Lokalvalgene: – Hjemsted kan bli viktigere enn parti

Geografi kan bli avgjørende når nye storkommuner skal ha sine første valg. Mange vil stemme på politikere fra nabolaget.

Underskriftsaksjon i Haram

Folk i Haram mobiliserte mot tvangssammenslåing i 2017. Høstens valg kan føre til en mobilisering i deler av den nye storkommunen Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

I høst skal mange av oss stemme for første gang i en ny, sammenslått kommune. Det kan endre måten vi velger på, og utløse lokale velgeraksjoner.

Anna Lena Rishaug

Anne Lena Rishaug er spent på fremtiden i den nye storkommunen Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Valget blir veldig spennende. Det vi lurer på er jo om vi som bor på de små plassene, blir hørt da. Vi må lære oss å rope høyt, sier Anne Lena Rishaug fra Søvik i Haram kommune.

På Sunnmøre blir Ålesund og de fire nabokommunene Haram, Skodje, Sandøy og Ørskog slått sammen til en storkommune om litt under ett år. Til høsten er det valg for første gang i den nye storkommunen.

Lange avstander

Haram ble tvunget inn i den nye storkommunen etter et vedtak i Stortinget. Det utløste store protester og en underskriftsaksjon, men protestene ble ikke hørt. Folk vi møter på gata i Brattvåg ser ut til å ha ristet av seg skuffelsen.

Men fortsatt er avstanden til Ålesund et hett tema. Det kan det også bli når det skal stemmes til høsten.

– Jeg tenker det blir viktig at vi som bor lengst vekk fra det som blir sentrum, stemmer inn flest mulig herfra i det nye kommunestyret, sier Caroline Tysnes.

– Vi kommer til å lete etter politikere fra Haram når vi skal stemme. Vi vil ha inn flest mulig fra Haram i det nye kommunestyret, sier et eldre ektepar som spaserer forbi.

Velger fra nærmiljøet

Valforskar Yngve Flo ved Universitetet i Bergen

Historiker Yngve Flo ved Universitetet i Bergen har forsket på norske kommuner.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Valgordningen gir gode muligheter for å samle seg om kandidater fra eget nærområde. Velgerne kan krysse av på personer som står på den lista de stemmer på, og som de liker. I tillegg kan de skrive opp politikere fra andre lister, såkalte slengere. Dette er tilleggsstemmer som kan føre en politiker langt opp på lista og inn i kommunestyret.

Historikeren Yngve Flo ved Universitetet i Bergen har fulgt norske kommuner tett i flere år, blant annet har han gjort analyser av kommunereformen. I en ny og større kommune tror han geografi kan bli viktigere enn ved tidligere valg. Mange kan komme til å samle seg om kandidatene fra eget nærområde for å sikre at dette er representert i det nye kommunestyret.

– Da kan det bli viktigere hvor politikerne hører hjemme enn hva slags parti de kommer fra, sier Flo.

Velgerne bruker makta

Statsviter og forsker Jo Saglie

Jo Saglie er statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Valgforskerne er spent på hvordan valgdeltakelsen vil bli i ny storkommune. Den generelle tendensen er at store kommuner har lavere valgdeltakelse enn små. Men mobilisering i deler av en ny storkommune kan motvirke dette.

Stadig flere av velgerne bruker muligheten til å gi politikerne tilleggstemmer.

– I 2015 var det 47 prosent som gjorde dette, enten ved å gi personstemmer eller føre opp slengere. Det er det høyeste tallet vi har sett noen gang, sier statsviter Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning.

Saglie sier dette kan ha stor effekt, men velgernes innflytelse kan begrenses av at partiene selv velger å gi mange av kandidatene i toppen av lista ekstra personstemmer. I den nye storkommunen Ålesund har for eksempel Høyre gjort dette med ti personer.

– Det er ganske mange. Men det er en stor fordel fordi det bidrar til at alle delene av kommunen blir representert, sier Høyres ordførerkandidat, Dag Olav Tennfjord.

Kommunene med lavest prosentvis valgdeltakelse i 2015

Hammerfest

50,3

Nordkapp

51,3

Nannestad

51,5

Sarpsborg

52,0

Hitra

52,2

Ålesund

52,4

Frøya

52,6

Herøy

52,7

Ringerike

52,9

Lenvik

52,9

Hele landet

60,2

Kommunene med høyest prosentvis valgdeltakelse i 2015

Utsira

84,3

Fedje

83,6

Modalen

81,5

Kvitsøy

80,7

Bindal

79,8

Tysfjord

78,7

Tydal

78,2

Rømskog

78,0

Røst

76,6

Høylandet

76,3

Hele landet

60,2