Hopp til innhold

– Bare retten kan se gjennom det folkelige hylekoret

OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Det bør være irrelevant hva Anders Behring Breivik er dømt for, mener hans advokat Øystein Storrvik. Storrvik mener alle som har latterliggjort Breiviks sak de siste dagene, tar feil.

Advokat Storrvik sier at de som latterliggjør rettssaken tar feil.

VIDEO: Øystein Storrvik holder fredag sin sluttprosedyre i Skien fengsel.

Ilich Ramírez Sánchez aka "Sjakalen Carlos"

ISOLERT I ÅTTE ÅR: Ilich Ramírez Sánchez, også kjent som «Sjakalen Carlos» satt i isolasjon i åtte år.

Foto: - / AFP

Storrvik holder nå sin sluttprosedyre i gymsalen i Skien fengsel, og legger ned påstand om at soningsforholdene Breivik har vært underlagt utgjør et brudd på menneskerettighetene.

– På grunn av nakenraksakelsene, bruken av håndjern, nattvekkingene, reiser vi spørsmål om det er et særskilt brudd, sier Storrvik i retten.

Storrviks hovedpåstand er et det foreligger en krenkelse av artikkel tre, som gjelder nedverdigende behandling eller straff, i perioden fra 22. juli 2011, til dags dato. Det samme gjelder artikkel åtte, som gjelder rett til privatliv, også her her er perioden 22. juli 2011 til dags dato.

Storrvik ber også om Anders Behring Breivik tilkjennes saksomkostninger, etter rettens skjønn.

Breiviks advokat Øystein Storrvik er ferdig med sin prosedyre.

VIDEO: Dette krever Breiviks advokat.

– De som latterliggjør tar feil

I prosesdyrene viste Storrvik igjen til rettssaken om soningsforholdene til Ilich Ramírez Sánchez, bedre kjent som «Sjakalen».

Den beryktede terroristen tapte sin sak i menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD), til tross for å ha vært isolert over mye lengre tid enn Breivik.

Samtidig, påpeker Storrvik, mente EMD at isolasjon over 11 måneder gir grunn til bekymring, fordi den mentale helsen kan skades. Breivik har totalt sittet helt eller delvis isolert i 56 måneder.

Storrvik mener dette er en av årsakene til at alle som har latterliggjort Breivis rettssak de siste dagene, har tatt feil.

– Det skal være irrelevant hva vedkommende er dømt for. Det setter retten på en prøve, men uansett hva man synes og mener, om dette er en latterlig sak eller viktig sak, har den alle hater retten som sin siste mulighet til å sikre minimumsrettighetene. Det folkelige hylekoret er det bare retten som kan se gjennom, sier han.

– Breivik virker forvirret

Breivik sitter stort sett rolig og hører på prosedyren. Han kikker mye i dokumentene foran seg, og av og til over på motparten, advokat Marius Emberland. Huden i Breiviks ansikt, som ellers er ganske blek, har fått et rosa drag i noen områder de siste dagene.

Storrvik mener Breivik virker forvirret i retten. I sin forklaring tidligere denne uken snakket massedrapsmannen blant annet om «odinisme», Fjordland-middager og Paradise Hotel.

– Dommen (fra 2012, journ. anm.) kommer alltid til å stå der, men den indikerer en mental sårbarhet. Om ikke det er nok, fremstår Breivik forvirret i retten etter mine begreper. At han er mental sårbar, er et veldig, veldig svakt uttrykk, sier Storrvik.

Storrvik mener mental sårbarhet er et avgjørende moment for om han skal isoleres eller ikke.

– Når han kommer hit, er han altså en nasjonalsossialistisk leder, som gjør nazihilsen og snakker om ting som for vanlige folk fremstår som helt absurd. Han er mentalt sårbar, ferdig med det.

Breivik, som selv mener det ikke er noe galt med sin egen psyke, sitter stort sett rolig på stolen og lytter til Storrviks beskrivelser.

Øystein Storrvik mener Breivik er for psykisk sårbar til å sitte i isolasjon over lang tid.

VIDEO: Storrvik om Breiviks mentale tilstand.

Vil sitte livet ut

Storrvik innledet med å påpeke at risikobildet rundt Breivik ikke vil endre seg med det første.

– Det man har fått beskrevet, er et svært statisk risikobilde. Det påvirkes ikke av at tiden går eller av positiv adferd, sier Storrvik.

Storrvik sier at statens holdning til Breiviks risiko fører til at han mest sannsynlig vil sone på høyt sikkerhetsnivå resten av livet. Derfor gir soningsperioden frem til nå et godt grunnlag for en vurdering av forholdene, mener han.

– De vil alltid innstille på forvaring. Domstolene vil ikke komme til noe annet standpunkt enn det myndighetene vil innstillle på. Fundamentet i vår sak er at han blir sittende livet ut. Det er viktig, for dette er Breiviks mulighet til å prøve vilkårene sine i en straff som vil vare resten av livet. Det er fordi myndighetene aldri vil gå inn for noe annet, sier han.

Storrvik stiller også spørsmål ved hvor uavhengig Justisdepartementet kan være når de ble rammet av bomben 22. juli 2011.

Storrvik og Emberland

Øystein Storrvik og Marius Emberland før fredagens prosedyrer.

Foto: Paal Wergeland / NRK

– Handler ikke om troverdighet

Storrvik sier videre at norsk rettsvesen har en internasjonal forpliktelse til å akseptere søksmålet.

– Det sier seg selv at Breivik utfordrer minimumsstandarder. Min oppfatning er at man har gått lavere enn minimumsstandardene. Det dreier seg først og fremst om varigheten av den situasjonen han er i i dag, sier han.

Storrvik mener det ikke finnes tvil om at Breivik er isolert, og mener det er avskjæringen av menneskelig kontakt som er avgjørende.

– Det spiller ingen rolle om det kalles isolasjon eller ikke. Det er en helt lukket verden med svært liten menneskelig kontakt. Den lille sosiale kontakten han har er ikke valgt. Den er ofte monoton, og ikke basert på empati, sier Storrvik.

Storrvik påpeker at alle er enige om de faktiske forholdene som er lagt frem i retten, og mener Breivik heller underrapporterer plagene sine fordi han vil fremstå som sterk.

– Denne saken handler overhodet ikke om hans troverdighet, for den føres på uomtvistelig faktum, sier han.

Storrvik mener det ikke er samsvar mellom risikoanalyser og tiltak i Breiviks sak.

– Ingen grense

Storrvik viser til den såkalte Istanbul-erklæringen fra 2007, som går ut på at en rekke internasjonale forskere sier at isolasjon kun kan brukes i ekstraordinære tilfeller.

Isolasjon blir definert som «fysisk isolasjon av individer som er innelukket i sine celler 22-24 timer i døgnet.»

– Breivik har vært alene på cella i 22 timer per døgn, i prinsippet hele soningen. Det er en del aktiviteter, men det er et faktum at han ikke har noen kontakt med andre innsatte, sier han.

Storrvik trekker også fram Sivilombudsmannens rapport fra i fjor, der det konkluderes med at soningsforholdene kan øke risikoen for umenneskelig behandling og føre til isolasjonsskader.

– Situasjonen i dag er påpekt, og situasjonen i dag blir spesielt alvorlig fordi man ikke har noen grense for når dette skal slutte. Når man i tillegg beskriver en situasjon som ikke ser ut til å kunne endre seg, blir det spesielt alvorlig, sier Storrvik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