Hopp til innhold

Nå nærmer det seg

Direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdal, vil at Kristiansund skal få dagkirurgi og at det etableres et distriktsmedisinsk senter i de gamle sykehuslokalene. Torsdag avgjøres alt.

Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal

Stig Slørdal

Administrerende direktør Stig Slørdal.

Foto: Roar Strøm

Alt tyder på at Helse Midt-Norge vil gi sin tilslutning til planene for nytt sykehus på Hjelset og etablering av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund med dagkirurgi.

Det betyr at tre av fire hinder er forsert, og at Helse Midt-Norge kan gjøre et historisk vedtak torsdag.

I sin innstilling til styret i Helse Midt-Norge skriver administrerende direktør Stig Slørdal.

Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til fremlagte Konseptfase for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR), med valg av alternativ 2A i tråd med tilrådning fra et enstemmig styre i Helse Møre og Romsdal HF

Stig Slørdal / Sakspapir til styremøte i Helse Midt-Norge.

Dette betyr utbygging av felles akuttsykehus på Hjelset og en ombygging av eksisterende sykehus i Kristiansund til et distriktsmedisinsk senter (DMS), som også skal inneholde dagkirurgi.

– Styret for Helse Midt-Norge vil peke på at en etablering av DMS i eksisterende sykehuslokaler vil gi mulighet for samlokalisering med det planlagte kommunale helseinnovasjonssenteret og eventuelt andre kommunale tjenester, skriver Slørdal i sin innstilling.

Helse Midt-Norge godkjenner at arbeidet med å realisere prosjektet skal ta til allerede i januar.

– Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at planleggingen av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal videreføres med oppstart av forprosjektfase fra januar 2017, skriver Slørdal.

Økonomi utfordrende

Kristiansund Sjukehus

Kristiansund sjukehus

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Slørdal legger ikke skjul på i sin innstilling at økonomien er et kritisk punkt for prosjektet, men han har tro på at det lar seg løse.

– En forutsetning for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er økonomisk bæreevne. Styret for Helse Midt-Norge RHF viser til vedtatt langtidsbudsjett og avtalen som er signert av styreleder i Helse Møre og Romsdal HF og styreleder i Helse Midt-Norge RHF som skal bidra til forutsigbarhet i omstillingsarbeidet i foretaket, skriver Slørdal.

Han avslutter med å skrive at de planer som er fremlagt viser at det er krevende, men fullt mulig å oppnå nødvendig omstilling.

Her er hele innstillingen fra direktøren i Helse Midt-Norge.