Hopp til innhold

Kaller kontrollene av russiske fiskefartøy et spill for galleriet

De eneste som går om bord i samtlige av de russiske båtene i Norge er tollerne. Regjeringa har kun bestilt kontroll av gods og papirer, ikke om båtene driver med spionasje.

Tolletatens havnekontroll av russisk fiskefartøy i mai 2023. På bildet ser vi fem inspektører som gjør seg klar til å gå ombord i det russiske fartøyet "Sapphire 2".

– Etterretning er fordekt aktivitet. Om da en liten sensor er skjult, kamuflert, eller det faktisk er en menneskelig aktør som står for etterretninga, er det jo nærmest umulig å sjekke det med en slik kontroll, sier hovedlærer i etterretning Tom Røseth til NRK om dagens havnekontroll.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Jeg tenker at det kan være en del informasjon staten Norge går glipp av, som vi burde ha klart å hente inn.

Det sier politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta. Kirkenes ligger bare noen mil ifra grensa til Russland, og russiske trålere legger fortsatt jevnlig til kai her.

Etter at NRK avslørte at 50 russiske sivile fartøy kan ha drevet med spionasje i Norge, har flere stilt spørsmål ved om regjeringen har god nok kontroll.

Selv om de fleste driver lovlig fiske, mener Hætta at dagens kontroller ikke er god nok til få med seg alt som kan foregå om bord.

– Er det, slik du ser det, mulig å avdekke etterretning eller spionasje med dagens kontrollregime?

– Jeg tenker at man ikke klarer det i stor nok grad.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi kunne hatt bedre ordninger. Nå er det sånn at Tollvesenet har varekontroll, politiet har personkontroll. Det burde ha vært ha vært litt mer kontroll på utstyr, blant annet om bord, sier Hætta.

De som vurderer trusler mot Norge advart mot at russiske myndigheter er villig til å gå mye lengre for å skaffe informasjon, og er bekymret for både spionasje og sabotasje.

Resten av Europa har stengt de russiske fiskefartøyene ute. Det europeiske havneforbudet er en del av sanksjonene mot Russland, etter at de gikk til fullskala krig mot Ukraina.

Men i Norge har det kun vært en liten nedgang fra tidligere år. NRK har undersøkt AIS-sporene fra hele den russiske flåten, før og etter havneforbudet.

Det viser at havneforbudet ikke har ført til særlig store endringer i trafikken langs kysten.

AIS-trafikk av russiske fiskefartøy mellom 7. oktober 2022 og 7. mai 2023. 213 dager etter de kun fikk anløpe tre havner.
AIS-trafikk av russiske fiskefartøy mellom 7. mars 2022 og 7. oktober 2022. 213 dager før de kun fikk anløpe tre havner.

Kartet viser all AIS-data over all trafikken fra russiske fiskefartøy i perioden før og etter havneforbudet ble strammet inn 7. oktober 2022.

GRAFIKK: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK / © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS

Her har det så langt i år vært 312 anløp av russiske båter. Etter 6. oktober 2022 kan de fortsatt legge til kai i Tromsø, Båtsfjord, Kirkenes fordi regjeringen har gitt dem et unntak.

En forutsetning for unntaket skulle være at samtlige russiske fartøy blir grundig og fysisk kontrollert.

– Det skal bli vanskeligere å bruke fiskefartøy til ulovlige formål, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) den 6. oktober i fjor.

Men hva er det egentlig regjeringa har bestilt?

Verken Tolletaten eller politiet vil gå ut med presist antall på hvor mange fysiske kontroller de er eller har vært på.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post at 96 prosent av de russiske båtene ble undersøkt før jul, og nå skal samtlige bli fysisk kontrollert.

Men det er kun Tolletaten som har fått i oppdrag å øke de fysiske kontrollene og sjekke samtlige russiske fiskefartøy.

Deres jobb er å hindre smugling av varer.

Tollerne fikk oppdraget fra regjeringen i oktober i fjor. Det skjedde like etter at myndighetene hadde strammet inn antall havner de russiske fiskefartøyene fikk lov å komme til.

Deres hovedjobb er å hindre smugling. De skal blant annet sjekke at mannskapet på båtene ikke tar med seg for mye sigaretter eller alkohol.

De skal også kontrollere at de ikke bryter forbudet om å ta med ulovlige varer fra Norge til Russland. Det kan være våpen, sprengstoff, teknologi eller utstyr som kan bli brukt i krigen mot Ukraina.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er tilstede i Kirkens der forholdet til Russland står høyt på dagsorden.

