Oslo tingrett: Krekar kan utleveres til Italia

Mulla Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger kan utleveres til Italia for å bli straffeforfulgt der, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett. Krekars forsvarer anker avgjørelsen og sier at Krekar ikke har mistet motet.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken

VIL IKKE TIL ITALIA: Mulla Krekar vitnet i utleveringssaken for drøyt to uker siden.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Dokumentet der Rawt beskrives

Mulla Krekar publiserte i fjor et omfattende dokument der «Rawti Shax» beskrives. Italiensk påtalemyndighet mener dokumentet beskriver en terrororganisasjon, mens Krekar mener det er en ideologisk plattform for et demokratisk parti.

Najmuddin Faraj Ahmad (59), bedre kjent som mulla Krekar, er siktet i Italia. Grunnen er at italiensk antiterrorpoliti mener Krekar har ledet et terrornettverk med koblinger til terrorgruppa Den islamske staten og celler i en rekke europeiske land.

Italienerne vil derfor ha Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger de mener er et av medlemmene i nettverket utlevert til Italia for straffeforfølgelse der.

Nå har Oslo tingrett kommet til at vilkårene for å utlevere Krekar er til stede. Dette innebærer at tingretten mener det er skjellig grunn til å mistenke at anklagene mot Krekar stemmer.

«Slik retten ser det her beskrevet inngåelse av forbund med noen om å begå voldelige handlinger med terrorhensikt slik straffeloven krever», heter det i kjennelsen.

Avgjørelsen vil bli anket, opplyser mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling.

– Jeg mener tingretten i altfor stor grad gjemmer seg bak kjennelsene og begjæringen fra Italia. De legger i altfor liten grad vekt på at mulla Krekar i tingretten ga uttrykk for en sterk avstandtagen fra terror, sier Meling til NRK.

42-åring kan også utleveres

Kjennelsen gjelder også en 42 år gammel irakisk statsborger, bosatt i Drammen. 42-åringen ble i likhet med Krekar pågrepet av norsk politi i en europeisk politiaksjon i november i fjor.

Utleveringssaken ble behandlet i en uke i Oslo tingrett tidligere i juni. Det var Politiets sikkerhetstjeneste som førte saken i retten for italiensk påtalemyndighet. PSTs politiadvokat Signe Aalling viste til italienske etterforskningsdokumenter, der det het at Krekar er lederen av et terrornettverk som legitimerer vold mot Vesten.

Italiensk påtalemyndighet mener at nettverket på lang sikt planlegger å styrte det sittende selvstyret i Kurdistan. Som et ledd i denne planen mener italienerne at nettverket også har til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa.

Krekar sier det angivelige terrornettverket, kalt «Rawti Shax», kun er en ideologisk plattform for et demokratisk parti i Kurdistan og motsetter seg utlevering.

– Den sakkyndige Lars Gule poengterte noe som også kommer frem i Krekars egen forklaring, nemlig at han har tatt et langt skritt i en mer moderat retning, særlig politisk, sier Meling.

Mulla Krekar og Lars Gule i utleveringssaken i Oslo tingrett

Islam-ekspert Lars Gule vitnet i utleveringssaken, og sa at han mener mulla Krekar har tatt steg i en mer moderat retning de siste årene.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Krekar mister ikke motet

Meling mener det ikke er noe i Krekars manifest for «Rawti Shax», som ble publisert etter løslatelse i fjor, som er forenlig med at det er en terrororganisasjon. Meling mener dommerens drøfting i kjennelsen er tynn på flere av disse punktene, og gir et «glimrende grunnlag» for en anke.

– Vi mener også at dersom Krekar skulle ha vært mistenkt for noe, skulle rettssaken gått i Norge. Vi mener også det foreligger mangelfulle garantier fra Norge om at de vil levere ham tilbake hvis han blir utlevert, sier Meling.

Retten er uenig i dette, og viser til at den gjeldende utlveringsloven ikke har noe forbud mot utlevering for handlinger begått i Norge.

Meling påpeker også at Krekars angivelige terrornettverk har vært belyst gjennom etterforskning og i straffesaker i Norge, uten at Krekar har blitt straffet for det.

– Hvordan tar Krekar dette?

– Han er naturlig nok skuffet, men han er ikke overrasket. Han har tapt i tingretten før og vunnet sterkt i lagmannsretten etterpå. Han vet at tingretter har tatt feil før og mister ikke motet av denne kjennelsen, sier Meling.

– Avgjørelsen er feil

Solveig Kristine Høgtun representerer den 42 år gamle irakiske statsborgeren bosatt i Drammen. Hun sier til NRK at hun er skuffet over avgjørelsen.

– Jeg mener avgjørelsen er feil og den vil bli anket. Jeg kan ikke skjønne at min klient kan mistenkes med mer enn 50 prosent for å ha gjort det anklagen mot ham går ut på, sier Høgtun.

42-åringen sa i sin forklaring i utleveringssaken at han har blitt offer for en plan fra norsk og italiensk politi om å sende Krekar ut av landet.

Taust fra Justisdepartementet

Forsvareren har tidligere sagt at han vil bruke alle ankemuligheter som finnes for å holde Krekar i Norge. Juss-eksperter har tidligere sagt til NRK at en Krekar-utlevering kan ta år i rettssystemet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har på sin side uttalt at han vil legge til rette for at Krekar kan sendes ut av landet «så raskt som praktisk mulig». Kommunikasjonsmedarbeider Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet sier justisministeren ikke vil kommentere saken nå og at departementet tar avgjørelsen til etterretning.

– Siden avgjørelsen blir anket er dette en sak som er under behandling og da er PST den ansvarlige etaten, sier han.

Mulla Krekar i retten

PSTs politiadvokat Signe Aalling hilser på mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

PST: Ikke overrasket over anke

Politiadvokat Signe Aalling i PST sier ikke annet enn at de har mottatt en kjennelse fra Oslo tingrett, og konstaterer at retten har foretatt en grundig vurdering og at vilkårene for utlevering er oppfylt.

Hun er ikke overrasket over at Meling anker saken, men ønsker ikke å spå hva som skjer i fremtiden.

I tillegg til Krekar og 42-åringen mener italiensk påtalemyndighet også at den 39 år gamle norskkurderen Makwan Karim er en del av Krekars nettverk. Karim har blitt omtalt som Krekars nestleder i Norge, men kan ikke utleveres fordi han er norsk statsborger. Overfor NRK har han hevdet at han kun kjenner Krekar gjennom sitt virke som journalist.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger