Hopp til innhold

Stortingspolitikere etter NRK-dokumentar: Krever tiltak og mer kontroll

Flere politikere reagerer på NRKs avsløringer om at minst 50 russiske skip i ti år har hatt muligheten til å samle inn informasjon i det skjulte i nordiske farvann.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i samtale med journalist

Ine Marie Eriksen Søreide (H) krever at norske myndigheter må føre kontroll på absolutt alle russiske fartøy som legger til havn langs kysten.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Jeg er ikke overrasket. Etteretningstjenesten har i to år snakket mye om den nye russiske militærdoktrinen som sier at også sivile fartøy også skal brukes til militære forhold.

Det sier tidligere forsvars- og utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide (H), om det som kommer frem i Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen».

Gjennom et storstilt samarbeid med de nordiske allmennkringkasterne Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT) og finske Yle har NRK kartlagt hvordan russisk skipstrafikk kan bli brukt til spionasje i Norden.

En systematisk gjennomgang av sporene viser at minst 50 skip i ti år har hatt mulighet til å samle informasjon i det skjulte.

Den russiske ambassaden i Oslo avviser at fartøyene gjør noe ulovlig, og kaller beskyldningene for russofobi som lukter av etnisk diskriminering.

Les også NRK avdekker russisk etterretning fra fartøy - her fant politiet militærradioer

Bildekombinasjon av en sovjetisk radio, russiske fartøys ais-sporing, og fiskefartøyet "Taurus".

– Vi skal følge godt med, og det gjør vi

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var blant de første som kommenterte avsløringene.

Han forsikrer om at norske myndigheter følger nøye med.

– Vi har de siste ukene sett at vi har reagert når vi har grunn til å tro at folk driver under dekket av å være noe annet enn de er.

Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsministeren viser til den lange Norskekysten, som det er stor interesse for.

– Det er lov å seile langs kysten etter internasjonale lover. Vi kan ikke tukle med det, men vi skal følge godt med fra lufta, på sjøen, i det digitale, og det gjør vi, sier statsministeren.

Gunnar Fugelsø

Gunnar Fugelsø, leder for PST i Troms.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

– At russiske fartøy har blitt og vil bli brukt til spionasje i våre havner og nære fjorder, det er ikke nytt for oss, sier Gunnar Fugelsø, leder for PST i Troms.

Fugelsø sier at han ikke ønsker å gå i detalj om hvordan PST jobber i slike saker, men at de har et samarbeid med lokale myndigheter, kommuner, politi, toll og kystvakten.

– Samtidig er det viktig for meg å nevne at fiskeri og annen maritim aktivitet i Nord-Norge er et ledd i en større verdikjede som treffer oss bredt. Sikkerhetsforebyggende arbeid er viktig for å kunne forebygge mot denne trusselen.

Ikke overrasket

Ingen av politikerne som NRK har snakket med i etterkant av publiseringen er overrasket over funnene.

FrPs stortingsrepresentant, Christian Tybring-Gjedde, trekker linjer mellom dagens aktivitet og den kalde krigen.

Nå ønsker Frp å få redegjort hva som faktisk har foregått, hvorvidt Norge har hatt kontroll på dette og hva man har foretatt seg.

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde i Frp.

Foto: Ole Berg-Rusten

Bjørnar Moxnes (Rødt) er heller ikke overrasket over NRKs avsløringer.

Han mener at Norge har vært blåøyde over lang tid.

– Det som trengs nå er å gjenreise forsvaret av kysten, reetablere sjøheimevernet og få flere øyner og ører langs kysten. Slik kan vi avskrekke den typen etterretningsoperasjonen og få kunnskap om det som foregår.

– Er det mulig å stoppe russiske spionasje langs kysten?

– Det er nok ikke mulig å stanse all form for etterretning, men det er fullt mulig å ikke la kysten ligge vid åpen for fremmede makter. Det ligger den nå, sier Moxnes.

Bjørnar Moxnes nærfoto. Bildet viser midten av pannen hans til nedenfor haken. Han har tett, brunt skjegg som når opp til hårfestet på sidene. Hun ser til venstre og har deler av en mikrofon foran ansiktet.

Bjørnar Moxnes i Rødt.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Krever tiltak

I fjor høst valgte regjeringen å begrense havneadgangen til russiske fiskefartøy til havnene i Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord.

Norge og Færøyene har hittil vært de eneste landene i Europa som har sluppet inn russiske fiskefartøy. Dette har regjeringen begrunnet med hensynet til den norsk-russiske fiskeriforvaltningen.

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Eriksen Søreide i Høyre.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Eriksen Søreide krever at norske myndigheter må føre kontroll på absolutt alle russiske fartøy som legger til havn langs kysten.

– Det er en forutsetning for at dette særnorske unntaket fra havneforbudet skal fungerer. Så må det løpende vurderes om felles fiskeriforvaltning med Russland er et tungtveiende nok hensyn, når vi ser hvilke aktiviteter som russerne sannsynligvis bedriver.

Les også Får ikke støtte til strengere regler for russiske fiskere

VIL HA DELING: Nærheten til Russland som gjør at politimester Ellen Katrine Hætta vil ha sterk sivil tilstedeværelse i Finnmark. Derfor går hun inn for at landets nordligste fylke får egen statsforvalter når Troms og Finnmark deles fra og med 1. januar 2024.

Vil stenge havnene

Guri Melby (V) mener at man bør stenge alle de norske havnene for russiske fiskefartøy.

Hun mener regjeringen må være like handlekraftig som da 15 russiske diplomater ble erklært uønsket i Norge i forrige uke.

– Norge har hatt åpne havner i motsetning til resten av Europa. Det vil både være et viktig og konkret tiltak for å få bedre kontroll, men også en viktig symbolsk handling for å vise Russland at vi forstår hva de holder på med og at vi ikke er naive.

Guri Melby - Venstre

Guri Melby i Venstre.

Foto: William Jobling / NRK

Tybring-Gjedde i Frp ønsker mer informasjon før han vil si om de tre norske havnene bør stenges eller ikke.

– Dette har jo først og fremst hatt med fiskeriavtalen med Russland å gjøre. Isolert sett så har det virket veldig fornuftig, for den avtalen er begge landene veldig avhengig av. Men hvis det misbrukes så må man se på hvorvidt det er hensiktsmessig for oss å fortsette.

Journalistene får en liste over mistenkte russiske spioner. Hvorfor er det en militærradio på en russisk tråler? Hva skjedde med Svalbard-kabelen?

Journalistene får en liste over mistenkte russiske spioner. Hvorfor er det en militærradio på en russisk tråler? Hva skjedde med Svalbard-kabelen?