Hopp til innhold

Mener IS-kvinne må hentes til Norge for å vitne

Forsvarerne har ført opp Aisha Shezadi Kausar som vitne i ankesaken mot IS-kvinnen som i mai ble dømt for deltakelse i terrorgruppa IS i Syria. De mener hun må hentes til Norge for å delta i rettssaken.

Aisha Shazadi Kausar i leiren Roj nordøst i Syria.

PÅ VITNELISTE: Aisha Shezadi Kausar har bedt norske myndigheter om hjelp til å komme hjem til Norge. Hun blir holdt i Roj-leiren i Syria sammen med andre IS-kvinner.

Foto: NRK

I mai ble en nå 31 år gammel norskpakistansk kvinne dømt til tre og et halvt års fengsel for terrordeltagelse i Syria av Oslo tingrett.

Kvinnen anket dommen på stedet. Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett 8. februar.

Terrortiltalt norsk IS-kvinne i Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken

Den terrortiltalte kvinnen ble løslatt fra Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken i tingretten, etter å ha sittet over et år i varetekt.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

31-åringen utløste regjeringskrise da hun i januar 2020 ble hentet hjem til Norge sammen med sine to barn, fordi det ene barnet ble antatt å være alvorlig syk.

Fremskrittspartiet gikk ut av den borgerlige regjeringen like etter.

Nå har kvinnens forsvarere kalt inne en annen IS-kvinne, som fortsatt sitter i en leir i Syria, som vitne i ankesaken.

– Et helt sentralt vitne

Forsvarer Nils Christian Nordhus mener norske myndigheter har en plikt til å gjøre det som er praktisk mulig for at Aisha Shezadi Kausar kan møte opp fysisk som vitne i ankesaken i Borgarting lagmannsrett i februar neste år.

Domsavsigelse i straffesak om terrordeltakelse

Forsvarer Nils Christian Nordhus mener Kausar er et sentralt vitne i forsvaret av sin klient og mener norske myndigheter må hente henne til Norge for ankesaken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun er et helt sentralt vitne for vår klients forsvar. Hun bodde i samme hus som vår klient i deler av tiltaleperioden og hun kan belyse at vår klient ble tvunget til å bli i ISIL-området, sier Nordhus til NRK.

De to kvinnene fra Norge delte både bolig og ektemann i en periode i det såkalte IS-kalifatet i Syria. Den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez fra Skien tok Kausar som sin kone nummer to.

Nordhus sier hans klient som dro til Syria før IS var opprettet, tidlig vil vekk og hjem til Norge, men ble nektet å dra av ektemannen og i stedet utsatt for mishandling og utnyttelse.

Han mener Kausar kan bidra med informasjon både om ektemannen og om omgivelsene.

Hun må bli hørt av retten og det finnes ikke noe annet praktisk alternativ enn at det skjer ved hennes fysiske oppmøte i lagmannsretten her i Norge.

Har bedt Norge om hjelp

Forsvarerne ba om at Kausar ble avhørt også før hovedforhandling i tingretten, men fikk da nei, fordi hun befant seg i Syria. Nå mener de situasjonen er endret fordi hun selv har uttrykt ønske om å samarbeide med norske myndigheter om retur til Norge.

Det har kommet fram i offentligheten først i etterkant av tingrettens behandling og sånn sett er det nytt. Derfor har denne situasjonen nå kommet helt på spissen. Men avhør av Kausar ba vi om allerede under etterforskningen, sier Nordhus.

Seinest i oktober, da NRK møtte Aisha Shezadi Kausar i Roj-leiren i Syria, ba hun om hjelp til å komme hjem til Norge med sønnen sin.

Spiller det noen rolle at regjeringen ikke er villig til å hente hjem IS-kvinner fra leire i Syria?

Nei, det spiller ingen rolle, snarere tvert imot. Politiske motforestillinger mot å hente Kausar til Norge suspenderer ikke vår klients rett til å høre henne som vitne i straffesaken mot seg. Norge er en rettsstat, sier Nordhus.

Hva vil skje dersom hun ikke blir hentet til rettssaken?

Vi tror staten respekterer både vår klients rett til rettferdig rettergang, men også plikten lagmannsretten har til å sikre at ankesaken blir forsvarlig opplyst. I motsatt fall kan ankesaken bli utsatt, og i sin ytterste konsekvens kan en ankesak måtte gå om igjen ved eventuell anke til og opphevelse av dom i Høyesterett.

For oss er det helt nødvendig å høre henne og vi vil derfor forfølge dette så langt det er mulig, sier forsvareren.

Bekrefter vitneliste

Rettsaken mot kvinne for deltakelse i terrororganisasjon

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus i Oslo tingrett.

Foto: Berit Roald / NTB

Statsadvokat Geir Evanger som er aktor i saken bekrefter at Kausar står på vitnelisten.

Vi har mottatt et brev om at de ønsker at man skal legge til rette for at hun kan forklare seg i åpen rett og vi må selvfølgelig vurdere det, behandle det videre og gi et ordentlig svar, sier Evanger til NRK.

Ut over det vil han ikke si noe mer om spørsmålet ennå.

– Er praktisk mulig

Nordhus sier de tok kontakt med Kausars advokat og ba ham avklare med henne om hun var villig til å stille opp og hva hun kunne belyse.

Tilbakemeldingen vi mottok har styrket grunnlaget for vår klients rett til og behov for å føre Kausar som vitne. Så har vi også meldt henne inn som vitne til lagmannsretten og på vanlig vis bedt politiet om å stevne henne som vitne, sier Nordhus.

At det er hentet et høyt antall IS-kvinner til Norden og Europa den siste tiden, viser at det er praktisk mulig å få henne framstilt som vitne i Borgarting lagmannsrett, mener forsvareren.

Vår klient har rett til å føre relevante vitner til sitt forsvar og vi bygger på aktivitetsplikten staten har for å sikre at vår klient får gjennomført sin rett til å føre relevante vitner. Der det er praktisk mulig å sikre vitneprovet, må staten bidra. Det gjelder også når vitner befinner seg i utlandet, sier Nordhus.

IS-kvinnene er terrorsiktet

Aisha Shezadi Kausar og de tre andre norske IS-kvinnene som fortsatt befinner seg i leire i Syria er alle siktet for terror av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nordhus sier det foreløpig ikke er aktuelt å kalle inn noen av de andre kvinnene som vitner i ankesaken.

Ikke i nåværende situasjon.

Forsvarer Bernt Heiberg

Bernt Heiberg er advokaten til Aisha Shezadi Kausar.

Foto: Christian Krakenes / NRK

NRK har vært i kontakt med Kausars forsvarer Bernt Heiberg som jobber i Elden Advokatfirma.

Han sier dette gjelder hennes opplysninger i forbindelse med en annen straffesak og at de ikke har noen ytterligere kommentarer i forbindelse med det.

Men det er klart at personer som har vært i Syria over en lengre periode har opplysninger som er interessant i forbindelse med straffeforfølgningen av andre personer der, sier Heiberg.

AKTUELT NÅ