NTNU satser på sunnmørsk næringsliv

NTNU-rektor Gunnar Bovim mener at næringslivet på Sunnmøre har mye å tjene på at universitetet nå etablerer seg i Ålesund. Han lover flere doktorgradsstipendiater og et bredere mastertilbud rettet mot bedriftene.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim

FORDEL FOR NÆRINGSLIVET: Rektor Gunnar Bovim ved NTNU vil arbeide for at kontakten mellom skole og næringsliv blir enda bedre enn i dag.

Foto: Frode Berg / NRK

Denne uka er rektoratet i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet for første gang samlet til møte i Ålesund. Nå skal ledelsen legge planer for veien videre. Samarbeidet omfatter de tre universitetsbyene Ålesund, Trondheim og Gjøvik, Norges største universitet.

Videoen viser oversikt over NTNU-campus i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

En styrke for alle de tre universitetsbyene

På strategimøtet planlegger rektoratet hvordan det nye NTNU skal se ut. Enkelte frykter at Ålesund blir en liten utkant i det store universitetet. Gunnar Bovim garanterer at det ikke blir slik.

– Hele intensjonen med fusjonen er å styrke alle de tre universitetsbyene. Vi ser at det er særlige kvaliteter i Ålesund som NTNU skal profitere på, og være med på å utvikle videre, sier Bovim.

Festkake, tot NTNU i Ålesund eksteriør, åpningsseremoni, innzooom skilt NTNU, folk i vrimleareal

Mange var tilstede på den offisielle åpningene av NTNU i Ålesund

Satsing på sunnmørsk næringsliv

Det er samarbeidet med sunnmørsk næringsliv som NTNU nå vil satse enda mer på. Det skal blant annet gjøres ved hjelpe av flere relevante doktorgradsstipendiater og et bredere mastertilbud. Også bachelor-studentene skal knyttes tettere til bedriftene.

– Vi har allerede en omfattende kontakt med flere av de store næringslivsaktørene på Sunnmøre. Etter at planene om en fusjon ble kjent har denne kontakten blitt stadig mer omfattende. Det har blitt mer kontakt, bedre kontakt og større tillit mellom aktørene.

Gunnar Bovim understreker at det skal være et gjensidig samarbeid mellom næringsliv og utdanning. Næringslivet kan hjelpe til med å gjøre utdanningen mer relevant, og NTNU vil bidra med mer forskningsbasert kompetanse inn mot bedriftene.

Bovim støtter jakten på EU-millionene

Ledelsen ved NTNU mener Ålesund nå får tilgang til store ressurser i kontakten med EU, Dette kan bety omfattende finansiering av forskningsprosjekter. Det understreket også viserektor Marianne Synnes i forbindelse med åpningen mandag.

Håp om EU-penger til Ålesund

Gunnar Bowim sier at det allerede er prosesser i gang for at Ålesund skal vinne EU-midler, men det trengs mye hardt arbeid og mye drahjelp for å få dette til.

Rektoratet i NTNU

Her ser noen av dem som sitter i rektoratet ved NTNU og som er samlet i Ålesund denne uka for å meisle ut strategien for norges største universitet.

Foto: Frode Berg / NRK

Ikke et universitet bare for ingeniører

Diskusjonen om NTNU i Ålesund handler ofte om ingeniører, men Bovim sier at også andre studier har mye tjene på å bli en del av NTNU.

– Et eksempel er sykepleierutdanningen. Den er en viktig del av NTNU. Nå kan vi se alle helseutdanningene under ett. Det vil både gi en bedre utdanning av sykepleiere og bedre helsetjenester, mener rektor for NTNU, Gunnar Bovim.