Hopp til innhold

Fem milliarder kroner i krisepakke til flyplassene

Avinor får fem milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

Tromsø lufthavn

REDDET: Ny terminal på Tromsø lufthavn Langnes har vært et ønsket i mange år.

Foto: Avinor

– Avinor har mistet så å si samtlige inntekter på grunn av den dramatiske situasjonen i luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I revidert nasjonalbudsjett i morgen kommer krisepakken, bekrefter Hareide overfor NRK.

Utgifter, ikke inntekter

For koronakollapsen i luftfarten rammer ikke bare flyselskapene. Når det knapt går fly, tjener heller ikke selskapet som eier og driver flyplassene penger.

Dag Falk-Petersen, Avinor

NESTEN UTEN INNTEKTER: Adm. direktør Dag Falk-Petersen i Avinor.

Foto: Olav Juven / NRK

Avinor har budsjettert med tolv milliarder kroner i inntekter i år. Administrerende direktør Dag Falk-Petersen anslår at mellom sju og åtte milliarder vil forsvinne.

Samtidig har myndighetene pålagt Avinor å holde lufthavnene åpne for å ta imot både ambulansefly og ordinære fly.

– Kostnadene har vi stort sett beholdt, mens inntektene er borte. Dette er dramatisk for selskapet, sier Falk-Petersen.

Varslet flyplass-kutt

I april fortalte Avinor at de kuttet planlagte investeringer i 2020 for over én milliard kroner. Det blir for eksempel ikke ny asfalt på rullebanene i Kristiansund, Molde og Lakselv.

Samtidig varslet selskapet at de også vurderte de store prosjektene, blant andre:

  • Ny terminal Tromsø
  • Ny terminal Trondheim
  • Utvidelse av Non-Schengen-terminal Oslo lufthavn
  • Ny lufthavn Bodø
  • Nytt tårnsystem Oslo

Det fikk alarmen til å gå, særlig i nord.

I Bodø er byggingen av en helt ny flyplass 900 meter lenger vekk fra sentrum den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne.

Ny by ny flyplass, Avinors skisser

BODØ: Når flyplassen flytter, skal byen utvides.

Foto: Avinor

I Tromsø ga Avinors styre grønt lys for ny terminal så sent som i februar i år.

– Over fem milliarder

Flyselskapene har fått sin krisepakke, selv om opposisjonen ikke er fornøyd. I morgen foreslår altså regjeringen en egen pakke til Avinor. Den består av følgende elementer:

  • Tilskudd på 4,27 milliarder kroner.
  • Staten tar ikke utbytte i 2020. Det tilsvarer 351 millioner kroner.
  • Avdragsfrihet på lån fra staten. Det tilsvarer 444,4 millioner kroner.
Knut Arild Hareide på Aker Brygge

NY KRISEPAKKE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) gir Avinor 4,2 milliarder kroner i en pakke verdt om lag fem.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det betyr en økonomisk støtte på over fem milliarder kroner til Avinor, sier Knut Arild Hareide.

Det skal bidra til at igangsatte og planlagte investeringsprosjekter ikke stopper opp. Dessuten vil regjeringen sikre fortsatt drift av Haugesund lufthavn, som Avinor leier ut til private.

– Vi er opptatt av at investeringene og den type arbeid som Avinor driver videreføres, sier samferdselsministeren.

Betyr det at både flyttingen av Bodø og ny terminal i Tromsø går sin gang?

– Det er mitt håp. Men den type vurderinger er det Avinor som må gjøre fordi de er et selvstendig aksjeselskap, sier han.

Må fortsatt kutte

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier at pakken er ekstremt viktig.

– Uten tilskuddet hadde vi vært i en så stor krise at jeg er usikker på hvordan vi skulle håndtert den, sier han.

Men tilskuddet er langt fra nok til å dekke hele tapet, påpeker han. Derfor jobber Avinor med å redusere driftskostnadene med i størrelsesorden én milliard kroner på permanent basis.

Tromsø reddet

Kuttene i de mindre investeringene for én milliard til sammen, vil også bli opprettholdt. Men for de større prosjektene øyner Avinor-sjefen nytt håp dersom pakken blir som foreslått.

– Ny terminal i Tromsø ser det ut som vi skal greie, sier Falk-Petersen.

Han sier at det også er penger til å komme i gang med nært forestående prosjekter som nye helikopterbaser i Hammerfest og Kristiansund og en forlengelse av rullebanen i Kirkenes.

I Tromsø er ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) glad for pengene fra regjeringen og signalene fra Avinor.

– Tromsø lufthavn har ikke vært bygd ut på mange, mange år. De forholdene som var før koronakrisen var uholdbare.

– Turistene vil komme tilbake, og vi har stor aktivitet når det gjelder konferanser i Tromsø. Vi har i høyeste grad behov for en utvidelse, sier Wilhelmsen.

Forprosjektet for ny flyplass i Bodø og skisseprosjektet for ny terminal på Værnes utenfor Trondheim går også sin gang. Disse ligger noe lenger fram i tid.

Også arbeidet med Non-Schengen-terminalen på Gardermoen fortsetter, riktignok i redusert utgave. Nytt tårnsystem på Oslo lufthavn er derimot lagt på is.

AKTUELT NÅ