Hopp til innhold

– En sorgens dag for Andøya, Forsvaret og demokratiet i Norge

Forsvarsenigheten mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene innebærer at flystasjonen på Andøya legges ned. – En sorgens dag for demokratiet i Norge, sier tillitsvalgt.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Stein-Håkon Eilertsen, tillitsvalgt i Offisersforbundet på Andøya er svært skuffet over at forsvarsenigheten mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene innebærer at flybasen på Andøya legges ned.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Dette er en sorgens dag for Andøya, Forsvaret og demokratiet i Norge, sier tillitsvalgt sier Stein-Håkon Eilertsen, tillitsvalgt i Offisersforbundet på Andøya, etter at lokalsamfunnet lengst nord i Nordland i dag fikk nyheten de har fryktet aller mest.

Han har ikke tillit til partiene som står bak avtalen, og berømmer sentrumspartiene som sto på sitt.

– Det kommer til å bli en tung tid for mange av de ansatte ved Andøya Flystasjon og deres familier, spesielt unge nyetablerte småbarnsforeldre. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, og det gjelder hele Andøysamfunnet.

– Vi gir ikke opp. Denne krigen skal vi vinne, koste hva det koste vil. Hele Norge står sammen med oss i denne saken, sier han til NRK.

Regjeringspartiene sikrer flertall for langtidsplanen for Forsvaret med Arbeiderpartiet og får budsjettstøtte fra KrF og Venstre. Men sentrumspartiene står på utsiden av enigheten.

Jonni Solsvik

Ordfører på Andøy, Jonni Solsvik, er svært skuffet over avgjørelsen. I dag vil han takke Andøy-befolkningen for et fantastisk engasjement over lang tid. –Punktum er ikke satt, sier Solsvik.

Foto: Bente H Johansen/NRK

– Vi er skuffet og svært frustrert. Andøys befolkning er mest frustrert over at det ikke foreligger en god forklaring på hvorfor man ikke tok seg tid til å kvalitetssikre tallgrunnlaget beslutningen baserer seg på. Men vi er ikke der at vi nå slukker lyset og reiser fra Andøya. Dette er et meget offensivt lokalsamfunn, som skal kjempe videre, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er grunnleggende uenig i forsvarsavtalen som Stortingets tre største partier nå banker gjennom.

– Det handler om at vi står langt fra regjeringen og Ap i de strategiske valgene for fremtidens forsvar. Venstre mener Hæren og Heimevernet må spille en langt viktigere rolle enn regjeringen har lagt opp til, og Ap har sluttet seg til, sier hun.

Venstre-lederen sier sentrumspartiene vil legge fram en alternativ langtidsplan underveis i komitébehandlingen.

– Kampen ikke tapt

At Andøya flystasjon legges ned og at det dermed ikke blir en delt løsning med Evenes, opprører Grande.

– Tallgrunnlaget fra regjeringen har vært altfor dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går de tre største partiene sammen om å avvikle Andøya, sier Venstre-lederen.

Hun avviser at kampen om Andøya er tapt.

– Det engasjementet vi har sett på og rundt Andøya må for all del opprettholdes. Det er flere år til arbeidet med nedleggelse skal settes i gang, og det skal avholdes et valg i mellomtiden, poengterer hun.

Senterpartiet står utenfor forsvarsavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet og er heller ikke tilfreds med neste års forsvarsbudsjett.

– Vi kunne ikke være med på avtalen om langtidsplanen for Forsvaret. Den mangler tydelige rammer for Hæren og Heimevernet i årene som kommer, og går dessuten inn for å legge ned Andøya, til tross for at konstadsberegningene ikke er godt nok kvalitetssikret, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Trine Skei Grande og Terje Breivik Venstre
Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Flere dager på overtid

Det har vært knyttet stor spenning til innstillingen fra Stortingets forsvarskomité, som har behandlet regjeringen forslag til Forsvarets langtidsplan. Innstillingen var egentlig ventet fredag, men ble utsatt da partene ikke kom til enighet.

Søndag ble forhandlingene tatt opp igjen og resultatet er nå klart – fire dager på overtid. Der kommer det blant annet fram at komiteen anbefaler å legge ned flystasjonen på Andøya.

Regjeringen har selv uttalt at Andøy er det lokalsamfunnet som vil bli hardest rammet av kuttforslagene i langtidsplanen og temaene skal ha vært et av spørsmålene som skapte mest strid under forhandlingene.

Uenighet om tall

Det var i Forsvarets langtidsplan som ble presentert i juni, at Andøya flystasjon foreslått nedlagt av regjeringen, noe som har skapt kraftig debatt. Både politikere og Norges Offisersforbund hevder regjeringen opererer med gale tall og at beslutningen om nedleggelse nå tas på feil grunnlag.

De siste dagene har fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) bedt eget parti om å utsette avgjørelsen inntil man har fått gjennomgått de omstridte tallene om hva en videreføring av basen på Andøy vil koste. Det samme har Norges Offisersforbund gjort. Men de ble altså ikke hørt.

Andøy flystasjon, senker flagget

Flagget går ned til halvstang ved Andøya flystasjon.

Foto: Bente H Johansen

Hjørnesteinsbedrift

På Andøy er det i dag stor skuffelse. Flystasjonen er Andøys hjørnesteinsbedrift og det er anslått at en nedleggelse vil føre til at kommunen over tid vil miste 1000 av sine 5000 innbyggere. Lokalbefolkningen har levd i uvisshet i flere måneder og de siste dagene har uroen toppet seg.

Før helga ba støttegruppa foreldrene om å holde barna borte fra en markering, der pressekonferansen fra komiteens innstilling vil bli vist i frykt for sterke følelsesutbrudd.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion-fly på Andøya flystasjon

Flystasjonen på Andøya har vært ett av flere betente spørsmål i forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret som har pågått på Stortinget.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret