NRK Meny
Normal

I dag skal han tegne det nye kommunekartet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kommer trolig til å anbefale en kommunestruktur som går på tvers av det mange av kommunene har gjort vedtak om.

Fylkesmann Lodve Solholm legg fram si tilråding om den framtidige kommunestrukturen i Møre og Romsdal.

Fylkesmann Lodve Solholm har hatt en rekke møter med kommunene. Følg pressekonferansen med fylkesmannens anbefaling direkte her mandag kl 15.00.

Mandag klokken 15 legger fylkesmann Lodve Solholm frem sin anbefaling til kommunalministeren om den fremtidige kommunestrukturen i Møre og Romsdal.

Kommunesammenslåing Nordmøre

Kommunene på Nordmøre samlet til felles møte i Kristiansund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vedtakene som kommunene har gjort, vil bety at rundt 2/3 deler av kommunene i Møre og Romsdal fortsetter som i dag. Vedtakene ble gjort etter at mange av kommunene gjennomførte folkeavstemninger der innbyggerne vendte tommelen ned for sammenslåing.

Men ut fra de signalene som er kommet i møtene med fylkesmannen, er det liten grunn til å tro at mange kommuner kommer til å bestå som i dag i den anbefalingen som Fylkesmannen presenterer mandag.

Det er ingen tvil om hva fylkesmann Lodve Solholm vil. Spørsmålet er hvor langt han tør å gå i sin anbefaling.

Fire blir til to

Fylkesmannen vil trolig foreslå Hareid og Ulstein som èn felles kommune, og at Herøy og Sande blir slått sammen. Dette er et av de sikreste tipsene, selv om innbyggerne i Hareid har sagt nei. Det er lite hensiktsmessig å komme trekkende med storkommunen Runde som innbyggerne Hareid, Herøy og Ulstein har stemt ned.

Jørgen Amdam

Jørgen Amdam (Ap) er ordfører i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK

I tillegg er ordfører Jørgen Amdam (Ap) i Volda overbevist om at fylkesmannen vil foreslå at Volda og Ørsta blir slått sammen til èn felles kommune. Dette til tross for at Volda og Hornindal i Sogn og Fjordane har inngått en avtale om sammenslåing.

– Underhånden har vi fått ganske klar beskjed om dette så det vil forundre meg stort om det ikke kommer en anbefaling om å slå sammen Volda og Ørsta, sier Jørgen Amdam.

Men det store spørsmålet er om Fylkesmannen vil anbefale en løsning der byene og de omliggende landkommunene blir slått sammen til regionkommuner. Intensjonsavtalene om å lage store regionkommuner med byene som sentrum ble - stort sett - grundig avvist av innbyggerne i folkeavstemningene 25.april og 19.mai.

Magefølelsen

Milly Bente Nørsett, ordfører i Tingvoll

Ordføreren i Tingvoll, Milly Bente Nørsett (Ap).

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

I Averøy og Tingvoll har politikerne vedtatt å fortsette som i dag, men signalene som har har kommet fra fylkesmannen er at dette med stor sannsynlighet ikke kommer til å bli anbefalt.

– Jeg forventer vel egentlig at de kommer med en anbefaling om at vi må se mot Kristiansund, sier ordføreren i Tingvoll, Milly Bente Nørsett (Ap).

– Sammen med Averøy?

– Ja, det er det magefølelsen min forteller meg. Men samtidig så har jeg jo et stort håp om at vi fortsatt skal få lov til å stå alene.

Hva skjer med Gjemnes?

Men skal Averøy, Tingvoll og Kristiansund bli en felles kommune må den nordlige delen av Gjemnes også bli en del av dette. I dag må du kjøre gjennom Bergsøya i Gjemnes dersom du skal reise fra Kristiansund til Tingvoll. Gjemnes kan bli delt - der den nordlige delen går til Kristiansund og den sørlige delen går til Molde.

Det virker lite sannsynlig at Fylkesmannen vil anbefale flere nordmørskommuner inn i en slik regionkommune i denne omgangen.

Smøla som er en øykommune, får fortsette som egen kommune. Halsa har inngått avtale med Hemne i Sør-Trøndelag. Aure er under press fra to kanter etter at fylkesmannen i Sør-Trøndelag har foreslått Aure som en del av en storkommune sammen med Halsa, Hemne og deler av Snillfjord.

Tror Aure får være i fred

Ingunn Golmen på folkemøtet på Smøla

Ordføreren i Aure, Ingunn Golmen (Sp), har et håp om at Aure vil få bestå som egen kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men ordføreren i Aure tror fylkesmannen i Møre og Romsdal vil la kommunen få være i fred i denne runden.

