Hopp til innhold

Sandnes Sparebank frifinnes i Krekar-saken: Slipper millionbot

PST og påtalemyndigheten tok Sandnes Sparebank til retten for brudd på sanksjonsregelverket. Nå slipper banken millionbot og får saksomkostningene betalt av staten, men får likevel refs av tingretten for uaktsom opptreden.

krekar

MILLIONBOT: En konto i mulla Krekars navn med rundt 46.000 kroner, resulterte i rettssak om millionbot.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er tilfredse med utfallet, sier Gunnar Holm Ringen i PWC til NRK.

Han har representert Sandnes Sparebank i rettssaken hvor terrordømte Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, var sentral.

PST anklaget banken for å ha brutt loven da de lot Krekar ha en konto i banken, hvor han mottok penger som utelukkende skulle gå til å lønne hans advokat.

I dommen refser Hordaland tingrett banken for å ha opptrådt uaktsomt, men mener det ikke er grunn til straff.

Les også Krekar-advokat går hardt ut mot PST: – Galskapen selv

Brynjar Meling

– Nærliggende å anke

Rettssaken skulle i utgangspunktet gå i Sør-Rogaland tingrett i 2022, men ble flyttet på grunn av en habilitetskonflikt.

Sakens utfall har interesse for flere parter, argumenterer forsvarer Ringen.

– Saken er unik i norgeshistorien og dommen er den første av sitt slag. Den møtes med stor interesse og spenning i finansbransjen, som fryktet ugreie konsekvenser dersom banken ble funnet skyldig.

Statsadvokat og aktor Geir Evanger representerte PST i retten. Utfallet er noe han har store vanskeligheter med å slå seg til ro med.

– Jeg mener det er underlig å ikke straffe, når retten mener det faktisk er brudd på sanksjonsreglene. Jeg stusser over rettens vurdering, sier Evanger til NRK.

– Er det aktuelt å anke?

– Endelig avgjørelse er ikke tatt, men det blir nærliggende å anke, ja, sier Evanger.

statsadvokat Geir Evanger

Aktor Geir Evanger sier hensikten med FN-regelverket er å hindre at penger havner i hendene på personer som kan mistenkes for å drive med terrorvirksomhet.

Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Stridens kjerne

Krekar ble utvist fra Norge til Italia for fire år siden, hvor han er dømt til tolv års fengsel for planlegging av terror.

Stridens kjerne er rundt 46.000 kroner, som i 2020 ble satt inn på en konto i Sandnes Sparebank.

Advokat Brynjar Meling hadde gjennom Advokatfirmaet Meling AS opprettet klientkontoen i starten av april 2020.

Kontoen ble opprettet i mulla Krekars navn; Najmuddin Faraj Ahmad. Meling sa dette ble gjort for å være transparent.

Pengene kom fra en innsamlingsaksjon startet av Krekars familie, og skulle gå til å lønne Krekars italienske advokat.

krekar

Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, har siden 2006 vært oppført på FNs liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Men fordi Krekar står på en FN-liste over personer tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida, sperret Sandnes Sparebank etter hvert kontoen for utgående transaksjoner.

Det var langt fra tilstrekkelig, mente PST, som ga banken en bot på én million kroner for brudd på sanksjonsreglene.

I retten argumenterte statsadvokat Geir Evanger for at kontoen burde ha vært frosset langt tidligere, for å unngå at pengene kunne havne i Krekars hender.

Sandnes Sparebank godtok ikke boten, og tok saken til retten.

Kampen mot terror

I forkant av rettssaken sa Evanger til NRK at saken er et viktig bidrag i kampen mot terror.

Statsadvokaten mente det var uvesentlig for rettssaken at FN og Utenriksdepartementet (UD) i vår aksepterte at beløpet på nærmere 50.000 kroner kunne gå til juridisk bistand, som Krekar har fått i Italia.

Pengene er transportert til den italienske advokaten og er unntatt sanksjonsregelverket.

– Utenriksdepartementet kan si at det er greit i ettertid, men dette handler om hva banken foretar seg når de får inn penger på en konto som tilhører en person som er listeført på grunn av terrorvirksomhet, sa Evanger til NRK.

Det at retten ikke ser ut til å dele hans syn, mener statsadvokaten er alvorlig.

– Saken er viktig for Norge. Det er et kjempeviktig internasjonalt regelverk som skal forhindre og forebygge terrorfinansiering. Det må håndheves strengt. Dette er alvorlig.

Les også Krangel om Krekar-penger: – Viktig bidrag i kampen mot terror

Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Mulla krekar

Sikkerhetsnett

Bankens forsvarer viser også til kampen mot terror, men fra det motsatte perspektiv.

– Kampen mot terror og økonomisk kriminalitet er viktig. Vi er avhengige av alle gode krefter, både private og offentlige aktører, og at disse spiller på lag, sier Ringen.

Forsvareren viser til at Sandnes Sparebank blant annet søkte råd fra Finanstilsynet, men ble tross tiltak og forsøk på bistand senere rettsforfulgt.

– At private aktører kan rådføre seg og sparre med det man opplever som relevante offentlige aktører, uten å risikere straff, er viktig. Det bidrar til å styrke totalforsvaret i kampen mot terror og økonomisk kriminalitet.

Forsvarerne

Advokatene Gunnar Holm Ringen og Stig Johnsen fra PWC, forsvarte Sandnes Sparebank i tingretten.

Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Slipper millionbot

Ringen sier det har vært en betydelig belastning for banken å bli brakt til retten.

Nå som Hordaland tingrett har konkludert med frifinnelse av skyld, slipper Sandnes Sparebank å betale millionboten PST og statsadvokat Evanger mener de fortjener.

Tapende part må nå betale bankens saksomkostninger.

– Vi er naturligvis fornøyde med at vi er frifunnet, men det er ikke overraskende. Vi er glade for at denne saken nå forhåpentligvis er over, sier Trine Stangeland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Brynjar Meling

Brynjar Meling gjorde det klart hva han synes om å møte i Hordaland tingrett 16. mai, og sendte hyppig blikk til statsadvokat og aktor Geir Evanger.

Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK

Langet ut mot PST: – Galskap

Grunnet innspilling av TV 2-serien Farmen, er advokat Brynjar Meling ikke tilgjengelig for kommentar om dommen. Det får NRK opplyst fra hans sekretær.

I mai var det en tydelig irritert og oppgitt Meling som møtte NRK, etter å ha vitnet i tingretten.

– Det er galskapen selv at PST tar dette til retten. I min verden kan ikke det at vi står i retten i dag forklares med noe annet enn at PST og påtalemyndigheten jakter prestisje, sa Meling til NRK.

Brynjar Meling, Geir Evanger

Meling og Evangers historikk i saker som angår mulla Krekar går langt tilbake i tid. I retten ble det tidvis spisse ordelag mellom de to.

Foto: Erica Hvedding Kronheim / NRK