Hopp til innhold

Overrasket over bekymringen fra de ansatte

Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, er ikke enig i bekymringen fra de faglig ansatte ved avdelingen for mediefag.

Johan Roppen

Johann Roppen er rektor ved Høgskulen i Volda. Han mener Høgskolen i Volda klarer seg bra uten fusjon og sier de samarbeider med flere universitet og høgskoler.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ansatte ved journalistikk, pr. og animasjon-utdanningen i Volda mener eksistensen til skolen kan stå i fare dersom høgskolen fortsatt skal satse på å være alene.

Rolf Werenskjold, Svein Brurås, Turid Øvrebø, Erling Sivertsen, Jan Arne Halvorsen og Andres Mänd har skrevet en ytring som nettstedet Khrono har publisert. Der står det:

Høgskolen i Volda har manglet en ledelse som har vært i stand til å strategisk tilpasse seg en endret politisk situasjon over tid. Det kan ikke lenger fortsette. Nå er vi snart helt alene. Styret må nå med tyngde vedta en endret fusjonspolitikk.

– Står ikke alene

Høgskulen i Volda

Ansatte ved avdelingen for mediefag i Volda mener ledelsen bør innlede forhandlinger med sikte på å gjennomføre en fusjon med NTNU.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Rektor Johann Roppen er overrasket over bekymringen.

– Folk må få mene det de vil i de forum som passer, men jeg ser ikke grunnlaget for konklusjonen om at høgskolen er i fare om det ikke blir fusjon. Høgskulen i Volda har god studenttilstrømning og gode resultat, så det er overraskende å lese dette.

– Så du er ikke enig i at det er dumt for Volda å stå alene?

– Vi har hatt en strategidebatt de siste årene der dette har vært diskutert. Samarbeid med Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen har vært resultatet av det og er noe vi arbeider vi med. Vi samarbeider også med flere andre høgskoler, universitet og andre aktører i inn- og utland. Så vi står ikke alene.

Skeptisk til fusjon

De seks faglige ansatte mener i ytringen at samarbeidsavtalen med Universitetet i Bergen ikke er noen løsning, men at en sammenslåing med NTNU i Trondheim vil være et godt alternativ. Ifølge rektoren er fusjon ikke på dagsorden på nåværende tidspunkt.

– Vi klarer oss godt alene og jeg har inntrykk av at de fleste ansatte og studenter også mener det. Fusjon skjer over hele landet og det er blandet erfaring, men det vi vet er at med fusjon så blir kontroll og styring fjernet fra lokalsamfunnet og flyttet over til større byer. Jeg er skeptisk til at Volda skal få en bedre utvikling ved å bli styrt fra Trondheim eller Bergen.

De ansatte bak ytringen er klare på at en fusjon med Bergen ikke er ønskelig, heller ikke samarbeidsavtalen:

Sett med mediefaglige øyne er de negative sidene ved en eventuell sammenslåing med Universitetet i Bergen åpenbare. De har konkurrerende medieutdanninger. Vi vil dermed komme i en direkte konkurranse om studentene. Da er også faren for at utdanningstilbudet i Volda vil kunne komme under press.

– Jeg mener det er usedvanlig dårlig belegg for å hevde det. Vi har et samarbeid med Bergen som handler om at fagmiljøene selv må finne ut hvordan de skal samarbeide og det er jeg helt sikker på at de får til.