Lagmannsretten: Krekar kan utleveres til Italia

Borgarting lagmannsrett støtter Oslo tingretts kjennelse om at mulla Krekar og en 43 år gammel iraker kan utleveres til Italia. Forsvarerne lover nye ankerunder.

Mulla Krekar

VIL IKKE TIL ITALIA: Borgarting lagmannsrett mener terrorsiktelsen mot Krekar er så alvorlig at kravet om utlevering overstiger hensynet til hans familieliv. Krekar ønsker ikke å bli utlevert til Italia.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I juni i år fattet Oslo tingrett en kjennelse om at Najmuddin Faraj Ahmad (60), bedre kjent som mulla Krekar, kunne utleveres til Italia for å bli straffeforfulgt der.

Kjennelsen omfattet også en 43 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen, som ble pågrepet under en europeisk politiaksjon i fjor.

Begge forsvarerne anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som nå har forkastet begge ankene. Lagmannsretten støtter Oslo tingretts kjennelse, og mener at vilkårene i utleveringsloven § 17 er oppfylt.

Ifølge lagmannsretten er Krekar og 43-åringen er siktet for så alvorlige forhold, at kravet om utlevering må trumfe hensynet til familieliv.

Lagmannsretten bemerker at utlevering også for Najumuddin Farah Ahmad vil være et inngrep i hans rett til familieliv og således tale mot utlevering. Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia. Lagmannsretten viser i denne forbindelse særlig til at Najumuddin Farah Ahmad er siktet for alvorlige straffbare forhold.

Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett 21.10.2016

Skal anke til Høyesterett

Krekars forsvarer Brynjar Meling sier til NRK at de vil anke kjennelsen inn for Høyesterett. Også den medsiktede 43-åringen anker, sier hans forsvarer Solveig Høgtun.

– Avgjørelsen er befestet med en rekke saksbehandlingsfeil, blant annet så har vi bedt om muntlige forhandlinger, noe vi ikke fikk, hevder Meling.

Ifølge advokaten er muntlige forhandlinger avgjørende for saken. Han viser også til at de har bedt om en utsettelse for å få tid til å oversette en del dokumenter de ønsket å legge fram for retten.

– Krekar er klar på at når man får oversatt disse samtalene riktig, så vil det vise at det ikke er snakket om terrorplanlegging - og nettverk, sier Meling, som mener dette vil redusere grunnlaget for mistanken og utlevering.

Statsadvokat Marit Bakkevig avviser at det har skjedd saksbehandlingsfeil i saken.

– Selv om det er innkommet nye bevis i saken, så er de bevis som allerede ligger der, etter lagmannsrettens vurdering, tilstrekkelige til den vurderingen som skal foretas her i landet nå, sier Bakkevig til NRK.

Borgarting lagmannsrett støtter Oslo tingretts kjennelse om at mulla Krekar og en 43 år gammel iraker kan utleveres til Italia for å bli straffeforfulgt der. Lagmannsretten forkastet ankene fredag.

NRKs krimreporter Olav Rønneberg kommenterer saken.

Ifølge Meling har de flere ankemuligheter enn Høyesterett:

– Hvis vi ikke får medhold i Høyesterett, så kan vi klage til departementet. Hvis vi ikke får medhold i departemet, så kan vi klage det inn for Kongen i statsråd. Dersom vi ikke får medhold der, så kan vi gjøre saken sivilt igjen, sier Meling.

Italiensk politi: Krekar ledet terrornettverk

Ifølge italiensk antiterrorpoliti har Krekar ledet et terrornettverk med koblinger til terrorgruppa IS og celler i en rekke europeiske land. De har derfor bedt norske myndigheter om å utlevere ham og den irakiske statsborgeren, som de også mener er medlem av nettverket.

Brynjar Meling og mulla Krekar

Krekars advokat, Brynjar Meling, sier de har mange ankemuligheter etter Borgartings kjennelse.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Italiensk påtalemyndighet mener at nettverket på lang sikt planlegger å styrte det sittende selvstyret i Kurdistan og at det også har til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa.

Krekar sier det angivelige terrornettverket, kalt «Rawti Shax», kun er en ideologisk plattform for et demokratisk parti i Kurdistan, og motsetter seg utlevering. Krekars advokat mente at tingretten ikke tok hensyn til at Krekar «ga uttrykk for en sterk avstandtagen fra terror».

Politiadvokat Signe Aalling i PST sier de tar kjennelsen til etterretning. Hun vil ikke stille til intervju eller kommentere saken utover det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger