NRK Meny
Normal

Pårørende beordret hjertestarter avslått - nå vil Helsetilsynet granske saken

Tilsynssaken med de pårørende som ba helsepersonell koble ut familiemedlemmet sin hjertestarter er nå sendt videre til Statens helsetilsyn. Nå kan det bli sanksjoner.

Kristiansund sykehus

Det var her ved Kristiansund sykehus at pasienten i 80-årene fikk koblet ut hjertestarteren sin, uten å vite om det.

Foto: NRK

– Vi sender kun saker opp til Helsetilsynet dersom det er grunnlag for såkalte administrative reaksjoner som advarsler eller strengere sanksjoner, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier de ser alvorlig på saken, og opplyser at politiet er koblet inn.

Foto: Markus Plementas / NRK

Det var i mars at NRK skrev om hendelsen, der familien til en sykehjemspasient i 80-årene i februar ba helsepersonellet ved byens sykehus om å slå av pasientens hjertestarter.

Pasienten var fullt ut tilregnelig og i stand til å ta egne avgjørelser. Likevel ble hjertestarteren slått av, uten at pasienten visste om det eller hadde bedt om det.

Pasienten overlevde, men kommunelegen, tilsynslegen, samt turnuslegen på sykehjemmet tok kontakt med fylkeslegen i etterkant. Sistnevnte åpnet dermed tilsynssak, og koblet politiet inn i saken.

– Vi ser alvorlig på innholdet i denne saken, dels fordi pasienten tilsynelatende ikke har fått den informasjonen han har hatt krav på, i forbindelse med den helsehjelpen som ble gitt, sier Innerdal.

Straffereaksjoner fra politiet?

Nå er saken sendt videre til Statens helsetilsyn. Det betyr at saken skal granskes på nasjonalt plan, for å vurdere hvorvidt man skal sanksjonere nordmørskommunen, samt helseforetaket.

– Kan det være aktuelt med straffereaksjoner fra politiet, politiinspektør Ove Brudevoll?

– Foreløpig er ikke det besluttet hvorvidt vi skal etterforske saken, men vi vil vurdere om det er riktig å iverksette etterforskning etter hvert. Vi har bedt om å få kopi av saken fylkeslegen har sendt til Helsetilsynet. Deretter vil vi fortløpende ta vurderinger, sier Brudevoll.

Fagsjef Anne Myhr i Statens helsetilsyn er ordknapp når NRK forhører seg om saken, og hvilke reaksjoner de kan bruke overfor helsepersonellet.

Anne Myhr

Fagsjef Anne Myhr ved Statens helsetilsyn sier de vil bruke rundt seks måneder på å behandle saken.

Foto: Guro Thune Sundklakk, Eldreombudet

– Saken har nettopp kommet inn til oss, og vi kan ikke si noe før saken er ferdigbehandlet. Det kan ta rundt seks måneder, sier Myhr.

Bekreftet og beklaget

Kommunelegene i Nordmørskommunen i Møre og Romsdal bekreftet og beklaget hendelsen i en e-post til NRK da saken først ble omtalt.

– Turnuslegen ble gjort oppmerksom på feilen av sin veileder ved første anledning. Legen innså feilen umiddelbart, men møtte vansker ved å prøve å rette opp feilen. Vedkommende valgte da, etter anbefaling fra veileder, å rådføre seg med fylkeslegen.

– Fylkeslegen ble altså ikke varslet, men bedt om råd i den situasjonen. Sistnevnte valgte med bakgrunn i dette på eget initiativ å opprette en tilsynssak, sier kommunelegen.