I Norge sendte utenriksminister Anniken Huitfeldt ut en påminnelse. Alle tjenester til russiske fiskebåter er i utgangspunktet forbudt. Det betyr at de ikke får reparert utstyr eller båter, dersom det ikke er en nødssituasjon.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Vårt utgangspunkt er å kontrollere varestrømmene, det vil si varer som lastes om bord eller tas med fra utlandet til Norge og om bord i disse fartøyene, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Med andre ord, Tolletaten kontrollerer gods.

Dette gjør tollerne én gang på hvert av skipene, like før avgang fra Tromsø, Båtsfjord eller Kirkenes.

Da kan de russiske fartøyene ha ligget til kai i her i mange dager eller uker allerede, viser en kartlegging NRK har gjort.

Tolletaten har ikke som oppdrag å avdekke om de russiske fartøyene fungerer som nyttige, flytende plattformer for etterretning.

Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer.

Foto: Aurora Berg / NRK

Om de ser noe uvanlig, har Tolletaten riktig nok muligheter til å dele tips videre, forteller Børmer.

– Og det gjør vi fra tid til annen, forteller Børmer.

I tillegg har kystvakten, Kystverket, fiskeridirektoratet og politiet mulighet til å kontrollere de russiske skipene.

Men det er Børmers folk som har fått hovedansvaret.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvaret høgskole, Tom Røseth, mener det er tilnærmet umulig å avdekke etterretning med dagens havnekontroll.

– Kontrollene bør ikke være lik på alle skip. Den må reflektere aktiviteten til skipet og personellet når de er i havn. Etterretning er fordekt aktivitet. Om da en liten sensor er skjult, kamuflert, eller det faktisk er en menneskelig aktør som står for etterretninga, er det jo nærmest umulig å sjekke det med en slik kontroll.

Han mener kontrollene kan virke forebyggende, men at de må få mer støtte fra andre for å være i stand til å avdekke skjulte aktiviteter og installasjoner.

Flere politikere mener risikoen ved å fortsatt slippe russiske fartøy til kai nå, er for høy.

Ukrainas regjering ba Norge droppe unntaket for russiske trålere. Regjeringen svarte at unntaket fra havneforbudet er viktig, av hensyn til fiskebestanden.

Det er likevel de færreste av de russiske fiskefartøyene som kommer til kai i Norge for å levere fisk. Slik var det også før havneforbudet.

Kun fire av ti fartøy melder at de har fisk som skal på land. Seks av ti kommer av helt andre årsaker.

Kapteinene på skipene rapporter til blant annet Kystverket om hvorfor de er på veg mot land. Rapporter NRK har fått tilgang til, viser at den vanligste årsaken som oppgis er mannskapsbytte.

Andre årsaker som meldes inn er at fartøyet søker ly for dårlig vær, bunkring av drivstoff, hente forsyninger eller gjøre mindre reparasjoner.

Tom Røseth forklarer at etterretning Russland nå synes å gjøre mot Norge, er av en mer destruktiv og fiendtlig form.

Han mener den foregår både til havs, kystnære strøk og i havner. At de identifiserer mål og sårbarheter ved for eksempel forsvarsinstallasjoner, kritisk infrastruktur og fysiske personer.

– De kartlegger vårt totalforsvar og hvordan Norge vil håndtere krise og krig. Det er rett og slett for å lettere kunne innta Norge i en krigssituasjon. Russland samler informasjon for å være beredt på et scenario hvor de havner i konfrontasjon med Nato, sier Røseth.

De fleste rederi NRK har kontaktet om hvorvidt de utfører etterretningsoppdrag, har ikke svart. Russlands største fiskeriselskap Norebo har svart at de følger alle lover og regler, og at påstander om etterretning er usannheter som fører til politisk paranoia.

Den russiske ambassadøren har svart at alle russiske sjøfolk har rett til å navigere i norske farvann.

– Forsøkene på å blåse opp russofobi på grunn av sjøfolks opprinnelse, lukter av etnisk diskriminering, skrev Tejmuraz Ramisjivili.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark tror verken folk eller politikere forstår alvoret.

Hun viser til at Russland i fjor endret sin marine doktrine.

I den står det at sivile fartøy og mannskap kan bli brukt til militære formål.

–  Jeg tenker jo at hverken befolkningen eller de som utvikler regler har tatt innover seg at det har skjedd en endring og at kanskje vi burde gjøre noe med reglene våre også.

Hei!

Vi har det siste året samarbeidet med kolleger i Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT) og finske Yle for å kartlegge spionasje i Norden.

Vi har tidligere navngitt fire av 20 russiske etterretningsagenter som har jobbet i Norge. Vi har også skrevet saken om den russiske agenten som ble tatt på fersken av PST da han møtte en norsk kilde i en park i Oslo. 

Vet du om andre forhold eller hendelser vi burde se nærmere på, så kan du sende oss en e-post, eller du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – ved å trykke her.