter at dommen falt mandag.

– Dette er en veldig omfattende dom, og det innebærer at det er mange knagger å henge en anke på. Ting vi er uenige i, og ting som kan motbevises, sa Elden.

Jensen har en ankefrist på 14 dager. Den perioden skal Elden og hans forsvarerteam bruke på å finlese den 105 sider lange dommen og skrive en anke.

Straffeprosessloven har fire mulige ankegrunnlag:

 • Rettens bevisbedømmelse
 • Feil i saksbehandlingen
 • Feil lovanvendelse
 • Avgjørelsen om straff

Elden mener det er åpenbare svakheter ved dommen, blant annet at retten har lagt altfor mye vekt på medtiltalte Gjermund Cappelens forklaring om det årelange samarbeidet med Jensen.

– Retten la vekt på Cappelens forklaring der denne var underbygget av andre bevis. På selvstendig grunnlag var Cappelens forklaring verdiløs, sa Elden.

Retten trodde på Cappelens forklaring om det kriminelle samarbeidet, og avviste de aller fleste av Jensens forklaringer som lite troverdige og oppkonstruerte. Dommerne vurderte det som «helt usannsynlig» at Jensen ikke visste om Cappelens narkovirksomhet.

Dette er Eldens «knagger»

Elden ramset opp en rekke punkter de vil angripe i dommen:

 • Tolkningen av hva som skal defineres som medvirkning.

Tingretten sier at hvis en politimann har kunnskap eller oppfatning om at en person er kriminell, og ikke griper inn, så er det medvirkning. Det mener vi er langt fra hva som kan brukes av medvirkningslæren i Norge, fordi det vil ramme ethvert informantarbeid og enhver form for kildearbeid i politiet. Med den begrunnelsen kan altså samtlige som vitnet her i retten, som påsto de hadde en slik kunnskap, selv settes i fengsel

John Christian Elden
 • Forsvarerne er uenige i hva som er bevist avtalt på forhånd i forbindelse med oppussingen av Jensens bad.
 • Forsvarerne er uenige i tolkningen av tre tekstmeldinger som regnes som bevis på korrupsjon.
 • De mener Jensen ikke har hatt informasjon om Cappelens virksomhet, og reagerer på at ingen av vitnene beviselig har gitt denne informasjonen til Jensen.

Det er andre tjenestemenn som har uttalt at de har sittet med slik informasjon. Jensen har ikke hatt denne informasjonen, og det er ingen vitner som sier de har meddelt denne informasjonen til Jensen. Her er det en slutning retten treffer uten at det ligger bevis for det.

John Christian Elden
 • De er uenige i det Elden kaller spekulasjoner om at Jensen har gitt inntrykk av at han hadde kontroll på tolloverganger.
 • Elden mener det kan stilles spørsmål ved troverdigheten i at Jensen har medvirket til innførsel av nesten 14 tonn hasj mot en betaling på under 50 kroner kiloen, slik det ser ut i bevisvurderingen.
Dom mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Dommen mot Eirik Jensen er på 105 sider. Opplesningen i Oslo tingrett tok fire timer.

Foto: Arve Bartnes / NRK

Jensens forsvarer er blant annet kritisk at rettens tolkning av de mye omtalte SMS-ene mellom Jensen og Cappelen og deres innvendinger, ikke er tatt inn i dommen. I sin prosedyre viste Elden blant annet at mange av SMS-ene ikke passer i tid med smuglingen.

– Etter min oppfatning er bevisene ikke gode nok. Her ser dere også at retten har lagt sammen en del bevis og kommet til en konklusjon. Det er en ren bevisvurdering vi kommer til å angripe, og som Jensen ikke er enig i, sier Elden.

Vil ha nye undersøkelser

I tillegg mener Elden at det er flere ubesvarte spørsmål som retten ikke har fulgt opp:

 • Informasjon som er gitt fra Asker og Bærum politidistrikt til Oslo politidistrikt om Cappelen og Jensen.
 • Hva Kripos gjorde da de fikk tips om Eirik Jensen i 2011.

Dette vet jo vi som leser avisen. Både politimesteren i Asker og Bærum og Kripos-sjefen har uttalt seg og sagt at de fulgte det opp, men det var ikke noe mistenkelig. Men retten savner altså denne informasjonen.

John Christian Elden

Forsvarerne varsler at de trolig vil bringe inn nye sakkyndige og nye vitner i en ankerunde i lagmannsretten. De kan også komme til å be om nye undersøkelser.

– Det er en sak er basert på tvil og et sammensatt bevisbilde, og hvor man kastet baller opp luften. Retten valgte å ta ned noen av disse og sette dem sammen til sitt bilde. Vi mener dette kan gi mange andre bilder, blant annet at Jensen ikke er skyldig, sier Elden.

Han sier seg også fornøyd med at retten tok forsvarernes argumenter rundt forbruksanalysene til følge, og at dommen dermed ikke bygger på Spesialenhetens økonomiske beregninger.

Etter at dommen falt mandag, hvor Jensen fikk lovens strengeste straff, kunne han likevel vandre ut på gata som fri mann frem til dommen er rettskraftig.

Spesialenheten har valgt å ikke be om varetektsfengsling, og ankesaken vil trolig ikke komme opp før i 2019.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger