Hopp til innhold

Mulla Krekar fengsles på ubestemt tid: Kan bli rettsmøte i Italia i mars

OSLO TINGRETT: Oslo tingrett har bestemt at mulla Krekar kan fengsles fram til Justisdepartementet har bestemt vedtak om utlevering. Oslo tingrett legger til grunn at det kan bli rettsmøte med Krekar i Italia allerede i mars.

Krekar i retten i november 2016

VIL IKKE TIL ITALIA: Mulla Krekar holder tale på arabisk til journalister i Oslo tingrett. Han motsetter seg utlevering til Italia.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politiets sikkerhetstjeneste pågrep onsdag Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, etter at Høyesterett forkastet Krekars anke mot å bli utlevert til Italia.

I torsdagens fengslingsmøte bestemte Oslo tingrett at Krekar kan fengsles fram til Justisdepartementet har bestemt vedtak om utlevering, og fire uker etter det.

Krekar kan altså holdes fengsles til en endelig avgjørelse er tatt i utleveringssaken. Tingrettsdommer Per Gammelgård mente varetektsfengsling er nødvendig, og var enig med PST i at Krekar kan forsøke å unngå utlevering til Italia.

– Høyesterett har kommet til at vilkårene for utlevering er til stede, og det er stor sannsynlighet for at Justisdepartementet følger opp dette med endelig vedtak.

– Dette vil innebære en drastisk endring, der han kommer til et land der han er redd for en rettferdig rettergang. Det foreligger derfor en konkret mulighet for at han vil unndra seg utlevering, leste Gammelgård fra dagens kjennelse.

Kan bli rettsmøte i mars

Politiadvokat Signe Aalling i PST sa i dagens fengslingsmøte at Justis – og beredskapsdepartementet mottok dokumentene i Krekar-saken torsdag. Aalling regner med at det vil foreligge en avgjørelse om ikke altfor lang tid, senest innen åtte uker.

Dommeren i Oslo tingrett opplyser at det er allerede er forhåndsberammet en rettssak mot mulla Krekar i Italia i mars. Dette forutsetter altså at Justisdepartementet kommer til at Krekar kan utleveres.

Ahmads forsvarer Brynjar Meling sier han er usikker på om Italia-møtet i mars er en rettssak i tradisjonell forstand.

– Det vi vet, gjennom dialog med den italienske advokaten, er at det skal være et rettsmøte i mars. Slik vi har oppfattet er det et rettsmøte på en dag. Vi holder på å undersøke hva innholdet i dette skal være, sier mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Forbereder italiensk forsvar

Italiensk politi mener Krekar er lederen i det internasjonale terrornettverket «Rawt», og vil straffeforfølge ham for dette. Meling påpeker at det også tidligere har blitt varslet rettsmøter i Italia fra PSTs side, men at det da kun har vært snakk å ta stilling til utlevering.

Samtidig bekrefter Meling at han har begynt forberedelser med tanke på straffeforfølging i Italia.

– Vi tenker at om han skal få et forsvar i Italia, involverer det bistand fra norske advokaters side.

– Innebærer dette at dere reiser nedover?

– Det er et spørsmål hva som er mulig i italiensk rett, men jeg antar at en italiensk forsvarer må ha lov å ha rettslige medhjelpere.

Krekar i Italia-fengslingsmøte i november

VIL IKKE TIL ITALIA: Mulla Krekar, her med forsvarer Brynjar Meling, motsetter seg utlevering til Italia.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Meling: – Bør ikke gå for fort

Meling tok torsdag betenkningstid når det gjelder spørsmålet om dagens fengsling blir anket. I henhold til utleveringsloven er det uansett anledning til å prøve fengslingen på nytt om tre uker.

– En fengsling nå, er på mange måter som en pølse i slaktertiden. Vi må først og fremst bruke ressurser på å hindre at Krekar blir utlevert. Samtidig skal ikke uskyldige mennesker sitte i fengsel, så vi vurderer kjennelsen skal ankes, sier Meling.

Najmuddin Faraj Ahmads advokat Brynjar Meling, mener det er betenkelig om utvisningsvedtaket fra Justisdepartementet kommer for fort.

– Hvor lang tid tror du Justisdepartementet kommer til å bruke?

– Det kommer an på om de har tenkt til å gi dette en forsvarlig saksbehandling, eller ei. Vanligvis tar dette måneder. Tar det mindre tid enn det, så er det påfallende, sier Meling.

krekar snakker til pressen på arabisk

VIDEO: Mulla Krekar holdt torsdag en tale til pressen på arabisk.

Talte på arabisk

Torsdagens fengslingsmøte åpnet med at Krekar holdt en lengre tale til pressen på arabisk. I talen, som varte noen minutter, sa Krekar blant annet at han var i retten for 62. gang i løpet av 14 år i Norge.

– Jeg er dessverre fratatt alle min menneskerettigheter. Dette er anklage nummer 40. Den siste er svak, latterlig og lite respektabel.

Talen handlet også om «Rawt,» eller «Rawti Shax». Italiensk politi mener «Rawt» er et terrornettverk, men Krekar selv mener det er snakk om en ideologi eller bevegelse.

– Det hevdes at jeg dannet en terrororganisasjon, «Rawt», som har et mål om å kidnappe europeiske diplomater. Det er ikke riktig i det hele tatt, sa Krekar.

– Skolen har ikke noe med organisasjoner å gjøre, væpnet eller ikke-væpnet. Det er ikke noen organisert bevegelse.

Kjemper med nebb og klør

Mulla Krekar har motsatt seg å bli utlevert til Italia, og forsvarer Brynjar Meling har varslet at han vil ta alle rettsmidler i bruk for å hindre dette. Dette innebærer blant annet en klage til Justisdepartementet, trusler om et sivilt søksmål, og et forsøk på å få Krekar-saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi har fått frist til 1. desember til å komme med våre synspunkter på om han skal utleveres til Justisdepartementet. Departementet har fått dokumentene i dag. Vi kommer til å bruke tiden godt til å argumentere.

I tillegg vurderer Meling å klage PST inn for Spesialenheten for politisaker, fordi han mener det foreligger alvorlige feil med oversettelsene i saken.

Vil se på Frp-statsråders habilitet

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener både statsminister Erna Solberg (H) og alle Frps statsråder må fratre dersom Krekar-saken skal behandles av Kongen i statsråd. Dette på grunn av habilitetshensyn, ifølge NTB.

Meling sier det kan bli aktuelt å se på hvilke habilitetshensyn saken reiser. Meling har flere ganger pekt på at Justisdepartementet styres av Frp-statsråd Anders Anundsen, og at Frp-leder Siv Jensen lenge har ønsket å få Krekar ut av landet.

– Vi må se på en rekke habilitetshensyn som saken reiser, knyttet til valgløfter som er gitt. Jeg registrerer professor Bernt sier at Frps statsråder i alle fall er inhabile, og at statsministeren er inhabil. Det er i tråd med den oppfatningen vi har hatt, sier Meling til NRK.

AKTUELT NÅ