Hopp til innhold

Her blir russisk agent tatt på fersken i Norge

Mens den russiske agenten møtte sin norske kilde, sto PST et annet sted i parken og tok bilder. Slik ble en av Vladimir Putins agenter i Norge avslørt.

Mens PST tar bilder, møter den russiske agenten Eduart Pilka, med ryggen til, sin norske kilde.

PST TOK BILDER: Den russiske etterretningsoffiseren, Eduart Pilka, i samtale med sin norske kilde i en park i Oslo. PST tok bilder av de to i en park.

Foto: PST

Torsdag ble 15 personer ved Russlands ambassade i Norge erklært uønsket i landet. Ifølge norske myndigheter er de etterretningsoffiserer, men de har vært i Norge som diplomater.

På bildet ser vi en etterretningsoffiser, Eduart Pilka, som snakker med sin norske kilde i en park utenfor Oslo. Møtet skjedde i parken i september 2021. Den norske kilden er en næringslivsleder.

Møtet i parken

For den 63 år gamle russiske mannen Eduart Pilka, er møtet i parken med en norsk kilde trolig en rutinemessig del av jobben. Han jobber ifølge PST i den russiske utenlandsetterretningen, SVR, arvtakeren til utenlandsdelen av den fryktede sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB. Den medarbeideren i KGB som er blitt mest berømt, er nåværende president i Russland, Vladimir Putin.

Russiske etterretningsoffiserers jobb i Norge er blant annet å rekruttere nordmenn for å få dem til å gi fra seg hemmeligheter som gagner russiske interesser – og kan sette norsk sikkerhet i fare.

Denne septemberdagen i parken skal bli skjebnesvanger for den russiske etterretningsoffiseren. Gjør han noen feil? Vi vet ikke. Vi vet bare at han blir tatt på fersken, og at han blåses som etterretningsoffiser av norsk sikkerhetspoliti, PST, som overvåker situasjonen.

PST sjef Haugland

AVSLØRT: Leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Inger Haugland foran bildet av den russiske etterretningsoffiseren og den norske kilden.

Foto: Tom Balgaard

Når vi jobber med slike saker, må vi ta noen valg. Vi kan velge å forfølge saken i et strafferettslig spor, og jobbe for å finne og føre bevis for at det er overlevert statshemmeligheter. Men vi kan også velge å avbryte en relasjon. Det sier Inger Haugland. Hun er leder for avdeling for kontraetterretning i Politiets sikkerhetstjeneste, PST.

Haugland sier at skaden allerede er skjedd, dersom PST venter til det er overlevert statshemmeligheter fra informanten til etterretningsoffiseren.

– Det kan ikke reverseres. I dette tilfellet valgte PST å gå inn og avbryte relasjonen før det gikk så langt.

Les også: Fra kaldt til iskaldt

Lavrov og Støre
Lavrov og Støre

Misbruker statusen som diplomat

Eduart Pilka er født 21. januar 1960 i Russland. Han var ifølge NRKs opplysninger nesten nettopp kommet til landet da han ble tatt bilde av i parken. Pilka ble folkeregistrert få dager etter møtet med den norske informanten. Offisielle diplomatlister viser at Pilka var registrert ved den russiske ambassaden i Oslo i tre måneder i 2021. Han kom til Norge som russisk diplomat med strafferettslig immunitet. Så misbruker han ifølge PST sin status som diplomat til å jobbe som russisk agent, eller etterretningsoffiser som er begrepet PST bruker.

Det Pilka ikke er klar over er at PST i flere år vet at russisk etterretning har «ført nordmannen som kilde», som det heter på agentspråket. Det betyr at russisk etterretning mener nordmannen er så viktig, at de ønsker å bruke ham på en eller annen måte. Det kan være å få ham til å levere opplysninger eller dokumenter som kan skade Norges sikkerhet i en kritisk tid. Derfor har PST bestemt seg. De griper inn.

Avbryter relasjoner

Jeg vil ikke gå inn i detaljene for mye på hva vi gjorde i denne konkrete saken, men det vi typisk kan gjøre er at vi kan ta kontakt med den russiske etterretningsoffiseren. Vi forteller ham, for det er som regel en han, at vi er kjent med hva han holder på med, og at den operasjonen er kompromittert, avslørt, sier PST-leder Haugland.

Hun sier at PST også kan ta kontakt med den norske kilden.

– Vi forteller ham eller henne at vi ser hva som foregår, og prøve å overtale vedkommende til å avbryte relasjonen.

Haugland forteller at det er ganske vanlig at PST går inn og avbryter en relasjon før det er begått noe kriminelt.

Inger Haugland i PST

Inger Haugland i PST:- Vi så at relasjonen på sikt kunne skade Norges sikkerhet

Foto: Tom Balgaard

– Jeg vil mene at vi gjør det langt oftere enn at vi forfølger det i et strafferettslig spor.

Hvorfor grep dere inn i denne konkrete saken?

Vi så en mulighet for at denne relasjonen på sikt kunne innebære at det ble overlevert informasjon som kan skade Norges sikkerhet, sier Haugland.

På spørsmål om hva som har skjedd med Eduart Pilka, svarer hun:

Uten å kommentere denne saken konkret, så ser vi at når vi tar kontakt med en etterretningsoffiser og forteller ham at vi vet hva han holder på med, hvilken jobb han har, så vil i mange tilfeller aktiviteten fra denne offiseren opphøre og avvikle seg.

Og at han reiser ut?

– Det kan være konsekvensene i noen tilfeller, svarer Inger Haugland.

Som følge av møtene med næringslivslederen ble to russiske etterretningsoffiserer erklært uønsket i Norge, bekrefter PST.

Benk Sanvika
Benk Sandvika

NRK førsøkte å gjenskape hvordan bildet som felte den russiske etterretningsoffiseren ble tatt.

Torstein Bøe

Russlands ambassade: – Vanlig arbeid

NRK har også kontaktet den russiske ambassaden for å få en kommentar knyttet til agentene NRK navngir. Pressetalsmann Timur Tsjekanov avviser imidlertid at de har gjort noe galt, og viser til at de har utført vanlig diplomatisk arbeid. NRK har ikke lykkes med å få kontakt med den russiske etterretningsoffiseren.

Nordisk samarbeid

Avsløringen i denne saken har kommet fram i arbeidet med Brennpunkt-serien «Skyggekrigen», som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske kringkasterne NRK, DR, SVT og Yle om russisk etterretningsvirksomhet i våre land. Torsdag offentliggjorde NRK identiteten til fire bekreftede russiske etterretningsoffiserer i Norge.

NRK ettergår hvor situasjonen fant sted

NRK ettergår hvor situasjonen fant sted.

Det har siden hendelsen kommet til et tre.

Siden hendelsen har det kommet til et tre.

Lyset stemmer overens med bildet PST gav til NRK.

Lyset stemmer overens med bildet PST gav til NRK.

Også treet bekrefter at hendelsen fant sted her.

Også plasseringen av dette treet bekrefter at hendelsen fant sted her.

Hei!

Har du noen innspill, eller vet du mer om denne saken? Ta gjerne kontakt med oss på e-post om du har innspill.

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs ekstra sikre varslingsmottak – se hvordan du kan bruke NRKs Secure Drop her

AKTUELT NÅ