Hopp til innhold

Krysset svenskegrensen med militært materiell for første gang: – En historisk begivenhet

For første gang siden Sverige og Finland ble med i Nato-alliansen krysset amerikansk forsvarsmateriell riksgrensen med tog på Norges travleste jernbane.

Et lang tog med militære kjøretøy er lastet opp på togvogner i Narvik.

På ei lang, lang rekke var flere hundre amerikanske militærkjøretøy lastet om bord på togvogner i Narvik. Disse skal sendes via Sverige til Finland.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Dette er veldig spennende, men også en historisk begivenhet, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard (Ap).

Tirsdag var han sammen med sine politiske kollegaer Lulu Ranne (Finland) og Andreas Carlsson (Sverige) på plass i Narvik i forbindelse med Nato-øvelsen «Immediate Response».

I forrige uke ankret et lasteskip fra amerikanske militæret opp i Narvik Havn.

Med seg hadde de over 300 containere og over 200 kjøretøy.

US Army losser militært utstyr i Narvik

Det amerikanske forsvaret losset flere hundre kjøretøy i Narvik havn da de ankom Nordlandsbyen i forrige uke.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / Lars-Bjørn Martinsen

Målet er å teste hvordan tropper og utstyr skal kunne transporteres fra Narvik, gjennom Sverige og inn til Finland.

– Etter at Sverige og Finland ble Nato-medlemmer har vi ønsket å se på hvordan transport av militært utstyr faktisk skal foregå, fortsetter Nygaard.

I dag gikk det første toget over riksgrensen over til Sverige.

– I Norge er vi godt vant med amerikanske tropper som er med og øver. For Sverige og Finland er det nytt, og det var en historisk begivenhet da man sendte amerikansk materiell over grensen Ofotbanen, sier ministeren.

Narvik transport ministere. Transportministerne Jon-Ivar Nygård (Norge), Andreas Carlsson (Sverige)

Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard (Ap) fulgte med da det ble orientert om Ofotbanen under et møte i Narvik tirsdag.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Tapte milliarder på stans

Men Ofotbanen er like mye en flaskehals som en mulighet, noe man fikk erfare i vinter.

Da sporet flere tog av på svensk side og togtrafikken stoppet opp i flere måneder.

Dette førte igjen til tap i milliardklassen for det svenske gruveselskapet LKAB, som transporterer malmen sin til Narvik.

LKAB i Kiruna

Her ligger jernmalm for 5 milliarder kroner i en dunge

Nygård har derimot sagt at de vil øke kapasiteten mellom Narvik og Bjørnfjell stasjon i NTP.

Her vil man blant annet bygge to eller tre nye krysningsspor, for å bedre kapasiteten på jernbanestrekningen.

Et krysningsspor er et sted på en enkeltsporet jernbane der tog kan kjøre til siden slik at annen trafikk, enten motgående eller i samme retning, kan krysse foran.

Avgjørende for Norges sikkerhet

På svensk side setter Nygårds kollega Andreas Carlsson arbeidet i gang for krysningsspor allerede i 2026.

– Som medlem i Nato stilles det krav til oss for å bidra til og muliggjøre troppeforflytning over svensk territorium. Fra norske havner, via Sverige og til Finland, som denne øvelsen viser. Da er det viktig å styrke infrastrukturen i vest-østlig retning, sier Carlson.

Narvik transport ministere. Transportministerne Jon-Ivar Nygård (Norge), Andreas Carlsson (Sverige)

Andreas Carlsson er transportminister i Sverige, og sier man skal ruste opp Malmbanan på svensk side så fort som mulig.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Derfor er han klar på at man må øke kapasiteten på Ofotbanen/Malmbanan så raskt som mulig.

– I Sverige skal vi i gang med krysningsspor snart. Og Trafikverket er i gang med å se på dobbeltspor mellom Luleå og Boden, på den sørlige delen av Malmbanan, sier Carlsson.

I tillegg til flere krysningsspor skal man også øke maksimal «akseltrykk» på vognene fra 31 til 32,5 tonn.

Et amerikansk militærkjøretøy er lastet om bord på et tog som skal krysse grensen inn i Sverige.

De amerikanske militærkjøretøyene sjekkes en siste gang før de skal fraktes til Finland med tog.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Dette samarbeidet kommer til å være helt avgjørende for Norges sikkerhet fremover.

Slik oppsummerer administrerende direktør i Bane Nor, Thor Gjermund Eriksen, samarbeidet mellom de tre nordiske nasjonene.

Tor Gjermund Eriksen ser i kamera. Bak står amerikanske kjøretøy på togvogner.

Thor Gjermund Eriksen er administrerende direktør i Bane Nor, og sier at

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Det er helt avgjørende, både for den sivile trafikken, men ikke minst når vi ser på alt dette tunge utstyret som skal over, sier han og legger til:

– Dette er historisk at det går militærtransport mellom Norge og Sverige på den måten, og da er det nødvendig at Ofotbanen er «ship shape», og tåler tunge laster.

Dobbeltspor eller ei?

Etter avsporingene i vinter har debatten rundt om Ofotbanen/Malmbanan burde hatt doble spor.

En av dem som har vært tydeligst er Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

– I den situasjonen som er nå, med Nato på banen, så er det veldig viktig å få det på plass. Riktig nok så blir det krysningsspor om ikke så lenge, men behovet øker snart til dobbeltspor uansett, poengterer ordføreren.

– Det er viktig både for Norge, Norden og Nato, legger han til.

Narvik transportministermøte.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen håper å få gehør hos samferdselsministrene i Norge, Sverige og Finland.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Hvilke signaler fikk du fra ministrene?

– Jeg har en god dialog med Nygård, og det var hyggelig å prate med den svenske og finske ministeren i dag. Vi har en felles forståelse for hvor sakene står, og det er mye bra på gang nå.

Det var ved Vassijaure at flere titalls malmvogner sporet av i vinter. Hver dag går det tog med malm fra Kiruna og til Narvik havn, før malmen fraktes sjøveien ut i verden.

Men samferdselsminister Nygaard sier det ikke blir dobbeltspor på strekningen med det første.

– Vi er enige i at vi skal øke kapasitkapasitetrfor har regjeringen foreslått å bygge ut tre krysningsspor. Det er det analysene våre viser at det er behov for på mellomlang sikt.

Han avviser likevel ikke at det i fremtiden kan bli behov for å utvide kapasiteten.

– Bygger man mange nok krysningsspor, vil det bli dobbeltspor til slutt. Men akkurat nå vurderer hverken vi eller på svensk side, å gå i gang med dobbeltsporutbygging nå.

Video Ofotbanen

NRK Nordland har filmet Ofotbanen fra start til mål fra helikopter.