Håp om EU-penger til Ålesund

Nå kan det bli lettere å få EU-penger til forskningsprosjekter i Møre og Romsdal. Studenter og forskere i Ålesund håper at sammenslåingen med NTNU gir økte muligheter for støtte fra innovasjonsprogrammet i EU.

Høgskolen i Ålesund blir en del av NTNU

EU-PENGER TIL FORSKNING: NTNU i Ålesund vil kjempe om forskningsmillioner fra EU. Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 har et budsjett på 80 millioner Euro.

Foto: Frode Berg / NRK

Fra i dag er Høgskolen i Ålesund historie. Skolen er nå fusjonert med NTNU og høyskolene i Gjøvik og Sør-Trøndelag. Til sammen blir dette Norges største universitet med 38 000 studenter.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Marianne Synnes, tror dette vil åpne for mange nye muligheter. Det gjelder blant annet tilgang til penger fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Programmet har et budsjett på 80 millioner Euro, og målet er å bedre den økonomiske veksten og å øke sysselsettingen i Europa.

NTNU-kompetanse på EU-søknader

– En stor fordel med å bli fusjonert med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, er tilgang på kompetanse når det gjelder EU-søknader. Dette gir oss mulighet for å få gjennomslag for våre forslag, sier Marianne Synnes.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Marianne Synnes

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Marianne Synnes vil kjempe for EU-midler.

Foto: Frode Berg / NRK

Synnes understreker at det som er spesielt med Horisont 2020, er at det er rettet inn mot næringslivet.

Det skal brukes millioner av Euro på store forskningsprosjekter, utvikling av et konkurransedyktig næringsliv og løsning av de store samfunnsutfordringene i årene som kommer.

De store norske universiteten har lagt seg i selen for å få en større andel av disse forskningsmidlene. NTNU deltar i dette arbeidet.

Viktig med vitnemål fra NTNU

Studentene i Ålesund tar stort sett godt imot sammenslåingen med NTNU. For dem er det viktig at det nå kommer til å stå NTNU på vitnemålet.

Kaja Meling Holmesland, stedlig leder for studenttinget ved NTNU Ålesund

Studentleder Kaja Meling Holmesland sier at et vitnemål utstedt av NTNU har stor verdi for studentene.

Foto: Frode Berg / NRK

– For mange tror jeg et vitnemål fra et universitet med så høy prestisje som NTNU, vil gjøre det enklere å få jobb, sier den stedlige lederen for studentparlamentet i Ålesund, Kaja Meling Holmesland.

Selv om de fleste studentene er positive, så er det en del som er redde for at de forsvinner i en stor institusjon som NTNU. Ålesund er den minste av de skolene som nå fusjoneres.

– Jeg tror det kommer til å gå fint og stoler på at vi finner gode måter å samarbeide på, sier Kaja Meling Holmesland.

Sivilingeniørstudiet starter i Ålesund

I dag er det fire bokstaver høyt opp på fasaden av skolebygningen i Ålesund som markerer en ny tid. De som ser opp før de passerer hovedinngangen får med seg at de nå går inn på NTNU.

NTNU i Ålesund

Bokstavene høyt oppå på veggen viser at Ålesund nå har fått sin avdeling av NTNU.

Foto: Frode Berg / NRK

Viserektor Marianne Synnes innrømmer at det fremdeles er mye arbeid som står igjen før Norges største universitet er helt i mål. En av de første utfordringene er å sikre en smidig overgang fra Ålesund til Trondheim.

Slik det er i dag tar en ingeniør først tre år i Ålesund, og så må hver enkelt søke om å fullføre sivilingeniørutdanningen i Trondheim. Synnes håper at dette skal bli enklere i framtida.

– Vi ønsker jo at det skal bli sømløse overganger slik at studentene kan søke seg rett inn på sivilingeniørutdanningen når man starter i Ålesund, sier Synnes.

NTNU på fasaden til skolebygningen i Ålesund
Foto: Frode Berg / NRK