Høyspent fiske i Rauma

Med elektrisk redskap prøvefisker de nå etter lakseyngel i Rauma i håp om at den er gyrofri.

Prøvefiske med elektrisk redskap etter lakseyngel i Rauma.

Ove Eide med elektrisk redskap for å fange lakseyngel i Rauma

Mer enn en halv million laks- og ørretyngel fra genbanken på Herje er i sommer sluppet ut i Rauma i håp om å bygge opp en ny stamme av fisken som opprinnelig hører til i vassdraget.

Rauma har de to siste åra vært gjennom en omfattende behandling med gifta rotenon. Dette for å ta knekken på parasitten gyrodactylus salaris, som har ødelagt både Rauma og et trettitalls norske vassdrag som lakseelver, siden parasitten kom til Norge via settefisk på midten av 70-tallet.

Prøvefiske etter yngel

Elfiske etter lakseyngel

Ove Eide skal fiske noen hundre lakseyngel i Rauma de nærmeste dagene.

Foto: Gunnar Sandvk/NRK

Denne uka startet Fylkesmannen i Møre og Romsdal prøvefiske av et hundretalls lakseyngel på forskjellig sted i vassdraget. Med høyspenning på fiskeredskapen slår de lakseyngelen i svime og samler inn prøver som skal undersøkes på Veterinærinstituttet.

Ove Eide hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal

– Tror vi er kvitt parasitten, sier Ove Eide

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Ove Eide i Miljøvernavdelinga leder nå prøvefisket og er svært optimistisk med tro på at fisken de finner er helt fri for parasitten.

Se også

– Vi har stor tro på at vi nå er kvitt parasitten en gang for alle i alle laksevassdraga i Romsdal, sier Ove Eide.

Gyrodactylus kan i tusenvis feste seg på en eneste yngel og spiser av huden dens og får sårskader som dreper fisken. Voksne laks blir ikke påvirket av parasitten, men kan være bærer og spre den.

Lakseyngel fra Rauma

En halv million yngel er satt ut i Rauma – er elva gyrofri kan dette bli den framtidige laksestammen i elva.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK