Tromsø lufthavn får milliardløft

Avinors styre ga i dag grønt lys for utbygging av Tromsø lufthavn. Utbyggingen vil koste over en milliard kroner.

Tromsø lufthavn

Det skal blant annet bygges ny terminal, og «gate»kapasiteten skal dobles.

Foto: Avinor

– Dette blir et skikkelig løft for Tromsø som vi mener er helt nødvendig, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Utbyggingen av flyplassen blir et viktig bidrag til verdiskapningen i nord, ifølge Avinor. Det skal blant annet bygges ny terminal, og «gate»kapasiteten skal dobles.

– Vi er veldig tilfreds med at vi nå kan tilby Tromsø, og Troms og Finnmark, helt nye fasiliteter.

– Har vært kummerlige forhold ved lufthavna

Bakgrunnen for utbyggingen er utgått infrastruktur og den store veksten, særlig i turisttrafikken til Tromsø.

Dag Falk-Petersen

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen mener utvidelsen av flyplassen vil gi et nødvendig løft for hele Tromsø.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Vi har fulgt utviklingen i Tromsø, trafikkutviklingen har vært voldsom de siste årene. Vi passerte 2,3 millioner reisende i fjor. Samtidig har det vært til dels kummerlige forhold ved lufthavna.

Flyplassledelsen har jobbet for en utvidelse i flere år, og det er rundt to år siden Avinor godkjente skisseprosjektet for utvidelsen. Etter det første vedtaket begynte arbeidet med forprosjektet, som egentlig skulle vært ferdigbehandlet innen utgangen av 2018. Det er imidlertid først nå at forprosjektet er godkjent, og klarsignalet for bygging er gitt.

– Vi har nå fått på plass et godt prosjekt som vi har jobbet veldig mye med, og vi ser ordentlig frem til å komme i gang, sier Falk-Petersen.

Dette skal bygges

Det vil bygges en ny terminal på 10 000 kvadratmeter, med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. Det vil også settes opp en ny og fleksibel utenlandsterminal der gatene kan endres mellom inn- og utland. I tillegg kommer det nye kommersielle arealer.

– Hvordan vil det bli i ombyggingsperioden?

– Ombyggingstiden vil selvfølgelig bli utfordrende og krevende, men det handler om god planlegging. Vi skal sikre at vi klarer å ivareta driften også i utbyggingsperioden. Det har vi klart i tilsvarende og større prosjekter tidligere, sier divisjonsdirektør i Avinor, Thorgeir Landevaag.

Det fysiske arbeidet vil starte til høsten, og forventet ferdigstillelse er høsten 2023.

Nye Tromsø lufthavn

Utvidelsen av flyplassen vil blant annet innebære en ny bagasje- og sorteringshall.

Foto: Avinor