«The Whale» på Andenes: Får lov til å bygge selv om viktige kulturminner går tapt

Det storslagne senteret «The Whale» hang plutselig i en tynn tråd, da viktige kulturminner fra jernalderen dukka opp under bakken. Men nå har de fått lov til å bygge likevel.

The Whale - forslag til utforming

Planene for opplevelsessenteret «The Whale» har skapt internasjonal interesse. Men rester av gamle bygninger fra jernalderen, viser seg å ligge akkurat der bygget er tenkt.

Foto: Arkitektkonkurranse for The Whale

Opplevelsessenteret «The Whale» på Andenes er ventet å bli nordnorsk reiselivs nye fyrtårn. Men et 1000 år gammelt funn i bakken gjorde at det spøkte for prosjektet.

Norges største gårdshaug fra jernalderen gjorde at prosjektet med en prislapp på 400 millioner kroner plutselig hang i en tynn tråd.

Men nå har fylkeskommunen konkludert:

Prosjektet har så stor samfunnsmessig betydning at de gir dispensasjon fra kulturminneloven.

Derfor får de lov til å bygge

Andenes var trolig det største fiskeværet i Nord-Norge i middelalderen, og her kan man finne rester etter bosettingen.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.
Foto: MIR, Bergen.

Men til tross for viktige kulturminner under bakken, får de nå lov til å bygge.

Ifølge fylkesråd Kirsti Saxi, vil en vesentlig bit av denne gårdshaugen gå tapt under utbygginga.

Men det betyr ikke at det er fritt frem.

Kirsti Saxi( SV)

Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi har besluttet at søknaden fra The Whale om å få dispensasjon fra kulturminneloven innvilges

Foto: Susanne Forsland / Nordland Fylkeskommune

– Vi setter en del vilkår. Når vi mister tilgang til store deler av de viktige kulturminnene, må vi i forkant ta arkeologiske undersøkelser for å få mer kunnskap av hva de inneholder. Den arkeologiske undersøkinga skal foretas før de går i gang med bygginga, forteller Saxi.

Fylkesråden mener at det er beklagelig at kulturminner går tapt som følge av utbygging, men at konsekvensene må avveies i forhold til tiltakets intensjon og samfunnsmessige betydning.

Håper å byggestart til neste år

Fylkesråden håper at de kan sette spaden i jorda så snart som mulig, når de har fått avklart de arkeologiske undersøkelsene.

– Jeg hører snakk om at det kan skje til neste år allerede. Om det er mulig, så er det veldig bra, sier hun.

Andenes

På Sløyken like sørvest for fyrtårnet på Andenes skal «The Whale» bygges.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Undersøkelser blir trolig billigere enn først antatt

– Som en del av saken har vi derfor innhentet råd fra Norges arktiske universitetsmuseum, og de har anbefalt at det i dette tilfellet gis dispensasjon fra kulturminneloven.

Det var også de som først anslo at undersøkelsene ville koste 23 millioner kroner ekstra.

Men disse blir kraftig redusert. Fylkesråden forventer at kostnaden nå er redusert med minst 10 millioner kroner.

– Det er viktig å understreke at det er Riksantikvaren som, på et senere tidspunkt, vil fastsette omfang og endelig budsjett for de arkeologiske undersøkelsene, forklarer hun.

– Dette er den kilden vi har

Seksjonsleder for kulturminner i Nordland, Geir Davidsen, fortalte tidligere denne uken om betydningen av kulturminnene.

– Dette er rester etter hus, strukturer og avfallshauger som over tid har bygget seg opp til flere meter med kulturlag som ligger urørt og forteller denne historien, sier Davidsen.

– Hvorfor er det så viktig å ta vare på slike kulturminner?

– Kulturminner er kanskje den viktigste kilden vår til det levde livet i forhistorien. Skriftlige kilder går bare noen hundre år tilbake i tid, mens vi har bosetting i Nordland de siste 12.000 årene. Det vil si at det vi finner av spor er den kilden vi har.

ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP

Opplevelsessenteret på Andenes gir assosiasjoner til en hvalfinne som bryter havflaten.

Illustrasjon: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP