Hopp til innhold

Ja til dagkirurgi i Kristiansund

Styret i Helse Møre og Romsdal har enstemmig sagt ja til dagkirurgi i Kristiansund.

Styret i Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal sier ja til dagkirurgi i Kristiansund.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

I dag behandlet styret i helseforetaket planene for bygging av nytt sjukehus på Hjelseth og nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

Et enstemmig styre stemte for å følge direktørens innstilling på å dele det dagkirurgiske tilbudet mellom Molde og Kristiansund.

Styret vedtok også at det nye distriktsmedisinske senteret i Kristiansund skal lokaliseres til de gamle sjukehuslokalene.

Aldri tvil om deling Kristiansund/Molde

Molde nye sjukehus

Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Da styret i Helse Møre og Romsdal fikk konseptrapporten i september, uttalte flere styremedlemmer seg kritisk til å etablere et dagkirurgisk tilbud i Kristiansund.

Nestleder Petter Bjørdal sa i august at det skulle svært mye til for at han gikk for kirurgi i Kristiansund. I dag vedgikk Bjørdal at argumentene for Kristiansund var sterke, og valgte å støtte forslaget fra direktøren.

Styremedlem Svein Arne Grimstad har også tidligere vært mot å dele kirurgien mellom Kristiansund og Molde. I dag hadde pipen fått en annen lyd, og Grimstad stemte for Kristiansund.

Begge har nå endret synspunkt.

Alle de øvrige styremedlemmene uttalte seg positivt til dagkirurgi i Kristiansund, men flere uttrykte samtidig bekymring for økonomien.

Remme la grunnlaget for Kristiansund

Espen Remme

Direktør Espen Remme

Foto: Øyvind Johan Heggstad

15. november la administrerende direktør Espen Remme sin innstilling for styret. Direktøren var klar på at en deling av kirurgien var det beste for helseforetaket.

– Det skal være dagkirurgi også på Hjelset. To av seks operasjonsstuer skal være i Kristiansund. Alt av dagkirurgi skal ikke være i Kristiansund. Det som er i Kristiansund er en del av bildet, sa Remme da han presenterte sitt syn.

I ettertid er det lett å se at direktørens standpunkt har hatt stor innvirkning på styremedlemmenes synspunkt.

Les også: Slik blir det nye sjukehuset

30 prosent av kirurgien i Kristiansund

Kristiansund Sjukehus

Helse Møre og Romsdal skal drive Distriktmedisinsk senter i de nåværende sjukehuslokalene.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Dagkirurgien i Kristiansund blir innen ortopedi og gynekologi. Senteret skal etableres i dagens sjukehusbygg i Kristiansund. Om lag en tredel av dagkirurgien skal utføres i Kristiansund, og to tredeler skal utføres på Hjelset.

Av de seks planlagte operasjonsstuene skal to bygges i Kristiansund, og fire i Molde.

Saken skal nå endelig avgjøres i styremøte i Helse Midt-Norge 8. desember. Det er ikke ventet at de skal gå mot vedtaket i Helse Møre og Romsdal.

Deretter sender Helse Midt-Norge søknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er planlagt oppstart av forprosjektet i januar 2017.