– Jeg forventer at han forholder seg til det vedtaket som vi har gjort, og at konklusjonen blir at Aure kommune bør få fortsette som i dag, sier Inngunn Golmen (Sp).

Også rundt Ålesund er det gitt signaler om at fylkesmannen vil anbefale en kommunestruktur som går på tvers av det som kommunene har vedtatt. Etter at innbyggerne sa nei til en stor regionkommune har Ålesund, Skodje og Sandøy vedtatt å slå seg sammen. Haram, Giske og Sula vil fortsette som i dag mens Ørskog ønsket å bli en del av en landkommune.

Pilene peker mot Ålesund

Forhandlinger storkommune Ålesund

Det var intense diskusjoner i forhandlingene mellom Ålesund og landkommunene. Ordføreren i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp) til venstre i bildet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men når fylkesmannen presenterer sin anbefaling mandag vil pilene peke mot Ålesund.

– Jeg er ganske sikker på at fylkesmannen vil gå for en løsning der Haram blir slått sammen med en eller flere kommuner, men hvor mange det blir er jeg spent på, sier ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp)

Men da snakker vi om Ålesund?

– Ja, helt klart. Jeg regner med at Ålesund, Skodje, Haram og Sandøy vil være en del av den løsningen som blir presentert, og jeg ser ikke bort fra at fylkesmannen også vil ta med Giske og Sula.

Fræna og Eide fant sammen

Eideordfører Egil Strand og Frænaordfører Tove Henøen

Ordføreren i Eide, Egil Strand (H) og ordføreren i Fræna, Tove Henøen (Sp).

Foto: Gunnar Sandvik

I Romsdal har Midsund, Molde og Nesset gjort vedtak om å slå seg sammen til en felles kommune. Det samme har Fræna og Eide gjort. Det har ingen hensikt å foreslå at Fræna og Eide går mot Molde etter at de to kommunene er blitt enige om å slå seg sammen.

Det vil derimot komme som en overraskelse dersom Aukra får bestå som egen kommune i det kommunekartet som fylkesmannen presenterer mandag.

Signalene som er gitt, tyder også på at Gjemnes eller deler av Gjemnes blir foreslått som en del av Molde.

Passer ikke inn

En del kommuner vil ikke passe inn i et forslag om å lage regionkommuner med byene som sentrum. Hovedgrunnen er geografi. Det vil være overraskende dersom Rauma og Sunndal ikke får bestå som egne kommuner i fylkesmannens anbefaling.

Derimot har Stordal og Norddal fått beskjed om at de ikke kan forvente å kunne fortsette som i dag. Det vil kunne bety et forslag om at Stordal og Norddal blir slått sammen, i tillegg til Liabygda som i dag er en del av Stranda. Hva som skjer med Stranda og Sykkylven er derimot usikkert. En sammenslåing mellom disse to kommunene vil være svært lite populært i bygder som Geiranger og Hellesylt.

Spenningsmoment

7 romsdalskommuner signerer avtale om storkommune

Romsdalskommunene signerte en avtale om en storkommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men det store spenningsmomentet er ikke hvordan fylkesmannens kommunekart vil se ut, men hva slags ordlyd anbefalingen vil ha, og om det kartet som fylkesmannen tegner, skal være et resultat av en eller flere runder med reform og forhandlinger.

Vil anbefalingen fra fylkesmannen inneholde formuleringen "bør vurderes" eller har den en sterkere ordlyd? Legger fylkesmannen opp til å utfordre kommunene eller vil han utfordre Stortinget og regjeringen? Legges det opp til flere trinn med en mindre løsning på kort sikt og en større løsning på lengre sikt? Vil fylkesmannen tegne kartet, men samtidig understreke frivilligheten?

Stortingsvalg

Det er liten grunn til å tro at Stortinget vil gå inn for massiv bruk av tvang noen måneder før et stortingsvalg. Derfor kan en anbefaling fra fylkesmannen fort bli et slag i løse lufta.

Trangt om plassen for å høre om kommunereformen

God stemning under et møte mellom fylkesmannen og kommunene i Møre og Romsdal. Mandag får kommunene høre anbefalingen.

Foto: Trond Vestre

Flere av politikerne NRK har vært i kontakt med, er kritisk til den rollen fylkesmannen spiller i kommunereformen. Også Stortingets kontroll og konstitusjonskomite har stilt kommunalministeren flere spørsmål om fylkesmennenes rolle. Men Lodve Solholm har sikret seg solid ryggdekning i Kommunaldepartementet.

Lodve Solholms dilemma er at en radikal anbefaling fra fylkesmennene fort vil kunne trigge motstand i Stortinget og dermed virke mot sin hensikt.