Guttelvik: – Møre og Romsdal bør fortsette som egen region

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener at Møre og Romsdal bør bestå som en egen region også i fremtiden. Guttelvik har nå sendt ut sitt forslag til høringssvar for politisk behandling.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Innstillingen fra fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik skal behandles i fylkesutvalget 22.november.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal får saken på bordet 22.november mens fylkestinget skal gjøre vedtak 13.desember

I fylkestinget i desember i fjor vedtok fylkestinget at det ikke var nødvendig å gjennomføre samtaler med nabofylkene. Men i april snudde politikerne og det ble vedtatt at det skulle gjennomføres naboprat med Trøndelagsfylkene, Sogn og Fjordane og Oppland.

Stort engasjement

Mange har møtt fram for å høyre diskusjonen om kva fylke nordmørskommunar bør høyre til.

Det var full sal under regiondebatten i Kristiansund.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Disse samtalene har ikke gitt resultater, men flere nordmørskommuner har vedtatt uttalelser med et ønske om å gå nordover til Trøndelag. Debatten på Nordmøre har skapt et stort engasjement både politisk og blant folk flest. Men Nordmøre har ikke klart å samle seg i regionspørsmålet.

Anders Riise, Jenny Følling og Jan Kåre Aurdal

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane i samtale med Sunnmøre regionråd.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også på Sunnmøre har det vært en debatt om regiontilhørighet. Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane har hatt møte med styret i Sunnmøre regionråd. Men ingen av kommunene på Sunnmøre har tatt initiativet til et skifte av fylke.

De to trøndelagsfylkene har sendt søknad om sammenslåing. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har inngått en intensjonsavtale om å danne en stor Vestlandsregion, og denne avtalen er nå ute til høring i de tre fylkene.

Omfattende arbeid

Men Ottar Brage Guttelvik mener Møre og Romsdal ikke er tjent med å bli en del av en større region.

– Det er et omfattende arbeid som ligger bak denne uttalelsen. Vi har hatt både ekstern utredning fra Nordlandsforskning, nabosamtaler og egne utredninger i dette arbeidet, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Trolig vil et klart flertall i fylkestinget gå inn for å beholde Møre og Romsdal som i dag når saken kommer opp til behandling i desember. Men det er i kommunene at debatten går, og på Nordmøre har flere kommuner med Kristiansund i spissen gitt klart uttrykk for at de ser mot Trøndelag.

Nei til Trøndelag

Vi er kjent med at en på deler av Nordmøre ønsker en løsning med Trøndelag, men ser ikke at dette er en mulig løsning for hele fylket, sier Ottar Brage Guttelvik.

Oddbjørn Bang og Ola T. Heggem

Rindalordfører Ola T. Heggem (Sp) får det som han vil, men flere kommuner ønsker å slå følge.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkesrådmannen innstiller på at Rindal kommune sin søknad om overføring til Trøndelag bør kunne opprettholdes. Tidligere har både fylkesmannen i Møre og Romsdal og fylkesmannen i Trøndelag gitt grønt lys for at Rindal bør få skifte fylke og bli en del av Trøndelag.