– Krevende, men mulig

Helse Midt-Norge gir grønt lys for bygging av nytt sjukehus på Hjelset, og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Styreleder Ola H. Strand (t.v.) og Stig Slørdahl

Styreleder Ola H. Strand (t.v.) og Stig Slørdahl under styremøtet til Helse Midt-Norge torsdag kveld.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er et historisk vedtak. Det sier direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl.

Han innledet styremøtet til Helse Midt-Norge i Stjørdal torsdag kveld med å gi Helse Møre og Romsdal ros for en meget god og grundig jobb.

– Dette blir krevende, men fullt mulig. Helse Møre og Romsdal har gitt oss gode råd, og lagt opp til en klok innretning på sjukehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal, sa Slørdahl.

Tidenes største offentlige prosjekt i Møre og Romsdal

Totalprisen på nytt sjukehus og medisinsk senter i Kristiansund har en ramme på 4,3 milliarder kroner. Aldri før har det vært brukt så mye penger på en offentlig utbygging i Møre og Romsdal.

De foreløpige beregningene viser at prosjektet vil koste 4,1 milliarder. Av dette skal 3 milliarder kroner være lån.

På styremøtet kom det frem at dette vil bety ca. 100 millioner kroner i renteutgifter i året, og 140 millioner i avdrag. Det betyr 240 millioner i året. Mye av dette skal hentes ved å ta ut en gevinst ved å slå sammen to sjukehus til et sjukehus. Det øvrige må effektiviserer gjennom drifta i Helseforetaket.

Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal

Styret enstemmig

Debatten i styret ble rolig, og det ble stilt få kritisk spørsmål. Diskusjonen om en skulle ha dagkirurgi i Kristiansund eller samle alt i Molde ble knapt nevnt.

Etter ca. to timer innledning, presentasjon og debatt, gjorde styret et enstemmig vedtak. Nå er alt klart til å starte opp prosjektfasen

Flere styremedlemmer understreket den gode jobben som Helse Møre og Romsdal har gjort for å forberede prosjektet. Debatten dreide seg aldri om for eller mot kirurgi, men styremedlemmene kom med flere generelle bekymringer knyttet til økonomien.

De var også opptatt av hva som skal skje med det gamle sjukehuset i Kristiansund. Spørsmålet er om en skal selge bygget, eller beholde eiendommen.

Styremøte Helse Midt-Norge

Styremøte Helse Midt-Norge.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Molde i startgropa

I Molde kommune har de allerede gjennomført nødvendige omreguleringer, og kommunen er i samtale med Vegvesenet om utbedringen av veien mellom Løseth og Hjelset opplyser ordfører Torgeir Dahl.

Torgeir Dahl

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl.

Foto: Terje Reite / NRK

Han forteller at de første folkemøtene allerede er gjennomført på Hjelset, og at så langt bare er positive tilbakemeldinger.

– Folk er opptatt av vegløsninger, rundkjøringer og trafikk. Veldig få har innspill på selve sjukehusområdet, sier Dahl.

I utgangspunktet kan en nå starte rivearbeidet på det gamle sjukehusområdet på Hjelset. I løpet av 2018 kan byggingen ta til. Sjukehuset skal stå ferdig i 2021.