Solvik-Olsen skal rydde opp i plassmangelen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han har startet arbeidet med å løse problemet med for få parkeringsplasser for vogntog med mangler på Svinesund.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet sier at han prioriterer å finne en løsning på plassmangel-problemet på Svinesund.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Tidligere denne uken meldte NRK at Statens vegvesen har redusert kontrollvirksomheten på Svinesund, fordi de har for liten plass til å oppbevare vogntog med kjøreforbud.

Vegvesenet har tidligere holdt igjen opptil 25 vogntog av gangen, men de fleste av dem har blitt plassert på et område de ikke har lov til å bruke til dette.

I samråd med brannvesenet, Statsbygg og de andre leietakerne på kontrollområdet, har de nå kommet frem til at det ikke er trygt nok å sette vogntog med kjøreforbud på denne plassen.

Dermed står de igjen med sju plasser som er avholdt til vogntog med mangler.

– Jobber med å finne en løsning

Sjekk av utenlandske vogntog

Plassmangel gjør at vegvesenet må ha færre vogntogkontroller. Her fra en kontroll på Svinesund i fjor.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at han begynte å jobbe med problemet med en gang han fikk høre om det.

– Vi synes det fremstår som urimelig å fjerne så mange parkeringsplasser. Vi ønsker jo å øke antall kontroller langs veiene for å få vekk farlige vogntog. Da hører det ikke noe sted hjemme at man fjerner parkeringsplassene, sier han til NRK.

– Nå prøver vi å få en oversikt over hva som er status, og så må vi gå inn og se på hvilke tiltak som må på plass for å sørge for at det er nok parkeringsplasser til vogntog med kjøreforbud.

Ministeren er usikker på når en løsningen kan komme på plass, men sier at han vil finne en.

– Den nye regjeringen er veldig opptatt av å øke trafikksikkerheten og få mer ryddige forhold i lastebilnæringen. Da har vi økt antall kontroller. Sammenliknet med forrige vinter er kontrollvirksomheten firedoblet. Det viser at vi satser og det er altså fem ganger flere biler denne vinteren som har fått kjøreforbud enn forrige vinter.

– Jeg ser på dette som en praktisk problemstilling som vi må finne en løsning på, sier han videre.

Vil ikke se utenlandske vogntog i norske ulykker

Selv har han vært med på flere kontroller sammen med vegvesenet, blant annet på Svinesund.

– Kontrollørene der sier at de av og til må avslutte kontrollene nettopp fordi parkeringsplassene er fulle. Det synes jeg blir feil. Det er viktig å få biler av veien som ikke er i god teknisk stand. Da må vi også kunne ha et sted å parkere dem, sier Solvik-Olsen.

Sverre Myrli

Sverre Myrli (Ap) mener det må ryddes opp i plassproblemene på Svinesund slik at vegvesenet kan få opp nivået på vogntogkontrollene igjen.

Foto: Arbeiderpartiet

– Vi vet at antall utenlandske vogntog som kjører på norske veier er økende. Mange av dem er flinke sjåfører som kommer fra seriøse selskap. Men mange er ikke det. Jeg har ikke lyst til å se utenlandske vogntog som forårsaker norske ulykker fordi de er i dårlig teknisk stand. Så dette er et prioritert område for oss.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli sier til NRK at det er uakseptabelt at det blir mindre kontroll av vogntog på Svinesund fordi det er mangel på lagringsplasser for vogntog med kjøreforbud.

– Min oppfordring til samferdselsministeren er å fortsette det gode sporet vi er i med økt kontrollvirksomhet. Rydd opp også i dette, og sørg for at det er plass nok til at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå, sier Myrli, som sitter i Stortingets transportkomité.

Og det sier Solvik-Olsen at han akter å gjøre.

– Jeg synes det er veldig fint at Arbeiderpartiet også er opptatt av dette. Det gjør jo at mitt arbeid blir lettere. Vi har jo også økt innsatsen kraftig etter at vi overtok. Det at de støtter en sånn vekst i etterkant synes jeg bare er bra, sier samferdselsministeren.