Hopp til innhold

Meling mener Krekar har krav på erstatning

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling mener det er en seier for rettssikkerheten at italienske myndigheter har trukket sin utleveringsbegjæring. Nå varsler han enda en erstatningssak på vegne av Krekar.

Mulla Krekar

LØSLATT: Mulla Krekar er igjen en fri mann, opplyser Riksadvokaten.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det viktigste er at jeg ikke går i fella, og unngår å hovere. Men jeg tenker at dette ikke først og fremst er en seier for mulla Krekar eller advokat Meling, det er en seier for rettssikkerheten, sier Meling til NRK.

Etter nederlag i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett tok utleveringssaken mot Najmuddin Faraj Ahmad torsdag en overraskende vending.

Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar har blitt trukket tilbake. Dette betyr at Krekar, som ble varetektsfengslet forrige uke, i dag kunne løslates fra Ila fengsel.

– Jeg hadde ikke peiling på at jeg fikk komme ut. Jeg fikk ingen informasjon, sier Krekar til VG.

Han sier til avisa at det er deilig å igjen være en fri mann.

– Ja, det er veldig deilig, men jeg må sikkert inn igjen om to måneder, sier Norges mest omtale kjenner av koranen.

– Nederlag for regjeringen

Grunnen til den brå vendingen i saken er at en italiensk fengslingskjennelse som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet allerede for ni måneder siden, 3. mars i år, uten at det har blitt kommunisert til norske myndigheter.

Politiets Sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er overrasket over at utleveringsbegjæringen er trukket tilbake. Senest i forrige uke opplyste en dommer i Oslo tingrett at en rettssak mot mulla Krekar kunne begynne allerede mars neste år.

Førstestatsadvokat Jan Glent, som uttaler seg på vegne av statsadvokatembetet, svarer følgende på spørsmål om dette betyr at alle rettsrundene som har vært i Norge siden mars, egentlig har vært bortkastede.

– Når man sender en utleveringsbegjæring, lar prosessen gå og trekker den tilbake etter at den har vært gjennom rettsapparatet, blir det litt meningsløst, sier Glent til NRK.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling sier derimot til NRK at avgjørelsen er «et stort nederlag for dem har forsøkt å sende Krekar ut av Norge».

– Det viser at det ikke nytter å gjemme en utvisningssak i en utleveringsbegjæring. Vi har hele tiden sagt at bevisene er uriktig gjengitt i de italienske kjennelsene, sier Meling.

Advokaten påpeker at han foreløpig ikke har fått satt seg inn i begrunnelsen for hvorfor utleveringsbegjæringen har blitt trukket tilbake. Samtidig trekker han fram et poeng han har brukt gjentatte ganger de siste månedene:

Han mener deler av materialet italiensk påtalemyndighet har lagt til grunn, som PST igjen har brukt i retten, er feilaktig oversatt.

– Hvem som har oversatt dette er fortsatt ikke klart, men de gjengivelsene vi har fått tak i etter at vi fikk tilgang på bevisene har vist at dette er tatt fullstendig ut ifra sin sammenheng og uriktig gjengitt.

Overfor NRK har PST tidligere erkjent mindre feil og unøyaktigheter i det avlyttede materialet. De har midlertid avvist at dette har vært avgjørende for saken.

Brynjar Meling og Signe Aalling i retten

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling med politiadvokat Signe Aalling i Oslo tingrett.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Tror Italia vet om lydopptak

I etterkant av behandlingen utleveringsbegjæringen i tingretten har Meling og hans team fått tak i blant annet avlyttede lydopptak fra Kongsvinger fengsel. Disse hadde han håpet på å legge fram i lagmannsretten, noe det ikke ble anledning til fordi saken ble gjennomført ved skriftlig behandling.

Heller ikke i Høyesterett ble det adgang til ny bevisførsel i saken, da anken ikke kom gjennom nåløyet til ankeutvalget.

Likevel var oversettelsene og lydopptakene noe Meling trolig ville brukt i sin varslede klage til Justis – og beredskapsdepartementet.

– Jeg kan tenke meg at italienske myndigheter også er kjent med at vi har tilgang på bevisene, og kanskje har tatt en ny gjennomgang som har medført at de har droppet utleveringen.

– Har krav på erstatning

I mars i år ble mulla Krekar frikjent for trusler i Borgarting lagmannsrett, etter å ha sittet totalt 285 dager i varetekt. I etterkant av det gikk Krekar til sak mot staten og krevde 200.000 kroner i oppreisning fra staten.

Meling varsler allerede nå at det kan bli aktuelt å anlegge et nytt søksmål mot den norske stat.

– Det er klart at han krav på erstatning for dagene han har sittet inne, så får folk la være å like det som skjer. Det kan ikke jeg gjøre noe med, men flere bør bli klar over at dette var snakk om et urent politisk spill, og at dette ikke hadde noe med et terrornettverk å gjøre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