Hopp til innhold

Mulla Krekar pågrepet – kan utleveres til Italia

PST har pågrepet mulla Krekar etter at Høyesterett enstemmig har forkastet anken. Det betyr at avgjørelsen om at han kan utleveres til Italia blir stående. Forsvarer Brynjar Meling varsler sivilt søksmål.

Mulla Krekar

Mulla Krekars anke ble forkastet av høyesterett i dag.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mulla Krekar ble pågrepet etter kjennelsen fra Høyesterett.

- Jeg kan bekrefte at PST for kort tid siden pågrep Faraj Ahmad. Formålet med pågripelsen er å sikre utlevering, og den ble utført blant annet på grunn av unndragelsesfare. Han vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til NRK.

Italiensk politi har siktet mulla Krekar for å ha planlagt terror og begjærte ham utlevert i november i fjor.

I juni i år fattet Oslo tingrett en kjennelse om at Najmuddin Faraj Ahmad (60), bedre kjent som mulla Krekar, kunne utleveres til Italia for å bli straffeforfulgt der.

Denne kjennelsen ble 21. oktober støttet av lagmannsretten og kjennelsen ble anket på stedet til høyesterett.

Saken fortsetter under videoen

Michael Tetzschner og Magnus Takvam om mulig Krekar utlevering

Klager til Justisdepartementet

Ifølge lagmannsretten er Krekar og 43-åringen er siktet for så alvorlige forhold, at kravet om utlevering må trumfe hensynet til familieliv.

Høyesteretts ankeutvalg har nå enstemmig kommet fram til at Krekars anke ikke kan føre fram.

– Vi er overrasket og stiller oss undrende til at Høyesterett ikke vil høre bevisførselen vi hadde. De viser at tingretten og lagmannsretten har blitt ført bak lyset med tanke på bevisene, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling til NRK.

Meling snakker om Strasbourg, klage og sivilt søksmål

Meling sier til NTB at han jobber med en klage til Justisdepartementet på beslutningen om å utlevere Krekar til Italia. Han sier til VG at han også jobber med å bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Til NRK sier forsvarer Brynjar Meling at de også vil ta vedtaket inn til retten med et sivilt søksmål. Da kan de få en helt ny rettsrunde helt til Høyesterett. Spørsmålet er da om dette søksmålet vil få oppsettende virkning eller om Krekar likevel vil bli utlevert til Italia før avgjørelsen er klar.

Saken fortsetter under

Reporter Olav Døvik forteller hva som skjer videre i utleveringen av Krekar.

Justisdepartementet får saken

Statsadvokat Marit Bakkevig sier til NRK at de nå tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Nå har domstolene tatt stilling til at lovens vilkår for å utlevere mulla Krekar er oppfylt, og da er det departementet som skal ta stilling til om utlevering faktisk skal skje, sier hun.

Justisdepartementet opplyste til NRK i går at dersom domstolene finner at vilkårene for utlevering er til stede får departementet saken fra Høyesterett via Riksadvokaten. Systemet i utleveringsloven er slik at det er departementet som treffer selve vedtaket om utlevering.

Justisminister Anders Anundsen sier han er fornøyd etter at domstolenes behandling av Krekar-utleveringen er avsluttet, ifølge NTB.

Vil ikke svare på om Krekar kan komme tilbake

I intervju med NRK sier Anundsen at hans departement skal gjøre en uavhengig vurdering om vilkårene til utlevering er til stede.

– Vi er godt forberedt på å behandle saken, og det skal gå så raskt mulig, sier statsråden.

Han viser også til at saken har brukt lang tid i rettsvesenet, men vil ikke love hvor kort tid hans departement nå skal bruke.

– Skal dere også vurdere momenter som taler til fordel for at mulla Krekar ikke blir utlevert til Italia?

– Alle sider skal ses på.

– Er det mulig at han komme tilbake til Norge om han blir frikjent i Italia eller etter eventuelt endt soning?

– Vi skal vurdere om det skal foretas en utlevering. Å svare på de spørsmålene vil være spekulasjoner eller hypoteser.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han er fornøyd etter at domstolenes behandling av Krekar-utleveringen er avsluttet. Nå skal departementet avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes.

Dette sier statsministeren om avgjørelsen i Høyesterett

Departementets vedtak kan igjen påklages til Kongen i statsråd. Klagefristen er tre uker. Kongen i statsråd bestemmer til slutt.

Erna Solberg sier hun ikke har noen følelser knyttet til Krekar-saken.

– Det som er viktig er at han er under etterforskning i Italia og ut ifra det sporet, som ikke er politisk, men juridisk, så behandler Norge den saken.

Italiensk politi: Krekar ledet terrornettverk

Ifølge italiensk antiterrorpoliti har Krekar ledet et terrornettverk med koblinger til terrorgruppa IS og celler i en rekke europeiske land. De har derfor bedt norske myndigheter om å utlevere ham og den irakiske statsborgeren, som de også mener er medlem av nettverket.

Italiensk påtalemyndighet mener at nettverket på lang sikt planlegger å styrte det sittende selvstyret i Kurdistan og at det også har til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa.

Krekar sier det angivelige terrornettverket, kalt «Rawti Shax», kun er en ideologisk plattform for et demokratisk parti i Kurdistan, og motsetter seg utlevering. Krekars advokat mente at tingretten ikke tok hensyn til at Krekar «ga uttrykk for en sterk avstandtagen fra terror».

Audun Lysbakkem on at Krekar kan utleveres til Italia

AKTUELT NÅ