PST innrømmer oversettelsesfeil i Krekar-saken: – Dette er Italias ansvar

OSLO TINGRETT (NRK): PST erkjenner at det finnes «enkelte feil og unøyaktigheter» i oversettelsene av de skjulte lydopptakene i den italienske utleveringssaken. Men i motsetning til Krekars forsvarer, mener PST at det er uproblematisk.

Brynjar Meling og Signe Aalling i retten

INNRØMMER FEIL: Politiadvokat Signe Aalling i PST innrømmer at det er unøyaktigheter i oversettelsen av Italia-materialet. Krekar-forsvarer Brynjar Meling mener dette er alvorlig. Bildet er fra Oslo tingrett i november i fjor, da Krekar ble framstilt for varetekt.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Dette er en kompleks sak. Det er et stort materiale, noe som kom tydelig frem under tingrettens behandling. Også da var det spørsmål til oversettelsene. Det er på det rene at det er enkelte feil og unøyaktigheter i dette materialet, sier PSTs politiadvokat Signe Aalling til NRK.

Onsdag ba mulla Krekars advokat Brynjar Meling PST redegjøre for om det er norsk eller italiensk politi som har foretatt oversettelsene som er en del av grunnlaget for den italienske saken mot Krekar.

PST-advokat Aalling har tidligere sagt at hun forstår Melings innvendinger mot oversettelsene.

Likevel var det først torsdag, etter fengslingsmøtet i tingretten at hun, for første gang, svarte i detalj om hvem som har oversatt de hemmelige lydopptakene fra Kongsvinger fengsel.

Kort oppsummert sier PST-politiadvokaten at det er italienske myndigheter som har ansvaret for oversettelsene, ikke norsk PST.

– Disse lydopptakene er gjort etter rettsanmodning fra italienske myndigheter. Det har vi fastholdt hele veien, det er deres materiale. Vi har også opplyst i retten, under vitnemål, at vi hadde en viss oversikt over hva materialet inneholdt.

Krekar i retten i november 2016

TALTE: Mulla Krekar holdt torsdag en tale på arabisk til den frammøtte pressen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Norske domstoler er forledet

Torsdag kom Oslo tingrett til at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som «mulla Krekar» kan fengsles på ubestemt tid – og i alle fall frem til Justis – og beredskapsdepartementet har avgjort om 60-åringen kan utleveres til Italia.

Italiensk påtalemyndighet straffeforfølge Krekar, og har allerede forhåndsberammet et rettsmøte i Italia mars neste år. Deler av grunnlaget for de italienske anklagene mot Krekar er avlyttede samtaler Krekar har hatt med besøkende i Kongsvinger fengsel.

Dette materialet er innhentet av PST, på anmodning fra italiensk påtalemyndighet, før det er sendt tilbake til Italia, der det har blitt lagt tli grunn for flere rettsavgjørelser.

Krekars forsvarer Brynjar Meling mener imidlertid å kunne påvise avgjørende feil og mangler i oversettelsene av det avlyttede materialet.

– Jeg har avlyttingsmateriale som viser at den oppfatningen som framkommer i det italienske materialet er feil. Noen har forledet norske domstoler eller noen har forledet italienske domstoler. Spørsmålet er hvem som har gjort det, sier Meling.

Aalling sier til NRK at PST sendte enkelte sammendrag av det avlyttede materialet, men at hun ikke har inngående kjennskap til hvordan den italienske påtalemyndigheten har håndtert dette videre.

Samtidig utfordrer hun advokaten på å konkretisere hvilke faktiske feil han mener finnes i oversettelsene.

– Det er et enormt materiale. Det er veldig mange sammendrag. Du kan spørre Meling om hvilke direkte feil han mener det er, sier Aalling, som påpeker at Meling trakk fram eksempler i sitt prosess-skriv til Høyesteretts ankeutvalg - uten at det hjalp.

krekar snakker til pressen på arabisk

TALE: Mulla Krekar holdt torsdag en tale på arabisk til pressen.

– Uttrykk for en frustrert forsvarer

Politiadvokaten er uansett helt uenig med Krekars forsvarer i at de feilene som hittil er oppdaget i oversettelsen, utgjør et vesentlig problem.

– Tingrettsdommeren fant at det ikke er grunn til å anta at det var noe vesentlig feil, og at man kunne legge materialet til grunn. Det har lagmannsretten sagt seg enige i, og Høyesterett, sånn sett, ved at anken ble enstemmig forkastet.

Forsvarer Meling har i etterkant av behandlingen i tingretten hentet inn deler av det avlyttede materialet, som han ønsket å presentere i lagmannsretten. Dette ble det imidlertid ikke mulig fordi lagmannsretten gjennomførte saken med en skriftlig behandling – som ikke gir anledning til ytterligere bevisførsel.

– Hva tenker du om at Meling vurderer å klage dette inn til Spesialenheten for politisaker?

– Vi har med en advokat å gjøre som ikke har fått medhold i sine anførsler i verken tingretten, lagmannsretten eller høyesterett. Sånn sett er dette et siste forsøk på å nå frem, sier Aalling.

– Det er vel nettopp et uttrykk for det, en frustrert forsvarer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger