Hopp til innhold
Giske rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Giske kommune

 • Har blitt einige om ei løysing

  IL Valder, Giske kommune og entreprenøren Busengdal AS har kome til ei einigheit rundt ansvarsforholda på idrettsanlegget Valdervoll i Giske kommune. Det skriv Øyblikk.

  Det har fleire gonger rasa steinar frå fjellet bak anlegget og ned på idrettsbana. Både friidrettsbana og deler av kunstgrasbana har blitt stengt på grunn av steinsprang. Det har over lengre tid vore tvist rundt ansvarsfordelinga på Valdervoll.

  Ifølge Øyblikk har partane no fordelt kva dei skal ha ansvar for. Kommunen tek mellom anna på seg ansvaret for å sikre ei steinblokk oppe i fjellet. Busengdal skal lage ei ny rasutløpssone og ny rasvoll som blir flytta lenger ut frå fjellet.

 • Innstilt til toppjobb

  Karl Andre Birkhol er innstilt som ny kommunedirektør i Giske kommune. Innstillinga frå forhandlingsutvalet er einstemmig, og Birkhol får tilbod om jobben viss formannskap og kommunestyre sluttar seg til saka i neste veke. 53 år gamle Birkhol er i dag kommunedirektør i Fjord.

 • Frustrasjon i Giske

  Fleire tilsette i Giske kommune har planar om å slutte på grunn av vanskelege arbeidsvilkår, skriv lokalavisa Øyblikk.

  Verneomboda i kommunen har sendt eit brev til kommuneleiinga. Der blir det hevda at fleire av tenesteområda er på eit kritisk nivå når det gjeld bemanning, sjukmeldingar og andre følgjer av omleggingar i kommunen.

  Ordførar Harry Valderhaug (bildet) seier til NRK at denne saka skal opp på eit møte - der kommuneleiinga skal lytte til innspela frå verneomboda. Formannskapet har allereie diskutert å auke ramma til omsorgssektoren - i lys av nye løyvingar gjennom revidert nasjonalbudsjett.

  Harry Valderhaug
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Løyver pengar til fiskerihamn

  Kultur-, næring- og folkehelseutvalet løyver 1,75 millionar kroner til prosjekt utvikling av Gjøsund nasjonale fiskerihamn i Giske kommune. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

  Vedtaket var i tråd med fylkeskommunedirektøren si innstilling og blei samrøystes vedtatt.

  Prosjektmidlane som no er løyvd blir finansiert av tiltaksfondet, og er avgrensa til 48,6 prosent av samla prosjektkostnad.

 • Held fram som kommunedirektør i Giske

  Dag Olav Tennfjord held fram som kommunedirektør i Giske kommune. Det skriv Sunnmørsposten. Tennfjord var innstilt som ny kommunedirektør i Lesja kommune, men blei nedstemt med ei stemme i kommunestyret. Tennfjord hadde ikkje sagt opp jobben i Giske og held difor fram i den.