– Mange innsatte har det langt verre enn Breivik

OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Fengselsdirektør ved Ila, Knut Bjarkeid, mener mange innsatte har det verre enn Breivik.

Knut Bjarkeid

Fengselsdirektør ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, sier det finnes flere innsatte som har sittet isolert lengre enn Breivik.

Foto: Paal Wergeland / NRK

Bjarkeid vitnet torsdag i den fire dager-lange saken som avholdes i Skien fengsel. Han er svært tydelig på at han mener Breivik får for mye oppmerksomhet sammenlignet med andre innsatte.

Bjarkeid ville ikke snakke om Breivik-saken da han var ferdig med sitt vitnemål, men ville derimot snakke om de han mener er de aller svakeste i fengsel.

Han listet opp eksempler på innsatte ved hans eget fengsel som han mener har det har det betydelige verre enn Breivik.

– Det er i norske fengsler i dag innsatte som har sittet svært lenge i isolasjon. Vi har en som har sittet i 6 år og 2 måneder og en som har som har sittet i 4 år og ni måneder. Dette er alvorlige sinnslidende personer som er glemt. Det er den mest marginaliserte gruppen i Norge, sa Bjarkeid.

Han mener det ikke er noen advokater til å stille opp og føre deres saker.

– Det er heller ingen interesseorganisasjoner som prøver å fremme deres saker, Det er ingen som skriver kronikker for dem, sa Bjarkeid.

– Dårligere vern for vanlige fanger i isolasjon

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, påpeker at det er ganske få som sitter på avdelinger for særlig høy sikkerhet i Norge.

– Det som er viktig å få frem, er at det er mange innsatte i de ordinære fengslene med høy sikkerhet, som sitter på isolasjonsvilkår.

Ifølge Dietrichson er dette en glemt gruppe i fengslene. Loven gir flere rettigheter til de som sitter på særlig høy sikkerhet på grunn av de strenge soningsforholdene de er underlagt, enn innsatte lenger ned i fengselssystemet som havner på isolasjon, ofte over en lang periode.

– De får ikke de samme rettighetene som de ganske få som sitter på særlig høy sikkerhet får. Det er et paradoks.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson sier det er et paradoks at innsatte på særlig høy sikkerhet har bedre rettigheter enn innsatte lenger ned i systemet når det handler om isolasjon.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Han forteller at domstolen sjelden kontrollerer om det er grunnlag for at de ordinære innsatte bør være isolert. Isteden blir det i stor grad avgjort av fengselet.

– Dette er en gruppe som ikke selv er i stand til å betale for et søksmål mot staten for å prøve om fengselet har gått for langt. De får sjelden innvilget fri rettshjelp.

Ingen betaling

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, mener det Bjarkeid hadde å si etter vitnemålet ikke har noe med Breiviks søksmål å gjøre.

– Dette gjelder andre innsatte, og det dreier seg om helt andre problemstillinger. Disse sakene kan overhodet ikke sammenlignes med vår sak.

Storrvik tok over som Breiviks advokat for litt over ett år siden. Inntil da var det Geir Lippestad som representerte Breivik. Lippestad ble betalt av staten frem til straffesaken

Øystein Storrvik

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, har ennå ikke mottatt betaling for å representere Breivik.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

var ferdig, men etter det mistet Breivik retten til advokathjelp, og han må i utgangspunktet selv betale for advokat.

Likevel mener Storrvik det er helt uproblematisk at hans advokatfirma påtar seg ansvaret med å representere en klient som Breivik.

– Denne saken er en helt typisk sak for vårt firma, det er alvorlig straffesak som ligger i bunn, samtidig er det spørsmål om vilkår under soning som er helt innenfor det vi jobber med.

Hvordan betaler Breivik for dette?

– Jeg har søkt om fri sakførsel og har per i dag ikke fått svar, sier Storvvik.

I tillegg vil han legge ned påstand om at saksomkostninger dekkes dersom Breivik vinner frem.

Anders Behring Breivik

Massedrapsmannen, Anders Behring Breivik, har engasjert Øystein Storrvik i søksmålet mot staten.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

​Ingen isolasjonsskader

Da Bjarkeid vitnet avviste han at Breivik tok skade av fengselsoppholdet på Ila, og at han fikk isolasjonsskader.

– Det er ingenting i våre journaler som går i retning av det. Det ble aldri gitt signaler om soningsskader. Jeg må dessverre si at det er personer på avdeling G med soningsskader, så dette kjenner vi til, sier han.

Betjentene skulle alltid være to hver gang de hadde kontakt med Breivik, fordi han ble vurdert som sterkt manipulerende. De fikk beskjed om å ikke gå inn i noen diskusjoner om 22. juli eller ideologi.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger