Meling krever full Krekar-runde etter nye avsløringer

Forsvarer Brynjar Meling reagerer på møtet mellom en norsk og en italiensk statssekretær og har fått tak i nye lydopptak fra cella til Krekar. Nå vil han kreve en mer omfattende behandling av utleveringssaken mot mulla Krekar i lagmannsretten.

Mulla Krekar og Brynjar Meling i retten i juni

KREVER FULL BEHANDLING: Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling mener dokumentene NRK presenterte onsdag må bety en full behandling av utleveringssaken mot Krekar i lagmannsretten.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

NRK kunne onsdag fortelle at dokumenter fra Justisdepartementets graderte arkiv viser at det har vært et møte mellom Vidar Brein-Karlsen, tidligere statssekretær i Justis – og beredskapsdepartementet, og en italiensk statssekretær i Roma.

Teamet for møtet var blant annet den italienske etterforskningen og en mulig utleveringsbegjæring mot Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar.

Vidar Brein-Karlsen og Anders Anundsen

PÅ MØTET: Tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen var på møtet i Roma. Her sammen med justisminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Gry Traaen / Advokatbladet

Halvannet år senere kom den formelle begjæringen om å utlevere Krekar til Italia fra italienske myndigheter, og i juni i år kom Oslo tingrett til at vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

Skal opp i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett opplyser til NRK at en dommer i disse dager vurderer utleveringssaken mot Krekar.

Dommeren skal vurdere når saken kan starte opp, og om behandlingen av ankesaken skal være skriftlig eller muntlig. Normalt behandles kjennelser fra tingretten med en skriftlig forhandling.

  • En skriftlig behandling betyr blant annet at kun sakens dokumenter vurderes, og at det dermed ikke er anledning til å kalle inn vitner.
Notat om møte i Italia

NOTAT: Dette interne notatet fra Justis – og beredskapsdepartementet omtaler møtet mellom en norsk og en italiensk statssekretær i Roma i 2014.

Foto: Skjermdump

Krekars forsvarer Brynjar Meling mener dokumentene NRK presenterte onsdag bekrefter at det har foregått et politisk spill i kulissene i utleveringssaken. Han mener de nye opplysningene betyr at det må bli en full, muntlig behandling i lagmannsretten.

– Vi holder på med forberedelser til lagmannsretten. Lagmannsretten har vært innstilt på skriftlig behandling. Det NRK har klart å avdekke nå, viser behov for en muntlig behandling. Dette kan ikke bli «gått over med en harelabb» fra domstolens side, sier Meling.

  • Vet du noe om denne saken? Ta kontakt med NRKs journalister, eller bruk NRKs sikre tipsløsning:

Vurderer å kalle inn Anundsen

En muntlig behandling innebærer at forsvareren kan innkalle vitner, slik eksempelvis forsker Lars Gule gjorde det i behandlingen i tingretten. Gule sier til NRK at de nye dokumentene styrker mistanken om at utleveringssaken mot Krekar er en del av et politisk spill.

I forkant av behandlingen i tingretten, varslet også Meling at han ønsket å innkalle blant andre justisminister Anders Anundsen for å vitne i en eventuell ankesak. Dette kan igjen bli aktuelt, dersom lagmannsretten bestemmer seg for en full, muntlig behandling av saken.

  • Justisminister Anders Anundsen har ikke ønsket å kommentere NRKs saker om de nye dokumentene og viser til at saken skal behandles i lagmannsretten.

Lydopptak fra cella til Krekar

Forrige uke fikk Meling også oversendt lydopptakene fra Krekars avlyttede celle på Kongsvinger fengsel.

Denne avlyttingen ble gjort av PST som en følge av de første italienske rettsanmodningene i 2012, og ble deretter en del av den italienske etterforskningen.

Gjermund Mathisen

IKKE PROBLEMATISK: Gjermund Mathisen har skrevet doktorgrad om utlevering og kan ikke se at norske myndigheter har gjort noe galt i utleveringssaken.

Foto: EFTA / Presse

I tingretten ble Krekars utsagn gjengitt skriftlig, etter å ha blitt oversatt fra kurdisk til engelsk, fra engelsk til italiensk, før det igjen ble oversatt tilbake til norsk. Dette førte til flere misforståelser i tingretten.

PST har tidligere fått medhold i lagmannsretten i at opptakene ikke skulle spilles av tingretten.

– Vi fikk disse tilsendt elektronisk fredag i forrige uke, og har startet arbeidet med å gå gjennom dette denne uken. Vi knytter det særlig opp mot det tingretten har lagt vekt på, og er ute etter ting som bekrefter at det er feil oversettelser. Vi vil vise at tingretten har blitt ført bak lyset ved at PST ikke ønsket å legge fram disse lydfilene.

Bakkevig og Aalling i retten med Krekar i 2012

AVVISER Å HA BLITT PRESSET: Statsadvokat Marit Bakkevig (sittende) og PSTs politiadvokat Signe Aalling avviser å ha blitt instruert av regjeringen i Krekar-saken. Her er de to i retten med Krekar i 2012.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Avviser politisk press

Politiets sikkerhetstjeneste, Det nasjonale statsadvokatembetet og Riksadvokaten avviser alle å ha opplevd politisk press i saken. Justis – og beredskapsdepartementet får også støtte av Gjermund Mathisen, som har skrevet doktorgradsavhandling om utleveringssaker. Han kan ikke se at Justis – og beredskapsdepartementet har trådt feil i saken.

– Vår behandling av det (utleveringssaken) har vært rent politi – og påtalemessig. Vi har ikke hatt noen innblanding i det fra de politiske myndigheter. Systemet vårt er at det er domstolene som vurderer om vilkårene for utlevering er oppfylt, før byråkratiet i Justis og den politiske myndighet kommer inn og beslutter utlevering, sier statsadvokat Marit Bakkevig til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger