Forventer klare svar om fremtiden til Andøya flystasjon: – Holder dem for narr

I dag legger forsvarsministeren fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. På Andøya forventer de ansatte svar fra regjeringen om hva flybasen skal brukes til etter omstridt nedlegging.

 Orion-flyet «Jøssing» klargjøres for å tas ut av hangaren. Bildet tatt 18.08.20 på Andøya flystasjon.

Orion-flyet «Jøssing» klargjøres for å tas ut av hangaren på Andøya flystasjon.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I fire år har Andøy-samfunnet ventet på hva som skal skje med arealene som i dag huser Norges overvåkningsfly.

De skal nemlig til Evenes fra 2023, og er en konsekvens av at flertallet på Stortinget i 2016 vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya .

Forsvaret har bekreftet at de fremdeles vil ha aktivitet på Andøya, selv etter at overvåkningsflyene drar til Evenes i 2023.

Men hvor mye aktivitet og hvordan dette vil hindre ny næringsvirksomhet i disse områdene er fortsatt uklart.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Stein Håkon Eilertsen er leder for Norges offisersforbund (NOF) på Andøya. Nå vil han og lokalsamfunnet i Vesterålen ha svar. Håpet er at disse endelig skal komme når ny langtidsplan for Forsvaret legges frem.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Jeg forventer at regjeringa denne gang er krystallklar om framtidig bruk av Andøya. Hvis de ikke er det, forventer jeg at opposisjonen krever at dette blir klarlagt, sier Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisersforbund.

Omstillingskrøll og NATO-behov

Da regjeringen la fram langtidsplanen for Forsvaret i april, ble den nærmest torpedert av en samlet opposisjon, inkludert Fremskrittspartiet. For svak, manglende satsing på Hæren og at avgjørelser skyves fram i tid, var noe av kritikken.

Opposisjonen kom så med åtte krav til regjeringen og gav dem fire måneder på å komme tilbake med en ny forsvarsplan.

Fremtiden til Andøya ble nevnt i éi setning:

«Vedtaket om å legge ned Andøya og Bodø ligger fast, men det prioriteres noe midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basene er lagt ned for bedre å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker»

Kommunen fikk et stort statlig omstillingsprosjekt som plaster på såret. I tillegg er det spenstige planer på Andenes om bygging av satellitt-base og spektakulært hvalmuseum.

Men det nasjonale utvalget som skulle jobbe med omstillingen i Andøy hadde sitt siste møte i 2017, kunne VOL melde tidligere i år.

I tillegg er Andøy kommune ikke fornøyd med de områdene som Forsvaret har tenkt å frigjøre til næringsaktivitet.

– Regjeringa må̊ avklare hva som kan bli overført til sivil næringsvirksomhet og hva som skal beholdes, og hva det skal brukes til. Jeg tenker da på de allierte og NATO-alliansens behov, sier Eilertsen til NRK.

Den siste tiden har amerikanske P8 overvåkningsfly gjennomført flere treninger fra flybasen på Andenes.

NRK har tidligere fortalt om det politiske spillet som kan ha ført til valget av Evenes fremfor Andenes som fremtidig base for kampfly og overvåkningsfly.

– Holder dem for narr

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete mener regjeringen er langt på overtid. At Andøy-samfunnet har måttet vente på svaret i fire år, kaller hun skammelig.

Liv Signe Navarsete i debatt

Liv Signe Navarsete er forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Foto: NRK

– Det er så mange spørsmål og så langt ingen svar. Jeg vil si at det er skammelig at man holder ansatte og et helt lokalsamfunn for narr på denne måten og ikke gir skikkelig melding om hva de skal forholde seg til i tiden fremover.

Skal forhandle for flertall

Forsvarspolitiske talsmann i Høyre, Hårek Elvenes sier dette om Andøya:

– Det pågår et arbeid som skal avklare forsvarets behov på Andenes. Og Andøya skal ha en rolle for mottak av allierte styrker.

Elvenes mener langtidsplanen er ei klar styrkning av forsvaret i Nord-Norge. Selv om flybasen på Andenes legges ned.

Hårek Elvenes, Høyre

Høyres Hårek Elvenes sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Foto: NRK

– Vi etablerer en ny kampbataljon i Brigade nord, vi kjøper tre nye kystvaktfartøy og fem av de beste maritime overvåkningsflyene som er å oppdrive. Alle forsvarsgrener skal være mer til stede i nord.

– Men vil denne langtidsplanen kunne få flertall på Stortinget?

– Det skal vi forhandle om de neste fire ukene. Jeg forventer at Stortinget tar ansvar slik at vi kan få et bredt forlik om denne planen.