Utvider krav til vinterdekk

Fra nyttår vil lastebiler få påbud om vinterdekk på alle hjul.

Dekk, spesialtransport

Alle hjul må være skodd for norske vinterveier fra nyttår.

Foto: Bjørn Opsahl

Finn André Fredvig-Erichsen

Styreleder i Lastebileierforbundet i Møre og Romsdal, Finn André Fredvig-Erichsen.

Foto: Privat

Alle tunge kjøretøy som skal ferdes på norske vinterveier må fra første januar neste år være forskriftsmessig skodd på hvert eneste hjul.

Det vil si at det må skiftes til vinterdekk også på tilhengere.

Hos Lastebileierforbundet i Møre og Romsdal tas nyheten godt i mot av styreleder Finn André Fredvig-Erichsen.

Han sier de har etterlyst en slik lov lenge.

Les også:

– Skiltet var det eneste som var i orden

Bra for sikkerheten

Stort sett er norske vogntog godt skodd på vinterstid, men hos mange utenlandske er situasjonen ofte en annen, i henhold til Fredvig-Erichsen.

At både bil og henger nå må ha vinterdekk, ser han på som et svært godt sikkerhetstiltak.

– Holdningen i forbundet er helt klart er at det er en fordel å ha dekkmønster og utrustning som er beregnet for vinterføre, sier Fredvig-Erichsen.

Hyppige kontroller

Helge Orten

- Det er ikke aksept for å kjøre uten forskriftsmessig utstyr, sier Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Lovendringen ønskes også velkommen av Høyres Helge Orten i Stortingets transportkomité.

Han sier regjeringen har økt antallet kontroller, ikke minst når det gjelder utenlandske biler, og at det fremover blir viktig å sjekke utstyret på vogntog ofte.

Oppdages det mangler kan det ende med bøter eller at sjåføren må sette fra seg bilen til vinterdekkene er på plass.

– Dette må vi være strenge på. Det er ikke aksept for å kjøre uten forskriftsmessig utstyr, sier Orten.

Les også:

Solvik-Olsen skal rydde opp i plassmangelen

Her kjetting-lurer de vegvesenet

Utsatte veier

Vinterdekk på lastebil

Alle lastebiler og tilhengere må ha vinterdekk på norske vinterveier.

Foto: Finn André Fredvig-Erichsen

Flere av veiene i Møre og Romsdal har mye tungtransport, og Orten trekker frem E136 i Romsdalen som eksempel. I henhold til Orten er det mange ulykkespunkt på strekningen.

Han mener veien trenger utbedring, men at det å sørge for riktige dekk på bilene er vel så viktig.

Rask tilpasning

Per i dag har de som er vant til norske veier og føreforhold som regel dyrere og ofte bedre utrustning enn de ikke-nordiske, ifølge styrelederen i Lastebileierforbundet i Møre og Romsdal.

Han mener de aller fleste norske lastebiler allerede bruker vinterdekk, og tror de fleste vogntog registrert i andre land vil tilpasse seg de nye reglene ganske raskt.