Hopp til innhold
KrF landsmøte
Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

KrF

Oppsummert

Olaug Bollestad blei 22. april 2022 attvald som ny leiar i Kristeleg Folkeparti. Dag Inge Ulstein blei vald som 1. nestleiar og Ida Lindtveit Røse blei vald som ny 2. nestleiar.

 • Reagerer på at Noregs sender ambassadør til Putin-seremoni

  KRFs nestleiar Dag Inge Ulstein reagerer på at Noreg sender ambassadøren Robert Kvile til innsettingsseremonien til Vladimir Putin.

  Putin skal formelt bli innsett som Russlands president i seks nye år i dag.

  Mange land vel å ikkje ta del i seremonien. Men ikkje Noreg.

  – Dette vil dessverre kunne vere med på å legitimere eit val som i det heile tatt ikkje er legitime, fritt eller rettferdig.

  – Signalet dette sender til dei baltiske landa blir også heilt feil. Eg lurer på om regjeringa var ærleg på dette i samtalen med Moldovas president, som var på statsbesøk i går, seier Ulstein.

  Russia Putin Inauguration
  Foto: Sergei Guneyev / AP
 • KrF-leiaren er glad abortlova er utsett

  KrF-leiar Olaug Bollestad er nøgd med at regjeringa har bestemt seg med å utsette behandlinga av abortlova i Stortinget til hausten.

  – Eg er glad regjeringa avlyser ei hastebehandling av abortlova, seier ho til NTB.

  Planen var at saka skulle opp for Stortinget før sommaren, men onsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 at saka blir behandla først til hausten.

  Venstre er skuffa over avgjerda, seier stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik.

  – Abortlova er overmoden for reform, og det er absolutt ingen grunn til å drage dette ut i tid, seier ho.

 • Bollestad kritisk til regjeringas aborthandtering

  I talen sin til landsstyret laurdag la KrF-leiar Olaug Bollestad vekt på at partiet må vere eit tydeleg verdiparti fram mot stortingsvalet neste år.

  Ho trekte blant anna fram forslaget om endringar i abortlova, som etter planen skal opp for Stortinget før sommaren.

  – Regjeringa ser ut til å ønske å behandle abortlova som om det var ei eller anna triviell sak. Men det er ho ikkje. Abortlova legg rammer rundt eitt av dei vanskelegaste spørsmåla vi politikarar har ansvar for.

  Dersom ny abortlov, der retten til sjølvbestemt abort blir utvida frå 12 til 18 veker, blir vedteke i Stortinget før sommaren, meiner KrF-leiaren at regjeringa hoppar bukk over viktige etiske spørsmål.

  – Og landinga blir ikkje spesielt grasiøs, seier ho.

 • Underslaget i KrF er trolig blant de største i norsk politikk

  En KrF-ansatt på fylkesnivå er anmeldt for underslag på inntil en million kroner.

  Saken ble oppdaget ved en rutinekontroll i fjor og beløpet kan ha blitt underslått gjennom en treårsperiode, sier generalsekretær i KrF, Ingunn E. Ulfsten, til Vårt Land.

  Hun sier de bare kan anslå, siden saken fortsatt er under etterforskning.

  Avisen kjenner kun til én annen sak i tilsvarende størrelsesorden. I fjor ble en tidligere kasserer i Rødt dømt til ni måneders fengsel for å ha underslått rett over én million kroner.

  (NTB)

 • Olaug Bollestad kraftig ut mot Kjerkol

  I desember ambefalte Abortutvalget å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Onsdag bekreftet helseministeren til VG at regjeringen vil legge frem et nytt lovforslag.

  – Jeg har full tillit til norske kvinner, uttalte Kjerkol.

  Det reagerer KrFs partileder Olaug Bollestad kraftig på.

  – Jeg skal ikke ha på min kappe at jeg undervurderer norske kvinner. Ærlig talt, det er uansvarlig, Kjerkol, sier Bollestad til NRK.

  KrF mener det vil være uansvarlig å legge opp til å utvide abortgrensen.

  – All den tid gravide som vurderer abort først og fremst etterspør tettere og bedre oppfølging, kan ikke løsningen være at gravide skal stå mer alene helt fram til nesten halvgått svangerskap.

  Bollestad peker også på at regjeringen har bedt om evaluering av bioteknlogoloven rundt fostertesting.

  – Arbeiderpartiets innføring av mer fostertesting har ført til rekordfå fødsler av barn med kromosonvariasjoner i Norge. Nye raske utvidelser av abortloven med mer fostertesting vil øke presset på kvinner og familier som får beskjed om at de venter et barn med en funksjonsvariasjon.

  Olaug Bollestad
  Foto: William Jobling / NRK

AKTUELT NÅ