Jubler over Statoils Njord-satsing

I 20 år skal Statoil investere 16 milliarder i oppgradering av Njordfeltet utenfor Norskekysten. Det betyr mye for Kristiansund og omegn.

Njord A platform i norskehavet

SATSING: Njord A-plattformen i Norskehavet. Her skal det investeres 16 milliarder.

Foto: Øyvind Nesvåg / Statoil

Kjell Neergaard

ORDFØRER: Kjell Neergaard tror Statoils investering kan få store ringvirkninger.

Foto: Roar Strøm / NRK

Uka kunne knapt ha startet bedre for Kristiansunds oljearbeidere og næringsliv. Mandag ble det klart at Statoil gir nytt liv til gamle oljefelt. Blant dem er Njordfeltet, som oljegiganten satser 16 milliarder på oppgradering av.

Arbeidet starter opp i 2020, og vil strekke seg 20 år frem i tid.

– Det som er bra for oss, er at vi har både driften og forsyningen fra Kristiansund. Njord er et fantastisk felt for oss og vi er veldig glad for at Statoil har tatt den beslutningen, sier ordfører i byen, Kjell Neergaard.

– Enorme ringvirkninger

Njordfeltet ble bygd ut i 1997 og skulle etter planen stenges i 2013. Takket være ny teknologi og Statoils samarbeid med leverandørindustrien, kan dette være startskuddet for en ny tid i nordmørsbyen.

– Det betyr mye for basen, det betyr mye for Statoil, det betyr mye for flyplassen. Ringvirkningene her er enorme, og jeg tror ikke vi aner hvor mye det betyr for oss, sier ordføreren.

For tiden etter oljeprisens fall har tidvis vært tung for Kristiansund.

– Vi har slitt med oljen i Kristiansund det siste året og vi har en arbeidsledighet på fem prosent, men nå håper vi det kan gå den rette veien, sier Neergaard.

Håper å kunne ansette flere

Alf Dahl

VESTBASE: Alf Dahl håper å kunne ansette flere i fremtiden.

Foto: Roar Strøm / NRK

For byens hjørnesteinsbedrift, Vestbase, betyr Statoils nye satsing ekstra mye.

– Det er et utrolig viktig og langsiktig signal Statoil gir gjennom denne investeringsbeslutningen. Etter å ha vært gjennom en tøff periode med nedbemanning både for Vestbase og leverandørindustrien, er dette gladnyheter som vi tar med oss videre, sier administrerende direktør i Vestbase AS, Alf Dahl.

Mange har mistet jobb de siste årene i bedriften, og nå håper direktøren å kunne ansette flere i fremtiden.

– Dette kan bety at de som er her beholder sine jobber og at vi kan ansette flere i tiden som kommer. Det er vårt håp og ønske, sier han.