Tømmer gift i sju vann i Trondheim

I dag starter Trondheim kommune den omstridte rotenonbehandlingen av sju vann i Trondheim. Den dreper alt av mort og annen fisk som er i vannet.

Rotenonbehandling Haukvatnet

Veterinærinstituttet sprer rotenon i sju vann i Bymarka i Trondheim.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Målet med behandlingen er å hindre at karpefisken mort sprer seg til drikkevannskilden Jonsvatnet.

– Det vil gi en dårligere drikkevannskvalitet og få ganske store konsekvenser, sier Håkon Pedersen fra Trondheim kommune som er prosjektleder for rotenonbehandlingen.

Dersom morten sprer seg til Jonsvatnet vil det ifølge Pedersen føre til store rense-kostnader av vannet.

– Det er et stort og dramatisk tiltak. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det er ei avveining vi gjør for å ha ei trygg drikkevannskilde, forteller Pedersen.

Omstridt behandlingsmåte

Naturvernere har på forhånd varslet at de kommer til å markere sin motstand mot behandlingen.

– Det har vært en del som har vært kritiske til dette, noe vi har forståelse for. Vi har prøvd å informere folk så godt vi kan, og har fått konstruktive tilbakemeldinger hvor folk som ser at det er et nødvendig tiltak, sier Pedersen.

– Vi har også tatt høyde for at lov å vise misnøye hvis man er uenig i ting. Bortsett fra å informere politiet om når vi skal gjennomføre behandlingen, har vi ikke gjort noen ting, fortsetter Pedersen.

Mener det er få motstandere

Rotenon er egentlig et stoff som utvinnes fra planterøtter. Det har en fiskedrepende effekt. All fisk, zooplankton, en del insekter og noen bunndyr vil dø av behandlingen.

Alle andre arter, som kreps, pattedyr, fugler, amfibier og muslinger vil overleve behandlingen, ifølge Helge Bardal, som er prosjektleder ved Veterinærinstituttet.

– Faren for å få mort i Jonsvatnet er såpass reell at Trondheim kommune har valgt å gjennomføre behandlingen. Jeg ser det er mye skriverier om rotenonbehandling, men egentlig så er det relativt få motstandere, mener Helge Bardal.

Rotenonbehandling

Rotenon spres i vannet og blokkerer fiskens oksygenopptak. Død fisk kan uten risiko spises av mennesker.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Populært turområde

Før behandlingen har kommunen samarbeidet med lokale fiskere for å ta ut fisk fra bekker og elver. De skal settes tilbake når kommunen er ferdig med rotenonbehandlingen.

– Neste vår kan vi sette ut fisk igjen og det vil etablere seg nye fiskestammer, sier Pedersen.

I forbindelse med behandlingen har kommunen satt opp flere skilt og sperrebånd, slik at folk ikke skal gå i veien. Pedersen oppfordrer folk som ferdes i de populære turområdene til å tenke alternativt.

– Vi setter stor pris på om folk kan finne seg andre turruter denne uken. Det er kun farlig for fisk med gjeller, så det vil ikke få noe konsekvenser for hverken dyr eller mennesker, avslutter han.