Hopp til innhold

Dette er fire av de aktive agentene i Norge

NRK offentliggjør nå identiteten til fire bekreftede russiske etterretningsoffiserer i Norge. De fire kan være blant de 15 diplomatene som i dag ble erklært uønsket.

En politibil står parkert utenfor den russiske ambassaden i Oslo.

PST bekrefter for første gang at det er om lag 20 russiske etterretningsoffiserer i Norge.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

Norge har frem til nå vært svært tilbakeholdne med å sende russiske diplomater hjem. Nå endres bildet.

Aldri før har Norge erklært så mange russiske diplomater uønsket på en gang, som i dag.

15 diplomater er erklært uønsket, fordi Norge mener de ikke er diplomater, men jobber med russisk etterretning.

Utvisningene kommer bare dager før NRK, SVT, DR og Yle publiserer et omfattende arbeid om nettopp russisk etterretning i Norden.

I et eksklusivt intervju med NRK bekrefter PST for første gang at det, før dagens nyhet, var om lag 20 russiske etterretningsoffiserer her i landet.

Fire av de russiske etterretningsoffiserene i Norge er:

I Brennpunkt-dokumentarserien «Skyggekrigen» forteller ulike kilder om en stor og økende etterretningsaktivitet i de nordiske landene. Serien publiseres i NRK TV i april.

Identiteten på etterretningsoffiserene er bekreftet overfor NRK av flere uavhengige kilder.

En av kildene er det russiske gravenettverket Dossier Center. Noe av materialet NRK, DR, SVT og Yle har fått tilgang til her, kommer fra deres unike tilgang til databaser i Russland.

I et intervju bekrefter for første gang PST omfanget av russisk etterretning i Norge.

– Noe av det vi ser er det som omtales som «etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke».

Det sier Inger Haugland, leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

pst

Inger Haugland, leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste, PST, bekrefter for første gang omfanget av russisk etterretning i Norge.

Foto: Tom Balgaard / NRK

– Det er også personer som utgir seg for å være russiske diplomater, som er utstasjonert ved ambassader og konsulat med status som diplomater, men som i realiteten ikke jobber for russiske utenriksdepartement, men jobber for russiske etterretningstjenester.

Hun beskriver hvordan de russiske etterretningsoffiserene jobber på vegne av Putin og hans regime.

Flere enn 15 russiske agenter i Norge

– De er på jakt etter informasjon, kunnskap, teknologi og innflytelse som kan gi Russland fortrinn, sier Haugland.

Hun sier at én måte agentene går frem på, er ved å rekruttere menneskelige kilder.

– Altså personer som ser, vet, hører og kan ting som er relevant for russiske etterretningstjenester å kjenne til.

Etter det vi skjønner er det rundt 20 etterretningsoffiserer i Norge. Er det et riktig tall?

– Vi kan ikke bekrefte et eksakt antall, men det ligger i den størrelsesorden.

Agentene NRK nå går ut med kan være blant de 15 russiske diplomatene som ble erklært uønsket i Norge i dag.

Med dagens nyhet, betyr det av de rundt 20 russiske agentene, er det kun om lag fem igjen i Norge.

Les også: Ansatte ved Russlands ambassade sendes ut fra Norge: – En trussel mot Norge

Pressekonferanse med utenriksminister Anniken Huitfeldt
Pressekonferanse med utenriksminister Anniken Huitfeldt

– Langsiktig perspektiv

PST sier til NRK at Russland etter fullskalainvasjonen av Ukraina i fjor, tar større sjanser når det gjelder etterretningsvirksomhet i Norge.

– Vi ser blant annet at de går etter unge personer, både innenfor næringsliv og politikk. Personer som kanskje ikke har informasjon og innflytelse i dag, men som vil kunne få det på sikt, sier Inger Haugland.

Hun sier at dette synliggjør at disse etterretningsoffiserene jobber med et langsiktig perspektiv.

Politiets Sikkerhetstjeneste

PST sier at Russland tar større sjanser når det gjelder etterretningsvirksomhet i Norge etter invasjonen av Ukraina.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Haugland peker videre på at de gjerne også er involvert i en lang rekke andre aktiviteter:

– De samler informasjon om og kartlegger kritisk infrastruktur i Norge. De søker å kjøpe og anskaffe norsk teknologi og norske varer. De kan være involvert i cyberoperasjoner, strategisk oppkjøp av strategisk beliggende eiendom og andre typer investeringer.

– De forsøker å blande seg inn i og påvirke beslutninger som tas på ulike nivåer og steder i Norge.

Russlands ambassade: – Vanlig arbeid

NRK har kontaktet de fire agentene som nå navngis, de har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

NRK har også kontaktet den russiske ambassaden for å få en kommentar knyttet til de fire agentene NRK navngir. Pressetalsmann Timur Tsjekanov avviser imidlertid at de har gjort noe galt, og viser til at de har utført vanlig diplomatisk arbeid.

Russlands ambassade i Oslo

Dette er den russiske ambassaden i Oslo. Svært mange av de russiske etterretningsoffiserene bor også her.

Foto: Vegard Tjørhom

Har vært flere utvisninger etter Ukraina-krigen

Også i april i fjor måtte tre russere forlate landet fordi Norge mente de var etterretningsoffiserer.

Da svarte Russland med å utvise tre norske diplomater.

Hva Russland vil gjøre denne gangen er ennå ikke klart.

– Russland har ingen grunn til å reagere mot Norge, sier Huitfeldt. Hun understreker at ingen norske diplomater i Russland driver med etterretning.

Etter det NRK vet er det nå 19 norske diplomater i Russland. Hvis Russland også denne gangen utviser like mange som Norge har utvist, vil det altså bli få diplomater igjen i Russland.

Det jobber 25 diplomater på Norges ambassade i Moskva. Nå må tre av dem forlate Russland.

Det jobber i dag 19 norske diplomater i Russland. Her ved Norges ambassade i Moskva.

Foto: Jurij Linkevitsj, NRK

Fulgt med på ambassadeansatte

Norske myndigheter har fulgt med på aktiviteten til de 15 ambassadeansatte over lengre tid.

Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen og den økte trusselen fra russisk etterretningsaktivitet mot Norge er grunnen for at de nå er uønsket i landet.

Konkret hva de fra i dag uønskede russerne skal ha gjort, kan ikke utenriksministeren svare på, og henviser til PST.

Men Politiets sikkerhetstjeneste henviser foreløpig tilbake Utenriksdepartementet.

Samtlige av de 15 uønskede russerne må forlate landet om kort tid. Akkurat hvor lang tid de har på seg er foreløpig uvisst.

Med dagens nyhet om de uønskede diplomatene, er Norge nå på linje med andre europeiske land, som de siste årene har erklært flere hundre russiske agenter uønsket.

Mistenker spionasje i Sverige

I Sverige har SVTs Uppdrag granskning identifisert en rekke mulige agenter ved den russiske ambassaden i Stockholm, skriver SVT. Nylig fikk det svenske sikkerhetspolitiet en liste over disse navnene.

– Jeg skal kikke på denne listen i ro og mak. Så får jeg komme med egne konklusjoner ut ifra hva dere har kommet med, sier Daniel Stenling, kontraspionasjesjef ved det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, til SVT.

Ifølge kanalen skriver svensk UD at russiske agenter utgjør en sikkerhetsrisiko som de tar på stort alvor.

Hei!

Har du noen innspill, eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan du kan bruke NRKs Secure Drop her