Hopp til innhold
Giske rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Giske kommune

 • Innstilt til toppjobb

  Karl Andre Birkhol er innstilt som ny kommunedirektør i Giske kommune. Innstillinga frå forhandlingsutvalet er einstemmig, og Birkhol får tilbod om jobben viss formannskap og kommunestyre sluttar seg til saka i neste veke. 53 år gamle Birkhol er i dag kommunedirektør i Fjord.

 • Frustrasjon i Giske

  Fleire tilsette i Giske kommune har planar om å slutte på grunn av vanskelege arbeidsvilkår, skriv lokalavisa Øyblikk.

  Verneomboda i kommunen har sendt eit brev til kommuneleiinga. Der blir det hevda at fleire av tenesteområda er på eit kritisk nivå når det gjeld bemanning, sjukmeldingar og andre følgjer av omleggingar i kommunen.

  Ordførar Harry Valderhaug (bildet) seier til NRK at denne saka skal opp på eit møte - der kommuneleiinga skal lytte til innspela frå verneomboda. Formannskapet har allereie diskutert å auke ramma til omsorgssektoren - i lys av nye løyvingar gjennom revidert nasjonalbudsjett.

  Harry Valderhaug
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Løyver pengar til fiskerihamn

  Kultur-, næring- og folkehelseutvalet løyver 1,75 millionar kroner til prosjekt utvikling av Gjøsund nasjonale fiskerihamn i Giske kommune. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

  Vedtaket var i tråd med fylkeskommunedirektøren si innstilling og blei samrøystes vedtatt.

  Prosjektmidlane som no er løyvd blir finansiert av tiltaksfondet, og er avgrensa til 48,6 prosent av samla prosjektkostnad.

 • Held fram som kommunedirektør i Giske

  Dag Olav Tennfjord held fram som kommunedirektør i Giske kommune. Det skriv Sunnmørsposten. Tennfjord var innstilt som ny kommunedirektør i Lesja kommune, men blei nedstemt med ei stemme i kommunestyret. Tennfjord hadde ikkje sagt opp jobben i Giske og held difor fram i den.

 • Kommunedirektør sluttar

  Kommunedirektør i Giske, Dag Olav Tennfjord, sluttar i jobben. Han er innstilt som kommunedirektør i Lesja og har varsla at han kjem til å takke ja til stillinga. Det melder Giske kommune på sine heimesider. Tennfjord har vore kommunedirektør i Giske sidan september 2021.

  Dag Olav Tennfjord
  Foto: FOTOGRAF ENGVIG A.S / FOTOGRAF ENGVIG A.S