Hopp til innhold
Lakseparasitten G. salaris har skapt omfattende problemer og fiskedød i mange vassdrag i Norge i tiår. Giftbehandlingen som har vært brukt for å ta livet av parasitten har også lagt hele elver døde i flere år. Nå tester forskere ut en ny metode, som foreløpig ser lovende ut.

Klorprosjekt skal redde fisken

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris og giftbehandlingen man bruker for å ta livet av den legger vassdrag og fiskeanlegg døde. Nå tester forskere en ny metode som ikke dreper fisken i vassdragene.