Hopp til innhold

Vil ha gjennomgang av politiet etter Jensen-dommen

Regjeringen ber om at det iverksettes en gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

Arendalsuka

EKSTERN GJENNOMGANG: Justis -og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ønsker en grundig, uavhengig og ekstern gjennomgang av politiet etter Jensen-dommen.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Dette kommer i kjølvannet av dommen på 21 års fengsel som falt over tidligere politimann Eirik Jensen mandag.

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) tar nå initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet.

– Jeg forstår flere nå har svekket tillit til politiet, så derfor tar jeg initiativ til dette. Det handler om deres ledelse og kultur og jeg mener en grundig og ekstern gjennomgang vil være til god lærdom for framtiden, sier statsråden til NRK.

Amundsen understreker at gjennomgangen ikke vil få konsekvenser for enkeltpersoner, men at det skal tjene politiet i sin helhet.

– Dette handler ikke om å gi noen skyld eller om Eirik Jensen-saken i seg selv. Dette handler om å ta lærdom som politiet og alle er tjent med.

Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og rettssakens endelige utfall. I tett dialog med Politidirektoratet skal Amundsen utarbeide et mandat for hvordan de skal behandle prosessen videre.

Akkurat hvem som skal påta seg granskingsoppgaven er foreløpig ukjent.

Alle kortene på bordet

Politimester Sjøvold uttalte i NRKs Dagsnytt 18 mandag at en eventuell gransking kunne være en mulighet for å finne ut av hvordan en polititjenestemann kunne holde på som Jensen gjorde uten å bli oppdaget tidligere.

– Jeg har ingen problemer med at noen kommer til Oslo for å se hvordan vi håndterer regelverket vårt i dag. Jeg tror ikke at vi som organisasjon er de rette til å foreta en slik gjennomgang, men vi åpner for at noen eksterne gjør det, sa Sjøvold.

Politirådet inviterer til pressetreff

POSITIV TIL GRANSKING: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo politidistrikt, uttalte mandag at han var åpen for en gransking av politiet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er usikkert for politiet hvorfor Jensens handlinger ikke ble oppdaget tidligere.

Sjøvold sier det har forelagt flere indikasjoner og mistanker rundt Jensen opp gjennom årene, men at dem som kan ha mottatt signaler har vurdert dem etter strafferettslige spor og vært usikker på om de hadde nok bevis for å gå videre.

– Lederne kunne også kanskje vært mer «på», sier han.

I en pressemelding på politiets hjemmesider sier også politidirektør Odd Reidar Humlegård at han er positiv til en gjennomgang.

– Dette arbeidet vil være viktig både for å ta lærdom av saken og for tilliten til politiet, sier Humlegård.

Kripos regner også med gjennomgang

Kripos-sjef Ketil Haukaas regner også med at de vil være en del av regjeringens gjennomgang.

– Kripos er en viktig del av politiet, så det er klart vi vil være en del av det. Både fordi vi har vært tilknyttet Jensen-saken, fordi vi sikkert kunne gjort ting annerledes og fordi dette har verdi for fremtiden, sier Haukaas.

Kripos-sjef Ketil Haukaas

IKKE UFEILBARLIGE: Kripos-sjef Ketil Haukaas mener en gjennomgang av politiet vil være nødvendig og regner med Kripos vil være en del av dette.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Videre sier han at Kripos ønsker en slik gjennomgang velkommen.

– Vi er stadig på leting etter forbedringer i virksomheten vi driver. Vi er ikke ufeilbarlige og jeg tenker det er helt åpenbart at denne saken uavhengig av skyld viser det er ting vi må se nærmere på. Også med tanke på allmennhetens tillit til politiet.

Knusende dom

Tingrettsdommer Kim Heger kom med knusende kritikk av norsk politi i dommen for at de ikke hadde avdekket forholdet mellom Jensen og Gjermund Cappelen tidligere.

Jensen fikk lovens strengeste straff og ble domfelt for forsettlig brudd på medvirkning av innførsel av hasj, grov korrupsjon og brudd på våpenloven.

I dommen fra Oslo tingrett mandag står det blant annet at det er «enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de ledende stillinger i politiet som Jensen har hatt», har gått inn i en slik «forbrytersk virksomhet» og medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis.

Noen lignende og veiledende rettspraksis sies å være vanskelig å finne.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

21 ÅR: Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel, men advokat Elden har varslet at de kommer til å bruke ankefristen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Retten er heller ikke fornøyd med vitneavhørene fra Jensens kollegaer om hvordan en tjenestepolitimann kunne bryte informantreglene uten korrektiver, kontroll eller at noen brøt inn.

Amundsen mener politiet alltid må være villige til å lære og jobbe aktivt for å forebygge korrupsjon.

– For meg handler dette om å bevare tilliten til politiet og rettsstaten. Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber. Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT