Psykiatriprofessor: – Jeg ser ingen tegn på isolasjonsskader

OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Anders Behring Breivik bærer ikke preg av å ha tatt skade av langvarig isolasjon, ifølge psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt. Breivik mener staten er ute etter å drepe ham, og kommer med flere krav til egen soning.

Professor Ulrik Fredrik Malt sier han ikke ser noen tegn på isolasjonsskader i Breivik i retten. Breivik er veldig lik slik han framsto i retten i 2012, sier Malt.

FØLGER SAKEN: Psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt er i Oslo tingrett. Han sier Breivik fremstår på samme måte nå som under straffesaken mot ham i 2012.

Malt følger Breiviks forklaring fra Oslo tingrett og var også vitne under straffesaken i 2012. Breivik raste da mot Malt, fordi psykiatriprofessoren mente at terroristen blant annet kunne ha en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Han sier han ser liten eller ingen forandring hos 22. juli-terroristen.

– Jeg ser ikke tegn på isolasjonsskader. Hvis han hadde det så ville vi forvente at han kunne virke litt forvirret, at han kunne være usammenhengende i talen sin. Det bærer han ikke preg av på noen måte, sier Malt til NRK.

– Det er ingen endring i hvordan han framstår. Han har vanskelig for å skifte fokus, men snakker langt og omfattende om sine politiske refleksjoner. Han har vanskelig for å gå ut av dette temaet når dommeren ber ham korte ned, akkurat som sist.

Følg rettssaken direkte ord for ord: NRK er i Oslo tingrett og Skien fengsel

Anders Behring Breivik

Anders Behring Breivik ga sin partsforklaring i Skien fengsel onsdag.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

La frem kravliste

Under sin frie forklaring i retten la Breivik blant annet frem en kravliste for det han mener er akseptabel soning:

  • Rett til å motta innkomne brev
  • Rett til meningsfulle relasjoner med minst fem venner eller støttespillere
  • Rett til å få besøk av minst fem venner eller støttespillere
  • Rett til å publisere to bøker, eventuelt minst én politisk tekst hvert tredje år

– Jeg varsler herved at hvis Høyesterett dømmer i min disfavør om to år, som de vil hvis ikke store ting endres, vil jeg starte en langvarig, ikkevoldelig sivil ulydighetskampanje i fengselet, slik IRA gjorde på 1970-tallet, sa Breivik under sin forklaring.

Breivik hevder bøkene hans ikke kommer til å inneholde en eneste ulovlig ytring.

– Dette er ting som trengs for å overleve, det er ikke urimelige krav, sier han.

Han hevder også han er den eneste fangen i Europa som nektes å publisere bøker, og krever å få sendt ut manuskriptet sitt til en forlegger i utlandet.

Malt sier Breivik bærer preg av å ikke ville forholde seg til at han faktisk sitter i fengsel.

– Hvis andre tenker annerledes, som for eksempel fengselsvesenet - i stedet for å tenke at de ser dette alternativt, så blir det til at de er onde og slemme og vil torturere ham også videre. Denne manglende evnen til å ta andres perspektiv, det hadde han den gangen for fire år siden og det har han nå også, sier professoren.

– Ligner seg selv

Psykologspesialist Pål Grøndahl, som følger saken mellom Breivik og staten i Skien fengsel, sier massedrapsmannen fortsatt er veldig pompøs.

– Jeg har lyttet til ham før, og det er veldig likt nå. Han er lite fleksibel når han blir avbrutt av administrator, da kommer han helt ut av det. Han tallfester allverdens, og jeg er veldig usikker på hvor mye av disse tallene som stemmer. Han er veldig kamp- og saksorientert, og hele stilen er nokså pompøs, sier Grøndahl til NRK.

– Hva tenker du om at han fikk legge inn såpass mye ideologi, og at han vil komme med en uforbeholden unnskyldning til Arbeiderpartiet, dersom nasjonalsosialistene får komme til makten?

– Jeg tror man ønsker å vise ham en fleksibilitet som han ikke viser andre. Man vil ikke gi ham argumenter for at han blir nedverdigende og umenneskelig behandlet. Man forsøker med list og lempe å la ham slippe til på sitt vis, men han må stoppes av og til.

– Det er mye som minner om talen hans under 22. juli-saken. Hva var mest likt?

– Alt er politikk, fra a til å. For min del, som kliniker, så flagrer han rundt seg med veldig mange ord. Det siste jeg hørte var odinisme, nasjonalsosialisme og det ene med det andre som flyter omkring.

Psykolog Pål Grøndahl sier Breivik har forandret seg lite fra rettssaken i 2012.

- POMPØS: Pål Grøndahl, psykologspesialist, sier han opplever at Breivik snakker om veldig mye av det samme som under straffesaken i 2012.

– Har tilbudt unnskyldning

Helen Andenæs Sekulic

Dommer Helen Andenæs Sekulic ble nødt til å avbryte Breivik flere ganger.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Etter å ha lest lenge fra en ferdigskrevet tekst, ble han avbrutt flere ganger av dommer Helen Andenæs Sekulic da han begynte å snakke om sitt eget partiprogram og ideologi.

Breivik sier han har tilbudt seg å komme med en uforbeholden unnskyldning til Arbeiderpartiet og AUF «hvis nasjonalsosialister innlemmes i demokratiet».

– Jeg er villig til å strekke meg langt for å rekke en overenskomst. Dessverre virker staten totalt kompromissløse, sier han.

Han sa også at han regner med å tape i retten, og viste til det han kaller grunnløse anklager mot mulla Krekar for å få ham ut av landet.

– Selvfølgelig vil ikke retten påføre staten et tap. De dømmer alltid i statens favør, selv om de da må kaste alle prinsipper ut av vinduet, sier Breivik.

Han mener også at mediene boikotter og driver en propagandakrig mot nasjonalsosialister.

Reporter Martin Fjørtoft har fulgt Breiviks forklaring fra Oslo tingrett.

VIDEO: NRK direkte fra Oslo tingrett.

SISTE NYTT

Siste meldinger