Statsadvokat: – Det blir litt meningsløst

Ingen vet når den italienske påtalemyndigheten bestemte seg for at de likevel ikke vil ha mulla Krekar utlevert, sier førstestatsadvokat Jan Glent.

Jan Glent

Statsadvokatembetet har bedt den italienske påtalemyndigheten om en grundigere redegjørelse, sier førstestatsadvokat Jan Glent.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Glent, som er embetsleder ved Det nasjonale statsadvokatembetet, bekrefter at utleveringssaken mot mulla Krekar er avsluttet etter at påtalemyndigheten i Italia trakk tilbake begjæringen om utlevering.

– For oss er dette meget overraskende. Vi har ikke mottatt noen ytterligere begrunnelse, så vi må bare ta det til etterretning, sier Glent til NRK.

Bakgrunnen skal være at fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen ble opphevet i Italia 3. mars i år.

Det ble formidlet til Norge, men ifølge Glent fikk de bekreftet at denne avgjørelsen kun var en tilbaketrekking av en begjæring om varetektsfengsling, og ikke gjaldt utleveringsbegjæringen.

– Vi vet ikke nøyaktig når de har bestemt seg, men Norge satte i gang utleveringsprosessen da. Det var først da Høyesterett fattet sin beslutning at dette brevet kom fra Italia, sier Glent.

Betyr det at disse rettsrundene har vært bortkastet?

– Når man sender en utleveringsbegjæring, lar prosessen gå og trekker den tilbake etter at den har vært gjennom rettsapparatet, blir det litt meningsløst, sier Glent.

Ifølge Glent har de nå bedt om en grundigere redegjørelse fra Italia. Den italienske straffesaken mot Krekar er ikke henlagt, og domstolene der kan dømme folk in absentia.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger