Optimisme i møbelbransjen

For første gang på lenge er det optimisme i møbelbransjen. Både produksjon og eksport øker ifølge bransjesjef for Norsk industri møbel og interiør, Egil Sundet.

Bransjesjef Egil Sundet holder en stol.

bransjesjef for Norsk industri møbel og interiør, Egil Sundet, forteller at tallene viser at det er økning i eksportmarkedet.

Foto: Kristian Hansen / Norsk Industri

Møbelproduksjonen har økt siden 2011, da finanskrisen begynte å flate ut. Nå viser eksporttallene også en økning. Sundet sier det er flere grunner til at det nå er fremgang.

– For det første har det vært en konsolidering som til dels har vært kraftig. Omsetningen er nå på et litt høyere nivå enn før finanskrisen, men det er færre ansatte som betyr at hver arbeidsplass er mer solid og konkurranseevnen sterkere, opplyser han.

Sikker arbeidsplass på kort sikt

Men han sier det kan være store forskjeller innad i de ulike bedriftene.

– Det at vi ser positive tall på alle makroindikatorer, betyr ikke at omstillingen siden finanskrisen er ferdig, sier han.

Han tror det ikke er grunn til å frykte at arbeidsplasser går tapt på kort sikt.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, lønns- og kostnadsnivået for produksjon i Norge er høyt. Selv om lønnsutviklingen i det siste har vært mer på linje med våre konkurrentland, er det fortsatt kostbart å produsere i Norge.

– Bedriften og eierne vil investere i automatisert produksjon, se på hva som lønner seg å produsere hjemme i forhold til det å produsere ute, så når det kommer til sysselsetting tror jeg vi vil ha det nivået vi har i dag, i hvert fall på kort sikt, sier han.

Les også:

Økning i Tyskland og USA

Bransjesjefen forteller at Norge er gode på hvilestoler, sofaer, kontorstoler og madrasser. Innenfor interiør er det ullprodukter, dyner, puter, glass og porselen Norge er sterke på. Det er to markeder som er spesielt viktig for eksporten i Norge.

– Etter finanskrisen ble salget i andre land nesten halvert og det har vært vanskelig i alle eksportmarkedene. Men nå ser vi at viktige marked som Tyskland og USA har det vært en liten vekst. Vi har ventet og trodd at denne ville slå ut i en eksportøkning i Norge, og nå har vi det dokumentert, sier han.

Les også:

Behov for flere

Reidar Mjelde som er administrerende direktør i møbelbedrifta Brunstad AS i Sykkylven, bekrefter at det er gode tider i møbelbransjen og er positiv til fremtiden.

– Det har vært et positivt år med bra aktivitet. Vi har klart å unngå permitteringer i den såkalte vårknipen og vi har hatt en fin vekst når det kommer til eksport, forklarer han.

Brunstad AS eksporterer til Sverige og Danmark. Men det ser positivt ut også idet norske markedet.

– Vi planlegger for en god høst også i det norske markedet. Vi ser derfor ikke for oss noen permitteringer utover høsten, snarere tvert imot, det kan være vi har behov for påfylling av folk, forteller han.

Hovedtall for møbel og interiørindustri

 

2007 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Produksjonsverdi møbel- og interiørindustri 

 22708

22058

19322

16729

16886

17435

17853

 Sysselsatte møbel- og interiørindustri

 15903

15656

14110

12711

12220

11974

11723

Hovedtall for foretak. Foreløpige tall etter næring (SN2007), tid og statistikkvariabel. Kilde: SSB, for 2013 er det prognose Norsk Industri basert på SSB Produksjonsindeks for industri.